Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano informację, że rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zostało skierowane do ogłoszenia. W dokumencie zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej wraz z ich kodami. Naczelna Izba Lekarska zwróciła jednak […]

0 Komentarze |
Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z jego zapisami, certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa naukowe i państwowe instytuty badawcze. Zasady i organizację certyfikacji umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów określa art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jednak jak […]

0 Komentarze |