Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Publikacja:
Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z jego zapisami, certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze.

Zasady i organizację certyfikacji umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów określa art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jednak jak podkreśla resort zdrowia, obecnie uzyskiwanie potwierdzenia nabycia danej umiejętności zawodowej nie jest sformalizowane. Brak jest zarówno katalogu umiejętności zawodowych, jak i określenia kwalifikacji lekarzy, którzy mogą przystąpić do certyfikacji tych umiejętności – rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych obowiązywało bowiem do 22 kwietnia 2008 r.

Katalog umiejętności zawodowych

Rozwiązaniem tej sytuacji ma być rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Będzie ono określać nowy katalog umiejętności zawodowych medyków, a także wskazywać kwalifikacje lekarzy, którzy będą mogli aplikować na certyfikację umiejętności zawodowych.

Katalog umiejętności zawodowych został opracowany przez dwa zespoły ekspertów z różnych instytucji oraz na podstawie propozycji zgłaszanych przez konsultantów krajowych, Narodowy Instytut Kardiologii oraz Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Do części umiejętności będą mogli przystąpić lekarze bez specjalizacji lub ze specjalizacją pierwszego stopnia. Lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, których liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie muszą już tych umiejętności potwierdzać ponownie w drodze certyfikacji – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Dokonywanie przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) kontroli procesu certyfikacji będzie z kolei gwarancją utrzymania jakości potwierdzania nabytej wcześniej przez lekarzy i lekarzy dentystów wiedzy i umiejętności zawodowych w danym zakresie – twierdzi resort.

Kursy tylko zweryfikowane?

Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że po wejściu w życie rozporządzenia, lekarz albo lekarz dentysta, który będzie chciał uzyskać certyfikat np. z zakresu medycyny estetycznej, nie będzie mógł ukończyć jakiegokolwiek kursu, ale taki, który zostanie zweryfikowany przez towarzystwo naukowe albo instytut badawczy. Lekarze obawiają się, że z tego powodu wszystkie wcześniej ukończone kursy i uzyskane certyfikaty – jeśli nie przejdą weryfikacji – będzie można wyrzucić do kosza.

Z drugiej strony, jak podkreśla prof. Justyna Król-Całkowska z Uczelni Łazarskiego, do tej pory nie było podstaw do weryfikowania umiejętności i jakości szkoleń. Po wejściu w życie certyfikacji uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji będzie ujednolicone, a więc lekarz będzie miał gwarancję wartości szkolenia, na czym skorzysta także pacjent.

Szkolenia podyplomowe? Dla lekarzy dentystów szczególnie ważne są m.in. w zakresie endodoncji. – Endodoncja, za sprawą ogromnego postępu technologicznego, się zmienia – mówi prof. Halina Pawlicka, specjalista endodoncji.

Źródła:

https://www.prawo.pl

https://legislacja.rcl.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia - Dentonet.pl
NRL: wycofać zapisy ws. kształcenia medyków w szkołach zawodowych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku domaga się wycofania z projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. O pomyśle umożliwienia kształ...

uprawnienia asystentek
USA: asysta powinna mieć szerszy zakres uprawnień zawodowych Asysta

Z badania ankietowego przeprowadzonego przed kilkoma miesiącami wśród amerykańskich asystentek, lekarzy dentystów i pacjentów wynika, że przedstawiciele wszystkich tych grup zgadzają się co do znaczenia edukacji i jednolitych wymagań wobec osób wykon...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Kształcenie podyplomowe lekarzy
Dalszy ciąg dyskusji o kształceniu medyków w uczelniach zawodowych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponownie zabrała głos w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym mogą występować także uczelnie zawodowe. Zda...

studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych... przemycone w ustawie? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska alarmuje, że zapisy umożliwiające kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych zostały przemycone w projekcie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, który został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dn...

studia - Dentonet.pl
Lekarze nie będą uczyć się w szkołach zawodowych Lekarz

Podczas prac nad ustawą rząd wycofał się z propozycji kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych. Ustawa, którą przyjął w czwartek Sejm, przewiduje szersze możliwości aplikowania uczelni o prowadzenie kierunków lekarskich oraz zmiany w kredytach na...

Asysdent
ASYSDENT – wiedza, umiejętności, integracja, zabawa Asysta

Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2023 będzie już dziesiątą edycją tego największego i najbardziej znanego w Polsce wydarzenia edukacyjnego dla asystentek i higienistek. Co sprawiło, że w ciągu 10 lat ASYSDE...

kształcenie - Dentonet.pl
ORL Warszawa przeciw kształceniu lekarzy w szkołach zawodowych Lekarz

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wystosowało w środę komunikat, w którym - w nawiązaniu do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącej możliwości kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych - "żąda natychmiastowego wycofa...

testy na COVID 1
Testy na COVID-19 po nowemu - zmiany w zlecaniu i wykonywaniu Lekarz

Od 1 kwietnia zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa - o zleceniu testu będzie decydował wyłącznie lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do san...

lekarz - Dentonet.pl
Resort zdrowia: kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych Lekarz

Inicjatywy związane z kształceniem medyków. m.in. zwiększeniem naborów i otwieraniem nowych kierunków, są w tej chwili priorytetowe – stwierdził we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że ministerstwo zdrowia i ministerstwo edukacj...

studia medyczne
"Nie" dla kształcenia medyków w szkołach zawodowych Lekarz

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia i premiera, by kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się jedynie na uczelniach akademickich. Przypomnijmy – w ubiegłym roku minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że ministers...