Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
„Brak staranności i zaniedbania”. RPP o działalności Dr Smile

„Brak staranności i zaniedbania”. RPP o działalności Dr Smile

Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowanie prowadzone wobec podmiotu leczniczego Dr Smile i uznał, że nie dochował on zasad należytej staranności i naruszył zbiorowe prawa pacjentów w zakresie leczenia wad zgryzu z użyciem nakładek. Firmie grozi kara w wysokości do 500 tys. zł. Jak poinformowano w komunikacie na stronie RPP, w toku postępowania dokonano analizy obszernego […]

0 Komentarze |
Dziecko u lekarza – kim jest opiekun faktyczny małego pacjenta?

Dziecko u lekarza – kim jest opiekun faktyczny małego pacjenta?

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w sytuacji, kiedy dziecko potrzebuje pomocy medycznej, a nie przebywa pod opieką rodziców (lub przedstawicieli ustawowych), opiekę nad nim może sprawować opiekun faktyczny. Może to być członek rodziny albo inna osoba bliska. Jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta, zdarzają się sytuacje, w których dziecko musi otrzymać pomoc lekarską, pomimo […]

0 Komentarze |
Jak odpowiednio przechowywać dokumentację medyczną?

Jak odpowiednio przechowywać dokumentację medyczną?

Jak przypomina RPP, prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw przysługujących pacjentowi. Na placówkach medycznych spoczywa natomiast obowiązek jej odpowiedniego przechowywania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, placówki medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych prowadzą dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Dokumentacja może być prowadzona również w postaci papierowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają lub jeśli warunki […]

0 Komentarze |
Szybsze i prostsze odszkodowania za błędy medyczne

Szybsze i prostsze odszkodowania za błędy medyczne

Dzięki nowelizacji przepisów, które weszły w życie 6 września br. łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne. Zamiast batalii sądowych będą się odbywać postępowania administracyjne prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta. Decyzja zostanie wydana w ciągu trzech miesięcy, a podstawą do wszczęcia postępowania będzie wniosek złożony przez poszkodowanego lub jego rodzinę do RPP. Nie będzie także […]

0 Komentarze |
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczął działalność

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczął działalność

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Jego głównym założeniem jest zapewnienie szybkiego i prostego trybu uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. O świadczenie mogą ubiegać się także członkowie rodziny zmarłych pacjentów. ‒ Powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych to […]

0 Komentarze |
Ceny świadczeń równe bez względu na obywatelstwo pacjenta

Ceny świadczeń równe bez względu na obywatelstwo pacjenta

Podmioty lecznicze udzielające komercyjnych świadczeń zdrowotnych nie mogą różnicować opłat w zależności od tego, czy pacjent jest Polakiem czy obcokrajowcem. Są to niedozwolone praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta. Stanowisko RPP jest pokłosiem praktyk stosowanych przez prywatną placówkę medyczną z województwa dolnośląskiego. Podmiot ten w cennikach na swojej stronie internetowej informował, […]

0 Komentarze |
Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Jak donosi portal Rynek Zdrowia.pl, pacjenci, którzy doznali krzywdy podczas uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (bądź ich bliscy) będą mogli uzyskać do 200 000 zł rekompensaty. Po złożeniu stosownego wniosku decyzja w sprawie ma zapaść w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. W dniu 28 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach […]

0 Komentarze |
Już 4,4 mln zł rekompensat za powikłania po szczepieniach

Już 4,4 mln zł rekompensat za powikłania po szczepieniach

Już ponad 4,4 mln zł rekompensat za poważne działania niepożądane po przyjęciu szczepionek wypłacono w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został powołany w styczniu 2022 r. w celu zapewnienia szybkiej ścieżki rekompensaty dla osób, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach. Początkowo dotyczył powikłań tylko po szczepieniach przeciw COVID–19, ale od […]

0 Komentarze |
Środowisko lekarskie: „Czas na prawdziwą ustawę o jakości”

Środowisko lekarskie: „Czas na prawdziwą ustawę o jakości”

W poniedziałek w siedzibie NIL odbyła się konferencja Porozumienia Organizacji Lekarskich, dotycząca odrzucenia przez Sejm ministerialnej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Środowisko lekarskie zapowiedziało przystąpienie do pracy nad własnymi rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi jakości. W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich, zrzeszającego Naczelną Izbę Lekarską (NIL), Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy […]

0 Komentarze |
Świadoma zgoda pacjenta na leczenie – wytyczne dla personelu

Świadoma zgoda pacjenta na leczenie – wytyczne dla personelu

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta ukazała się publikacja dotycząca prawa pacjenta do udzielania świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Omówiono w niej najważniejsze kwestie i przedstawiono wytyczne, które mogą pomóc personelowi medycznemu i pacjentom w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Jak czytamy na stronie RPP, prawo do wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń […]

0 Komentarze |
RPP i CMKP będą kształcić m.in. z komunikacji i praw pacjenta

RPP i CMKP będą kształcić m.in. z komunikacji i praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert podpisali umowę o współpracy obu instytucji. Będzie ona dotyczyła m.in. edukacji personelu medycznego z zakresu praw pacjenta oraz efektywnej komunikacji z pacjentami. – Poprawa komunikacji z pacjentem i poprawa porozumienia w zespole terapeutycznym to nie tylko element kultury bezpieczeństwa, ale także […]

0 Komentarze |
3,7 mln zł rekompensat za powikłania po szczepieniach

3,7 mln zł rekompensat za powikłania po szczepieniach

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował pierwszy rok działalności Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. W tym czasie przyznano łącznie 3,7 mln zł rekompensat dla 187 osób, co daje średnio 20 tys. zł dla pacjenta. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został powołany w styczniu 2022 r. w celu zapewnienia szybkiej ścieżki rekompensaty dla osób, u których wystąpiły działania niepożądane po […]

0 Komentarze |
RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji

RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji

– Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności na stan psychiczny – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych, w […]

0 Komentarze |
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych rozszerzył zakres

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych rozszerzył zakres

Od 1 stycznia 2023 r. do Rzecznika Praw Pacjenta można składać wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z powodu poważnego działania niepożądanego, do którego doszło w związku ze szczepieniem obowiązkowym wykonanym począwszy od tej daty. Dotąd Fundusz Kompensacyjny obejmował wyłącznie szczepienia przeciw COVID-19. Od 1 stycznia br. Fundusz objął szczepienia obowiązkowe przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych, […]

0 Komentarze |
RPP: na co skarżyli się pacjenci gabinetów stomatologicznych?

RPP: na co skarżyli się pacjenci gabinetów stomatologicznych?

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport dotyczący skarg pacjentów oraz prowadzonych w związku z tym postępowań w latach 2019-2021. We wszystkich obszarach ochrony zdrowia odnotowano znaczny wzrost zgłoszeń naruszeń praw pacjenta. W zakresie stomatologii pacjenci skarżyli się m.in. na zamknięte gabinety i odmowę udzielenia pomocy. Lata 2019-2021 w ochronie zdrowia upłynęły pod znakiem pandemii. Zanotowano w […]

0 Komentarze |
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków

Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Zdaniem RPP, konieczne w toku edukacji jest poszerzenie wiedzy w zakresie kultury bezpieczeństwa pacjenta. Minister edukacji i nauki przedstawił niedawno projekt […]

0 Komentarze |
Wyższe opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Wyższe opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Od 1 grudnia 2022 r. wzrosły maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Podstawa wyliczenia opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej to wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. I tak od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. maksymalne opłaty za udostępnienie […]

0 Komentarze |
3,6 mln zł świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

3,6 mln zł świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Rzecznik Praw Pacjenta przyznał dotąd 3,6 mln zł świadczeń pieniężnych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dla osób, których hospitalizacja z powodu działania niepożądanego po szczepieniu przeciwko COVID-19 miała miejsce przed 27 stycznia 2022 r., termin złożenia wniosku mija 31 grudnia 2022 r. Fundusz Kompensacyjny pozwala udzielić wsparcia finansowego osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, które doznały po […]

0 Komentarze |
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy?

Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy?

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świadczeń zdrowotnych w przychodniach, gabinetach stomatologicznych szpitalach czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane […]

0 Komentarze |
Obciążanie lekarzy kosztami badań niezgodne z prawem

Obciążanie lekarzy kosztami badań niezgodne z prawem

Praktyka polegająca na obciążaniu lekarzy kosztami zlecanych i wykonywanych u pacjentów badań diagnostycznych jest niewłaściwa. Świadczy o wadliwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej – uważa Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Przypomnijmy – w listopadzie 2019 r. w pojawiły się informacje wskazujące, że niektóre placówki medyczne wprowadzają do zawieranych z lekarzami umów postanowienia […]

0 Komentarze |