Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Czym jest OC zawodowe?

Publikacja:
Czym jest OC zawodowe?

Czym jest OC zawodowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (tzw. ubezpieczenie OC zawodowe) w Polsce to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich o odszkodowanie za szkody spowodowane w wyniku wykonywania swojej profesji. Dotyczy to zarówno szkód materialnych, jak i niematerialnych (np. ból, cierpienie, utrata zdrowia). Ubezpieczenie OC zawodowe jest kluczowe dla wielu grup zawodowych, zwłaszcza tych, które w swojej pracy narażone są na ryzyko wyrządzenia szkody innym osobom.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przeznaczone jest dla wybranych grup zawodowych, w których istnieje ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim z tytułu wykonywania zawodu. Można z niego korzystać w przypadku wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, prawnika, architekta, zarządcy nieruchomości czy doradcy podatkowego. Celem ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej jest więc pokrycie ewentualnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych – takie ubezpieczenie OC zabezpiecza zarówno interesy klienta lub pacjenta, jak i samego pracownika.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje z reguły:

●  odszkodowania – pokrycie odszkodowań, do których ubezpieczony może być zobowiązany w przypadku wyrządzenia szkody w trakcie wykonywania swojej pracy;

●  koszty obrony – pokrycie kosztów ochrony prawnej oraz kosztów sądowych za szkody wyrządzone w czasie wykonywania zawodu, niezależnie od ostatecznego wyniku sprawy;

●  szkody osobowe i majątkowe – ochronę przed roszczeniami zarówno w zakresie szkód osobowych (np. błędy medyczne), jak i szkód majątkowych (np. uszkodzenie mienia klienta).

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może być zróżnicowany, bowiem różne szkody mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu przez np. lekarzy i doradców podatkowych. Szczegóły zawarte są w umowie ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC zawodowe dla lekarzy

Zawód lekarza niesie ze sobą nie tylko ogromną odpowiedzialność za los zdrowia i życia pacjentów, ale również szczególne ryzyka zawodowe, które obciążyć mogą samego lekarza. Błędy medyczne, wypadki przy pracy, czy też ryzyko zawieszenia prawa do wykonywania zawodu to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi mogą stanąć medycy.

Ubezpieczenie OC medyczne przeznaczone jest dla lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło. Stanowi zabezpieczenie lekarza i pacjenta, pokrywając i rekompensując szkody wyrządzone w czasie diagnostyki czy leczenia. Lekarze mają możliwość ubezpieczenia się od wielu rodzajów szkód. Oto niektóre z kluczowych ryzyk, od których lekarze mogą się ubezpieczyć:

błędy medyczne – to podstawowe ryzyko, od którego lekarze mogą się ubezpieczyć poprzez wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC pokrywa odszkodowania dla pacjentów poszkodowanych w wyniku nieprawidłowego leczenia, diagnostyki lub innych działań medycznych;

następstwa nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia ochronę finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci samego lekarza w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia;

ubezpieczenie na wypadek choroby zawodowej i długotrwałej niezdolności do pracy;

koszty prawne – ochrona przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z konieczności obrony w sprawach cywilnych, karnych lub dyscyplinarnych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych;

zawieszenie prawa do wykonywania zawodu – wsparcie finansowe w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

lupa i stetoskop leżące na druku polisy ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne i obowiązkowe

W zakresie usług ochrony osób wykonujących zawód lekarza dostępne są dwa zasadnicze rodzaje ubezpieczeń: OC zawodowe dobrowolne i obowiązkowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza to podstawowy rodzaj ubezpieczenia, który chroni lekarzy przed skutkami finansowymi roszczeń powstałych w wyniku popełnionych przez nich błędów medycznych. W ramach takiego ubezpieczenia OC lekarz może oczekiwać pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań, zasądzonych na rzecz pacjenta za szkody zdrowotne spowodowane w trakcie jego leczenia. Trzeba wiedzieć, że lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie muszą posiadać OC indywidualnego, mogą bowiem skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty – ten rodzaj polisy przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Inaczej niż w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, osoba wykonująca zawód lekarza nie jest zobowiązana do jego wykupienia, a szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w umowie i może być bardzo obszerny.

Ubezpieczenie OC zawodowe dla specjalistów innych zawodów

Z ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej korzystają również, jak już wspomnieliśmy, także specjaliści wykonujący inne zawody – zarządcy nieruchomości, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, przewoźnicy lotniczy, biegli rewidenci, radcy prawni czy organizatorzy imprez masowych. Wówczas wszelkie szkody powstałe wobec ich klientów mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, a roszczenia pokryte z polisy. W ten sposób chronione są zarówno osoby wykonujące zawód i świadczące usługi, jak i osoby trzecie – ich klienci.

modele samochodów leżące na umowie polisy ubezpieczeniowej

Jak wybrać najlepszą polisę?

Aby kupić ubezpieczenie, które w pełni ochroni Cię przed skutkami błędów i zapewni najlepszy zakres ochrony, zgłoś się do agencji oferującej bogaty wybór polis od różnych ubezpieczycieli. Zwróć uwagę na jej doświadczenie, znajomość potrzeb różnych klientów i elastyczność w dopasowywaniu do ich potrzeb odpowiednich rozwiązań – inne potrzeby będzie miał lekarz pracujący w szpitalu, a inne zarządca nieruchomości świadczący usługi w ramach własnej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

OC zawodowe jest szczególnie ważne w przypadku zawodów, gdzie istnieje wysokie ryzyko popełnienia błędu mogącego mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa, czy też majątku klientów lub pacjentów. W niektórych przypadkach posiadanie takiego ubezpieczenia jest wymogiem prawnym do wykonywania zawodu. Warto podkreślić, że zakres i warunki ubezpieczenia mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz specyfiki zawodu. Dlatego ważne jest, aby przed wyborem polisy dokładnie zapoznać się z ofertami różnych ubezpieczycieli i wybrać opcję najbardziej odpowiadającą indywidualnym potrzebom i charakterystyce wykonywanej pracy.

Artykuł sponsorowany


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pawel Niewada
Dr Paweł Niewada: Czym jest filozofia bioestetyki? [VIDEO] Lekarz

- Jest naszą podstawą działania, a bazuje na stabilnym stawie skroniowo-żuchwowym - mówi w rozmowie z Dentonetem dr Paweł Niewada, lekarz stomatolog, ale też wykładowca. Rozmowę zarejestrowaliśmy podczas jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stom...

jatrogenne zlamanie zuchwy 1
Jatrogenne złamanie żuchwy – czym jest spowodowane to powikłanie? Pacjent

Jatrogenne złamanie żuchwy to uraz, który jest efektem procedury medycznej wykonanej przez lekarza. Stanowi ono przypadkowe powikłanie przeprowadzonego leczenia, najczęściej chirurgicznego, np. ekstrakcji zęba. Podejrzenie jatrogennego złamania żuchw...

szczoteczka 1
Czym jest i jak działa szczoteczka soniczna? Pacjent

Codzienne dbanie o stan naszych zębów to bardzo ważny element rutyny rano, jak i wieczorem. Zdecydowanie łatwiej jest zachować je w zdrowiu, niż później leczyć, szczególnie jeżeli mamy predyspozycje do szybkiego powstawania uszczerbków. Czy szczotecz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Haleon Akademia tekst
Rozwijaj kompetencje zawodowe z Akademią Sensodyne Asysta

Po wakacyjnym okresie wypoczynku i ładowania akumulatorów pora na powrót do zawodowej rzeczywistości! Nadchodzące jesienne miesiące warto wykorzystać na rozwój kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji – w wygodny sposób pozwala na to Akademia Sensod...

Marzena Dominiak kongres FDI 4
Czym jest koncepcja FLOS we współczesnej stomatologii? Lekarz

O współpracy lekarzy różnych specjalności, ale też fizjoterapeutów czy osteopatów, opowiada prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak. Ta współpraca składa się w promowaną w nowoczesnej stomatologii konc...

dentaid southampton 2021 2
Tak to robią na Wyspach. Czym jest Dentaid? Pacjent

Dentaid to inicjatywa, która ma na celu m.in. udzielanie wsparcia osobom, które wymagają leczenia stomatologicznego, a nie mogą sobie na nie pozwolić. W ramach obchodzonego niedawno w Wielkiej Brytanii Narodowego Tygodnia Wolontariusza dentysta Neil ...

stomatologia13
Uniwersytet w Aarhus: czym jest efekt nocebo w stomatologii? Lekarz

Zjawisko, jakim jest nocebo jest realne i może powodować pogorszenie stanu zdrowia jamy ustnej oraz wywołać inne niepożądane skutki. Tak wynika z artykułu, który został opublikowany na stronie internetowej czasopisma naukowego „Journal of Oral Rehabi...

dr Karaś - Dentonet.pl
Lek. dent. Bartłomiej Karaś: czym jest sukces w endodoncji? Lekarz

10 kroków do sukcesu w endodoncji - z takim tematem podczas swoich licznych wykładów na konferencjach mierzy się endodonta lek. dent. Bartłomiej Karaś. Podczas jednej z konferencji poprosiliśmy o zdefiniowanie tego sukcesu. Czym właściwie jest? ...

Beata Kawala
Interceptywne leczenie ortodontyczne – czym jest? Lekarz

Podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, które w czerwcu 2022 r. odbyły się w Serocku, prof. dr hab. n. med. Beata Kawala - konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji - wygłosiła wykład na temat interceptywnego leczenia ortodontycznego. - Za...

prosecco
Czym jest "uśmiech prosecco"? Wino zabójcze dla szkliwa Asysta

Sylwester wiąże się nierozerwalnie z toastem za pomyślność w nowym roku, który wznosimy o północy najczęściej lampką szampana lub innego wina musującego. Przy tej okazji warto wspomnieć o zależności pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a spożywaniem prosecc...