Dentonet
E-mail
NRL o doskonaleniu zawodowym dentystów
NRL o doskonaleniu zawodowym dentystów is_page

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd proponuje m.in. rozszerzenie możliwości realizowania obowiązku doskonal...BLOGOSFERA
Poznaj ciekawych ludzi ze świata stomatologii
Poprzednie wpisy
Poprzednie wpisy