Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Podpisano rozporządzenie ws. standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Publikacja:
Podpisano rozporządzenie ws. standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Podpisano rozporządzenie ws. standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Minister edukacji i nauki w porozumieniu z ministrem zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Znowelizowane standardy będą obowiązywały od roku akademickiego 2024/2025.

Celem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia. Zmiana przepisów wynika również z nowych wyzwań, przed jakimi staje współczesne medyczne szkolnictwo wyższe – czytamy w komunikacie.

Zmiany uwzględniają konieczność realizacji działania dotyczącego kadr medycznych ujętego w programie wieloletnim „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030”, potrzebę zwiększenia wymiaru zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz rozszerzenia katalogu efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w tym dotyczących profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikowania się w zespole, jak również potrzebę aktualizacji efektów uczenia się w kontekście dokonującego się postępu w naukach medycznych.

Jakie zmiany w standardach kształcenia?

Uzgodnione przez ministrów kwestie zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia dbałości o możliwie najwyższą jakość kształcenia oraz spełniające oczekiwania środowiska studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego:

– obowiązkowy egzamin standaryzowany (OSCE) na VI roku studiów na kierunku lekarskim i V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,

– zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne) będą realizowane trakcie w VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w grupach liczących nie więcej niż 5 studentów, a w przypadku kierunku lekarskiego – gdy ich realizacja w takich grupach nie będzie możliwa – mogą być realizowane w grupach liczących nie więcej niż 8 studentów,

– w trakcie kształcenia w zakresie nauk klinicznych (grupy zajęć E i F) co najmniej 5% łącznej liczby godzin zajęć jest realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych, ponadto zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów na kierunku lekarskim i na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym) mogą być realizowane w symulowanych warunkach klinicznych, jednak w wymiarze nie większym niż 10% godzin tych zajęć,

– kształcenie w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole będzie prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, które ukończyły studia, których program określał efekty uczenia się z zakresu komunikacji medycznej lub ukończyły szkolenie z zakresu komunikacji medycznej lub posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu komunikacji medycznej.

Znowelizowane standardy kształcenia w zawodach lekarza i zawodu lekarza dentysty będą miały zastosowanie na studiach począwszy od roku akademickiego 2024/2025.

W dobie coraz większej konkurencji pozyskanie pacjenta nie jest proste. Można swoją przewagę budować kompetencjami miękkimi, w tym odpowiednią komunikacją – mówi w rozmowie z Dentonetem Michał Katarzyński, trener rozwoju praktyk stomatologicznych. Dodaje, że szkolenia w tym zakresie także zmieniają się z upływem lat i na skutek tego, jak rozwija się stomatologia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ankieta samorzadu
Działania samorządu – ankieta dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Do końca stycznia br. lekarze i lekarze dentyści mogą wypełniać przygotowaną przez NIL ankietę dotyczącą oceny działania izb lekarskich oraz opinii na temat kierunków rozwoju samorządu. Jak czytamy w komunikacie, Ośrodek Badań i Analiz Naczelnej Izb...

medycyna estetyczna
Medycyna estetyczna – tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że resort prowadzi prace nad uregulowaniem zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Wykonywanie ich związane jest ze stosowaniem zasad aseptyki i a...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia - Dentonet.pl
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów? Tylko na uniwersytetach! Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. – Takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństw...

szkolenia
Ruszyły zapisy na kursy NIL dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zapisy na zimowo-wiosenną sesję bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Jak informuje samorząd, w najbliższym czasie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL odbędzie się 9 szkoleń stacjo...

specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

dentysta 1
W Polsce brakuje lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek Lekarz

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. W 2018 r. W Polsce na 1000 obywateli nie przypadał nawet jeden dentysta – informuje portal RynekZdrowia. Jak wy...

szkolenia
NIL: bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia stacjonarne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Szkolenia dotyczą głównie kompetencji miękkich, są akredytowane i mają przyznane punkty edukacyjne. Jak czytamy na stroni...