Dentonet
E-mail
Wydział Medyczny na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Medyczny na Uniwersytecie Warszawskim is_page

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Z. Nowak, po uzyskaniu pozytywnej opinii członków senatu uczelni, podpisał w środę zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego UW. Uczelnia będzie kształciła przyszłych lekarzy po ponad 70 latach przer...BLOGOSFERA
Poznaj ciekawych ludzi ze świata stomatologii
Poprzednie wpisy
Poprzednie wpisy