Dentonet
E-mail

Adres e-mail
Potwierdź e-mail
Twój nick
Hasło
Zarejestruj jako
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych [...]Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bestom Dentonet Sp. z o. o. w celach marketingowych w tym przesyłania ofert handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Przed wyrażeniem zgody zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wyrażenie takiego oświadczenia administratorowi pocztą na adres ul. Wigury 15a, 90-319 Łódź albo za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bestom Dentonet Sp. z o. o. e-mail: dentonet@dentonet.pl, tel. +48 603 999 700 Dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do przesyłania do Państwa wiadomości marketingowych za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Bestom Dentonet Sp. z o. o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego celu. Przed wyrażeniem zgody zostali Państwo poinformowani, że w każdej chwili mogą cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej poprzez wyrażenie takiego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Bestom DENTOnet.pl sp. z o. o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
LUB