Dentonet
E-mail

Kontakt

Portal:

email: dentonet@dentonet.pl

Reklama:

email: reklama@dentonet.pl

Dane spółki

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000274754;
NIP: 728-264-04-63
REGON: 100296279;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.400.000,00 PLN

Adres do korespondencji:

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o.
ul. Wigury 15a
90-302 Łódź