Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Publikacja:
Jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Jest rozporządzenie ws. umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano informację, że rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zostało skierowane do ogłoszenia. W dokumencie zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej wraz z ich kodami. Naczelna Izba Lekarska zwróciła jednak uwagę, że wprowadzając nowe przepisy rząd nie wziął pod uwagę części uwag samorządu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane rozporządzenie jest jedną z reform wdrażanych w kamieniu milowym „Wejście w życie aktów prawnych mających na celu poprawę atrakcyjności zawodów medycznych i warunków pracy pracowników medycznych”. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rodzaje umiejętności wraz z ich kodami

Rozporządzenie ministra zdrowia wprowadza definicję umiejętności zawodowych, którymi są nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny (lub kilku dziedzin medycyny bądź będące umiejętnościami udzielania określonych świadczeń zdrowotnych). Certyfikat umiejętności zawodowej będzie przyznawać towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia pierwszego wniosku o certyfikację danej umiejętności zawodowej albo państwowy instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia – właściwe dla danej umiejętności zawodowej i wpisane do rejestru prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej wraz z ich kodami. – Katalog umiejętności zawodowych został opracowany na podstawie efektów pracy dwóch powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia zespołów ekspertów z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, propozycji zgłaszanych przez konsultantów krajowych, Narodowy Instytut Kardiologii, Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie–Państwowy Instytut Badawczy oraz polskie towarzystwa naukowe – poinformowano.

W drugim załączniku do projektu rozporządzenia wskazano kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej. Spełnienie warunku umożliwi przystąpienie do certyfikacji lekarzy, którzy nabyli wcześniej określony zakres wiedzy i umiejętności w drodze szkolenia specjalizacyjnego. Do certyfikacji części umiejętności będą mogli przystąpić także lekarze bez specjalizacji lub ze specjalizacją pierwszego stopnia.

Lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, gdzie liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie będą musieli ponownie potwierdzać danych umiejętności w drodze certyfikacji.

NIL: część zastrzeżeń nie została uwzględniona

Projekt rozporządzenia był opiniowany przez prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej już we wrześniu 2022 r. i zgłoszono do niego wiele zastrzeżeń. Część z nich nie została uwzględniona – chodzi m.in. o wykreślenie z wykazu umiejętności płytkiej sedacji, która – zdaniem samorządu jako wymagająca bardzo dużego doświadczenia i potencjalnie niebezpieczna – powinna być zarezerwowana wyłącznie dla anestezjologów.

Nadal nie jest również jasne, jaki jest właściwy cel wprowadzenia umiejętności. Wprowadzając ten przepis do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ministerstwo argumentowało, że umiejętności mają zastąpić część specjalizacji, których – jak wszyscy zgodnie twierdzą – mamy w Polsce za dużo, jednak w tym zakresie żadne zmiany nie nastąpiły. Podobnie nie ma obecnie żadnego przepisu, który promowałby np. dodatkowym finansowaniem wykonywanych procedur osoby, które dane umiejętności nabędą. Istnieje natomiast uzasadniona obawa, że płatnik – czyli NFZ – poszukując oszczędności może przestać finansować procedury, które będą wykonywane przez lekarzy bez certyfikatu umiejętności (a jego zdobycie zajmie z pewnością trochę czasu), co spowodować może dalsze ograniczenie dostępu do procedur medycznych i wydłużenie kolejek oczekujących – powiedział cytowany w komunikacje wiceprezes NRL Klaudiusz Komor.

Szkolenia podyplomowe? – Są szczególnie ważne w endodoncji, która za sprawą ogromnego postępu technologicznego się zmienia – mówi prof. Halina Pawlicka, specjalista endodoncji.

Źródła:

https://legislacja.rcl.gov.pl/

https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

Indie - Dentonet.pl
Indie: jest pomoc państwa dla lekarzy dentystów Lekarz

Indie są najbardziej – obok USA i Brazylii – dotkniętym przez koronowirusa państwem świata. Do tej pory na COVID-19 zachorowało tam 7,7 mln osób, a zmarło niemal 117 tys. Jako jeden z pierwszych krajów, Indie wprowadziły podział na strefy oznaczone k...

studia - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów? Tylko na uniwersytetach! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. – Takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna – tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że resort prowadzi prace nad uregulowaniem zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i a...

dentysta1
W Polsce jest 42,9 tys. lekarzy dentystów z PWZ. 76% z nich to kobiety Lekarz

W 2020 r. liczba mieszkających w Polsce lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu wynosiła 42,9 tys. W porównaniu do 2019 r. oznacza to wzrost o 0,4 tys. - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród dentystów przeważają kob...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna – tylko u lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Według samorządu, ważne jest uściślenie definicji pojęcia świadczenia zdrowotnego, m.in. w kontekście zabiegów medycyny estetycznej, które powinny b...

certyfikacja umiejetnosci
Certyfikacja umiejętności zawodowych lekarzy po nowemu Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z jego zapisami, certyfikacji umiejętności zawodowych dokonywać będą właściwe dla danej umiejętności polskie towarzystwa n...

specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

dentysta - Dentonet.pl
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów do poprawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponowiła swój apel o pilne uregulowanie przez ministra zdrowia kwestii, które w dobie pandemii koronawirusa poprawią warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 20 listopada 2020 r. prezydium Naczelnej Rady Lekar...

szkolenia
Ruszyły zapisy na kursy NIL dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zapisy na zimowo-wiosenną sesję bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Jak informuje samorząd, w najbliższym czasie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL odbędzie się 9 szkoleń stacjo...