Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

W Polsce jest 42,9 tys. lekarzy dentystów z PWZ. 76% z nich to kobiety

Publikacja:
W Polsce jest 42,9 tys. lekarzy dentystów z PWZ. 76% z nich to kobiety

W Polsce jest 42,9 tys. lekarzy dentystów z PWZ. 76% z nich to kobiety

W 2020 r. liczba mieszkających w Polsce lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu wynosiła 42,9 tys. W porównaniu do 2019 r. oznacza to wzrost o 0,4 tys. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród dentystów przeważają kobiety – jest ich 76%. W 2020 r. średni wiek praktykującego lekarza dentysty wynosił 46 lat i pozostał na zbliżonym poziomie jak w 2019 r. Przy okazji obchodzonego 5 marca Dnia Dentysty sprawdzamy, jak kształtują się podstawowe statystyki dotyczącej tej grupy zawodowej w Polsce.

W grudniu 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat zasobów kadrowych w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019-2020. Wynika z niego, że 2020 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 151,5 tys. (w 2019 r. – 149,9 tys.). W przypadku lekarzy dentystów było to 42,9 tys. – czyli o około 0,4 tys. więcej niż w 2019 r. W 2020 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 126 064, zaś lekarzy dentystów – 33 772.

W Polsce stomatologią zajmują się kobiety

Wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 przeciętny wiek mężczyzn wynosił niecałe 53 lata, a kobiet 52 lata. Dominującą grupę – powyżej 21% – stanowiły osoby w wieku 50-59 lat.

W latach 2019-2020 przeciętny wiek mężczyzn uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza dentysty wyniósł około 47 lat, a kobiet niecałe 52 lata. Najliczniejsza wśród lekarzy dentystów była grupa osób w wieku 30-39 lat (20,9% w 2020 r. – o 0,5% więcej niż w 2019 r.), chociaż udział procentowy osób w wieku 50-59 lat był jedynie nieznacznie niższy i wyniósł 20,6% w 2020 r. – o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu według płci i grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)

tabela 1

Odnotowano zróżnicowanie struktury wieku mężczyzn i kobiet lekarzy dentystów: wśród mężczyzn dominującą grupę (około 25% w obu analizowanych latach) stanowiły osoby w wieku 30-39 lat, podczas gdy wśród kobiet dominowały osoby w wieku 50-59 lat (niewiele powyżej 20% w obu analizowanych latach).

Struktura lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu według płci i grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)

tabela 2

Feminizacja zawodu jest znacznie wyraźniejsza wśród lekarzy dentystów niż wśród lekarzy. W 2020 r. wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł około 59%, podczas gdy w grupie lekarzy dentystów nieco powyżej 76%. Jest to znacząco więcej niż udział kobiet w całej populacji .

Populacja lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu w Polsce obejmuje wszystkie osoby mające takie prawo, bez względu na status na rynku pracy i miejsce pracy, dlatego bardziej miarodajną informacją jest liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem. W 2020 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła – 126,1 tys. (125,3 tys. w 2019 r.) a liczba dentystów – 33,8 tys. (rok wcześniej 33,6 tys.).

Średni wiek praktykującego dentysty w Polsce – 46 lat

W latach 2019-2020 średni wiek lekarza pracującego bezpośrednio z pacjentem wynosił powyżej 49 lat, przy czym wśród kobiet był on nieco niższy niż wśród mężczyzn. Średnia wieku mężczyzn wyniosła powyżej 50 lat a średnia wieku kobiet – prawie 49 lat.

W 2020 r. średni wiek lekarza dentysty pracującego z pacjentem wynosił 46 lat i pozostał na zbliżonym poziomie jak w 2019 r. W 2020 r. w tej grupie zawodów medycznych średni wiek kobiet (powyżej 46 lat) był nieco wyższy niż wiek mężczyzn (niecałe 45 lat) i również pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem według płci i grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)

tabela 3

Wśród lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2020 r. najwięcej osób należało do grupy wieku 30-39 lat (24,7%, rok wcześniej – 23,9%) i była to grupa najliczniejsza także wśród mężczyzn (27,7% a w poprzednim roku – 27,4%). Wśród kobiet najliczniejszą grupą w analizowanym zawodzie medycznym były osoby w wieku 50–59 lat, które stanowiły 25,2% w 2020 r. i 24,5% rok wcześniej.

Struktura lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem według płci i grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)

tabela 4

Najwięcej dentystów na Mazowszu i Śląsku

Wśród lekarzy dentystów w 2020 r. najwięcej osób pracowało bezpośrednio z pacjentem w województwach mazowieckim (5,8 tys.) i śląskim (3,7 tys.) a najmniej w województwach: opolskim (0,6 tys.) i lubuskim (0,7 tys.).

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem według województw (stan w dniu 31 grudnia)

tabela 5

W odniesieniu do liczby mieszkańców najwięcej lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem wystąpiło w 2020 r. w województwach: podlaskim i mazowieckim (po 10,5 lekarzy dentystów) oraz łódzkim (10,4) a najmniej w województwach: kujawsko-pomorskim (5,9 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców), warmińsko-mazurskim (6,4) i opolskim (6,8).

– Periodontologia to bardzo niszowa specjalizacja. W skali kraju mamy około 500 periodontologów, głównie w ośrodkach akademickich. Ale jako konsultant wojewódzki wiem, że w dużych miastach na Mazowszu – np. w Płocku – nie ma ani jednego periodontologa współpracującego z NFZ-em – mówi dr n. med. Maciej Nowak, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii.

Źródło: https://stat.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentysta 1
W Polsce brakuje lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek Lekarz

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. W 2018 r. W Polsce na 1000 obywateli nie przypadał nawet jeden dentysta – informuje portal RynekZdrowia. Jak wy...

WDMS debata
Jak należy kształcić lekarzy dentystów w Polsce? Lekarz

– Cieszę się, że mogliśmy zaproponować bardzo ciekawy program naukowy, zorganizować spotkania, szkolenia i panel dyskusyjny, podczas którego mogliśmy pokazać, co nas stomatologów boli w kwestiach kształcenia – mówi o VI Kongresie Stomatologii prof. M...

COVID-19 - Dentonet.pl
75 lekarzy dentystów w Polsce zmarło z powodu COVID-19 Lekarz

Wśród ofiar koronawirusa w Polsce znalazło się m.in. 304 lekarzy, 75 dentystów, 28 farmaceutów oraz 8 ratowników medycznych - poinformowało ministerstwo zdrowia. Jak podał resort zdrowia, koronawirus przyczynił się do śmierci 304 lekarzy, 257 pielęg...

ukraina 1
Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy oraz ich rodzin Lekarz

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi angażuje się w pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy wraz z rodzinami, którzy w wyniku napaści na Ukrainę znaleźli się na terenie Polski. Jak czytamy, prośbę o pomoc – po...

specjalizacje
5639 lekarzy i lekarzy dentystów złożyło wnioski specjalizacyjne Lekarz

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w...

Kobiety badania naukowe
Nauka w Polsce 2023: 46% badaczy naukowych w Polsce to kobiety Lekarz

W Polsce działają 132 uczelnie akademickie, 69 instytutów badawczych, 77 instytutów PAN, 26 instytutów sieci Łukasiewicz. Badaczy jest ponad 72 tys. – wynika z nowego raportu „Nauka w Polsce 2023”, opublikowanego przez OPI. Wśród wszystkich badaczy w...