Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Czy rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe?

Publikacja:
Czy rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe?

Czy rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministerstwa zdrowia o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który – zdaniem RPO – ujawniając informacje o utracie prawa wykonywania zawodu przez daną osobę upublicznia tak naprawdę jej dane wrażliwe. Utrata prawa do wykonywania zawodu może być związana np. ze zdrowiem psychicznym, nałogami, wyrokami karnymi i dyscyplinarnymi. – Rodzi to ryzyko stygmatyzacji, a także naraża te osoby na utrudnienia rozwoju ich ścieżki zawodowej – argumentuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przypomnijmy – na mocy ustawy o niektórych zawodach medycznych, która weszła w życie 26 marca, uruchomiony został Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Uzyskanie wpisu do Rejestru jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodów medycznych wskazanych w ustawie, w tym zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej.

Co istotne, Rejestr jest częściowo jawny – każdy może tam sprawdzić np. numer wpisu danej osoby, jej imię i nazwisko czy nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego. Nie budzi to żadnych wątpliwości ekspertów – twierdzą oni, że jest to uzasadnione m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracodawców, którzy będą mogli sprawdzić, czy zatrudniona przez nich osoba na pewno może wykonywać dany zawód medyczny.

Problemem jest jednak fakt, że w Rejestrze jawne będą także informacje o zawieszeniu oraz utracie prawa do wykonywania zawodu, a także ich przyczyn. Już w październiku 2023 r. prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o zbadanie zgodności tych zapisów ustawy z konstytucją, a Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przygotował w tej sprawie obszerne stanowisko i wniósł, by przepis ten uznać za niezgodny z art. 47 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z jej art. 31 ust. 3. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Czy będzie zmiana przepisów?

Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministerstwa zdrowia o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Rejestru, który – zdaniem RPO – ujawniając informacje o utracie prawa wykonywania zawodu przez daną osobę upublicznia tak naprawdę jej dane wrażliwe. Utrata prawa do wykonywania zawodu może być związana np. ze zdrowiem psychicznym, nałogami, wyrokami karnymi i dyscyplinarnymi. – Przyczyny utraty uprawnień są bowiem ograniczone do czterech enumeratywnie wymienionych sytuacji, z których każda należy do sfery życia prywatnego podlegającej szczególnej ochronie. Informacje te nie podlegają usunięciu z rejestru (będą archiwizowane) – co pogłębia ingerencję w sferę życia prywatnego osób z rejestru – czytamy w komunikacie na stronie RPO.

Co więcej, w ustawie nie przewidziano żadnych gwarancji ochrony danych, takich jak np. ograniczony dostęp do danych albo ograniczony czas ich przetwarzania. – Udostępnienie informacji przy użyciu Internetu powoduje zaś dodatkowo, że informacje te podlegają udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, co wiąże się jednocześnie z ryzykiem posłużenia się tymi danymi w innych celach niż związanych z interesem ogólnym. Rejestr ujawnia bowiem zarówno dane identyfikujące daną osobę, miejsce wykonywania zawodu medycznego, a także przyczyny utraty wykonywania tego prawa – dodano.

W ocenie Rzecznika udostępnienie tak szerokiego zakresu danych, w tym danych identyfikujących wraz z danymi dotyczącymi zdrowia (np. zdrowia psychicznego oraz nałogów), a także wyroków karnych i dyscyplinarnych w jednym miejscu, rodzi ryzyko stygmatyzacji, jak również naraża te osoby na utrudnienia rozwoju ich ścieżki zawodowej. – Ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego – zaznaczono.

Rzecznik poprosił minister zdrowia o ustosunkowanie się do tych uwag oraz o rozważenie podjęcia działań w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, tak aby opisany stan prawny dostosować do standardów wynikających z Konstytucji RP.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zarobki higienistek USA
USA: higienistki wśród najlepiej płatnych zawodów medycznych Asysta

Higienistki stomatologiczne znalazły się wśród 20 najlepiej opłacanych zawodów medycznych w USA w 2023 r. – wynika z zestawienia amerykańskiego portalu nurse.org przygotowanego na podstawie danych Bureau of Labor Statistics. Amerykański portal nurse...

rejestr zawodow medycznych 1
Rejestr zawodów medycznych ujawnia za dużo. Będą zmiany Asysta

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego ujawnia informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę – są to dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych. Według Rz...

sepsa
Eksperci apelują: potrzebny krajowy rejestr sepsy Lekarz

Rejestr sepsy wpłynie pozytywnie na jakość leczenia w szpitalach. Brak systemowych rozwiązań nie służy ani pacjentom, ani personelowi, ani płatnikowi – powiedział w środę w Senacie anestezjolog prof. Mirosław Czuczwar. W minionym tygodniu senacka Ko...

ROZWIŃ WIĘCEJ
orzeczenia sadow lekarskich
NRL ujawnia prawomocne orzeczenia sądów lekarskich Lekarz

Naczelna Rada Lekarska udostępniła nowy portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, który ma na celu poprawę transparentności procesu wydawania orzeczeń w samorządzie. – Jesteśmy przekonani, że ten projekt przyczyni się do podniesienia standardów ...

ceny w stomatologii
Wzrost cen w stomatologii nie odpuszcza. Są dane GUS-u Lekarz

W kwietniu 2023 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 15,1% rok do roku. To najwięcej w całym sektorze ochrony zdrowia. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogiczny...

wynagrodzenia
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ponownie rozpoczęła zbieranie informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby ułatwić podmiotom prze...

centralny rejestr zawodow medycznych
26 marca ruszył centralny rejestr zawodów medycznych Asysta

We wtorek 26 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych, regulująca zasady wykonywania zawodu przez przedstawicieli kilkunastu profesji medycznych, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych. Pod adresem https://rizm....

program wsparcia
Rusza program wsparcia psychologicznego dla zawodów medycznych Lekarz

Ministerstwo Zdrowia, Falck Medycyna i Fundacja „Nie Widać Po Mnie” rozpoczynają realizację programu pomocy psychologicznej i edukacji dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią inte...

dentysta3
Doroczny raport ujawnia zmiany w stomatologii Irlandii Płn. Lekarz

W najmniejszym z krajów tworzących Wielką Brytanię zanotowano wyraźny spadek liczby zabiegów stomatologicznych wykonywanych u dzieci w porównaniu z okresem sprzed pandemii COVID-19, a w grupie zawodowej lekarzy dentystów – wcześniej zdominowanej prze...

dane o wynagrodzeniach
AOTMiT ponownie zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła ponowny proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ-em. Termin przekazania danych upływa 10 kwietnia 2024...