Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Ministerstwo zdrowia chce zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Ministerstwo zdrowia chce zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Badanie przeprowadzone w polskich szkołach podstawowych i średnich ujawniło, że blisko połowa uczniów codziennie używa e-papierosów. Rząd chce walczyć z tym niepokojącym trendem. – Przygotowujemy przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – powiedział Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w ministerstwie zdrowia podczas konferencji „Palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży”. Resort zdrowia pracuje również […]

0 Komentarze |
Będzie promocja programu szczepień przeciw HPV

Będzie promocja programu szczepień przeciw HPV

Ministerstwo zdrowia zapowiedziało akcje edukacyjne i promocyjne dotyczące programu szczepień przeciw HPV. Jak dotąd z darmowych szczepień skorzystało około 152 tys. dzieci w wieku 12 i 13 lat. Dodatkowo, już wkrótce poszerzona może zostać grupa wiekowa dzieci uprawnionych do bezpłatnych szczepień. W czerwcu 2023 r. ruszył powszechny program szczepień przeciw HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego, […]

0 Komentarze |
Szczepienia przeciw COVID-19 zalecane pracownikom medycznym

Szczepienia przeciw COVID-19 zalecane pracownikom medycznym

Ministerstwo zdrowia opublikowało rekomendacje dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024. Szczepienia zaleca się m.in. pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym. Resort zdrowia opracował zalecenia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, rekomendacji WHO, informacji ECDC oraz komunikatu EMA. Zgodnie […]

0 Komentarze |
„Dostępność opieki stomatologicznej jest zatrważająco niedostateczna”

„Dostępność opieki stomatologicznej jest zatrważająco niedostateczna”

Poseł Aleksander Miszalski skierował do minister zdrowia interpelację, w której zapytał o planowane działania mające na celu poprawę dostępności Polaków do opieki stomatologicznej. – Zaniedbanie opieki dentystycznej przez państwo rodzi poważne problemy zdrowotne obywateli, których nie stać na korzystanie z usług prywatnych stomatologów – twierdzi poseł. Jak zauważył poseł Aleksander Miszalski, w Polsce dostępność do […]

0 Komentarze |
Ministerstwo Zdrowia: dymisja i nowa szefowa resortu

Ministerstwo Zdrowia: dymisja i nowa szefowa resortu

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 8 sierpnia przyjął dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Tego samego dnia na stanowisko szefa resortu została powołana Katarzyna Sójka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości (okręg wyborczy kalisko-leszczyński). Biorąc pod uwagę determinację, z jaką koalicja rządząca zwykle broni ministrów swojego rządu, może zaskakiwać fakt, że Mateusz Morawiecki zdecydował się na zmianę na […]

0 Komentarze |
Konflikt samorządu lekarskiego z ministrem zdrowia pogłębia się

Konflikt samorządu lekarskiego z ministrem zdrowia pogłębia się

Jak podaliśmy przed kilkoma dniami w Dentonecie, 2 sierpnia weszły w życie nowe zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające. Pojawiły się jednak informacje o kłopotach z ich realizacją, a problem ten nagłośnił w mediach jeden z lekarzy. Odpierając zarzut, minister zdrowia ujawnił, że lekarz ten sam zrealizował receptę na specyfik z grupy leków […]

0 Komentarze |
Od 2 sierpnia nowe zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające

Od 2 sierpnia nowe zasady przepisywania recept na leki psychotropowe i odurzające

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 2 sierpnia wchodzą w życie przepisy ograniczające zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Jak podano, zmiana ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pacjenta. W związku z tym lekarz powinien sprawdzić, na jakich zasadach może je przepisać, a pacjent, na jakich zasadach będzie mógł je uzyskać. Od 2 […]

0 Komentarze |
Rusza program wsparcia psychologicznego dla zawodów medycznych

Rusza program wsparcia psychologicznego dla zawodów medycznych

Ministerstwo Zdrowia, Falck Medycyna i Fundacja „Nie Widać Po Mnie” rozpoczynają realizację programu pomocy psychologicznej i edukacji dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do […]

0 Komentarze |
RPO interweniuje w sprawie limitów na wystawianie e-recept

RPO interweniuje w sprawie limitów na wystawianie e-recept

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w ministerstwie zdrowia w sprawie wprowadzonych limitów na wystawianie e-recept. Zdaniem Rzecznika, może to ograniczać prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Przypomnijmy – kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział działania w odpowiedzi na „nadużycia przy wystawianiu recept” przez lekarzy. Jak informował, analiza danych Centrum e-Zdrowia wykazała, że są lekarze, którzy […]

0 Komentarze |
Algorytm pomoże w określaniu poziomu refundacji?

Algorytm pomoże w określaniu poziomu refundacji?

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że pracuje „nad wprowadzeniem do e-recept specjalnego algorytmu, który pomoże w określaniu refundacji leków przy wypisywaniu ich przez lekarzy”. Przypomnijmy – Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zaapelowała o pilną zmianę przepisów, która zniesie obowiązek określania przez lekarzy i lekarzy dentystów poziomu refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. – Rolą […]

0 Komentarze |
Czy w Polsce brakuje dentystów? Poselska interpelacja

Czy w Polsce brakuje dentystów? Poselska interpelacja

Posłanka Iwona Michałek skierowała do ministerstwa zdrowia kilkanaście interpelacji w sprawie niedoborów lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia. Interpelacje dotyczą także lekarzy dentystów oraz – osobno – specjalistów ortodoncji. Jak czytamy w interpelacji, większość placówek medycznych w Polsce boryka się z problemem pozyskania pracowników o pożądanych specjalizacjach i kwalifikacjach. – Problemy kadrowe tych placówek są […]

0 Komentarze |
Szerszy skład rady do spraw rozwoju stomatologii

Szerszy skład rady do spraw rozwoju stomatologii

Minister zdrowia zdecydował, że w skład rady ds. rozwoju stomatologii wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, a nie jeden jak dotychczas. Działalność rady w 2022 r. podsumowała też Naczelna Izba Lekarska. Rada ds. rozwoju stomatologii została powołana latem 2022 r. Jej głównym zadaniem jest proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie kształcenia […]

0 Komentarze |
Stomatologia dziecięca nadal wśród dziedzin priorytetowych

Stomatologia dziecięca nadal wśród dziedzin priorytetowych

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, w gronie dziedzin priorytetowych medycyny nadal ma się znajdować stomatologia dziecięca. Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie katalogu priorytetowych dziedzin medycyny do epidemiologiczno-demograficznych potrzeb kraju. Z projektu rozporządzenia wynika, że na liście dziedzin priorytetowych będą znajdować się 22 dziedziny medycyny. Obok stomatologii dziecięcej, będą to anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia […]

0 Komentarze |
Minister zdrowia powołał radę ds. rozwoju stomatologii

Minister zdrowia powołał radę ds. rozwoju stomatologii

Minister zdrowia powołał radę do spraw rozwoju stomatologii. Jej członkami będą m.in. konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach stomatologii, przedstawiciele NRL, NFZ-u i ministerstwa zdrowia. Do zadań rady będzie należało m.in. proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie kształcenia lekarzy dentystów, rozwoju zawodowego oraz wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Jak czytamy w zarządzeniu, w skład […]

0 Komentarze |
Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z jego zapisami, certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Zasady i organizację certyfikacji umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów określa art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jednak jak […]

0 Komentarze |
Resort zdrowia o pensjach lekarzy stażystów od 1 lipca 2022 r.

Resort zdrowia o pensjach lekarzy stażystów od 1 lipca 2022 r.

Ministerstwo zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty. Od 1 lipca 2022 r. wynosi ono 5 380 zł brutto. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, minister zdrowia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów ustaloną na […]

0 Komentarze |
MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów

MZ podzieliło dotacje na stypendia dla studentów i doktorantów

Ministerstwo zdrowia podzieliło przeznaczone dla uniwersytetów medycznych dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2022 r. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister zdrowia ma obowiązek poinformować o wysokości dotacji ze środków finansowych przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych. Z środków tych finansowane są stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora oraz […]

0 Komentarze |
Czy NFZ może płacić technikom dentystycznym bezpośrednio?

Czy NFZ może płacić technikom dentystycznym bezpośrednio?

Posłanka Anna Schmidt skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmiany systemu wynagradzania techników dentystycznych. Według posłanki wskazane byłoby, aby pieniądze z NFZ-u trafiały bezpośrednio do techników, a nie do lekarzy dentystów, którzy mają zawarte z technikami odrębne umowy. Posłanka Anna Schmidt w interpelacji zwraca uwagę na to, że choć usługi świadczone przez techników dentystycznych […]

0 Komentarze |
Ministerstwo tworzy system zachęt do studiów medycznych

Ministerstwo tworzy system zachęt do studiów medycznych

W polskim Krajowym Planie Odbudowy ministerstwo zdrowia – w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych – zaplanowało system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Ma on obejmować m.in. stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jak czytamy, podejmowane już od pewnego czasu działania pozwalają odwracać niekorzystne trendy w zakresie liczby […]

0 Komentarze |
Uczeń bez próchnicy – program profilaktyczny dla młodzieży

Uczeń bez próchnicy – program profilaktyczny dla młodzieży

Ministerstwo zdrowia realizuje program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z wybranych województw. Jego celem jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne. „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 2019-2023” […]

0 Komentarze |
1 2 3 4 9 10 11 12