Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

26 marca ruszył centralny rejestr zawodów medycznych

Publikacja:
26 marca ruszył centralny rejestr zawodów medycznych

26 marca ruszył centralny rejestr zawodów medycznych

We wtorek 26 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych, regulująca zasady wykonywania zawodu przez przedstawicieli kilkunastu profesji medycznych, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych. Pod adresem https://rizm.ezdrowie.gov.pl/ uruchomiony już został Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Głównym celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania kilkunastu profesji medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ma ona za zadanie wprowadzenie mechanizmu dającego możliwość wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Główne zapisy ustawy wchodzą w życie we wtorek 26 marca 2024 r.

Ruszyła rejestracja w systemie

Zgodnie z zapowiedziami, 26 marca 2024 r. pod adresem https://rizm.ezdrowie.gov.pl/ uruchomiony został Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Celem Centralnego Rejestru Osób Upoważnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis. W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków wojewodowie mogą utworzyć wnioskującym osobom wpisy w rejestrze – czytamy.

Podstawowe funkcjonalności systemu to:

– rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,

– obsługa złożonych wniosków przez urzędy wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,

– generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Twórcy systemu twierdzą, że czas potrzebny na wypełnienie wniosku w systemie to około 10-15 minut. Konieczne będzie załączenie odwzorowania cyfrowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100 zł. Termin składania wniosków upływa 26 września 2024 r. Wykonywanie zawodu medycznego bez uzyskania wpisu w rejestrze będzie możliwe do 26 marca 2025 r.

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu (również w święta). Instrukcje dotyczące systemu dostępne są również na stronie https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm.

Konkretny zakres czynności zawodowych i obowiązek doskonalenia zawodowego

Ustawa o niektórych zawodach medycznych wprowadza również konkretne wykazy czynności zawodowych dla poszczególnych profesji medycznych. Są to listy procedur i zabiegów, które przedstawiciel danej profesji może wykonywać po wejściu w życie ustawy. O tym, jak prezentuje się proponowany przez resort zdrowia zakres czynności zawodowych asystentki i higienistki stomatologicznej pisaliśmy TUTAJ.

Ze strony legislacyjnej rządu wynika jednak, że projekt rozporządzenia wciąż znajduje się na etapie konsultacji. Swoje uwagi do projektu złożyła bowiem rada ds. rozwoju stomatologii, która uważa, że higienistka stomatologiczna we wszystkich obszarach czynności zawodowych powinna pracować na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Na etapie konsultacji znajduje się także projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne. Określono w nim dopuszczalne formy samokształcenia przedstawicieli zawodów medycznych, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny. O tym, jakie dopuszczalne formy doskonalenia zawodowego dla asysty i higienistek proponuje ministerstwo oraz ile punktów będzie za nie przyznawane, można przeczytać TUTAJ.

Regulacje odpowiedzialności zawodowej

Ustawa o niektórych zawodach medycznych wprowadziła także regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli ujętych w niej profesji. Będą oni podlegać odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej będzie obejmowało:

– czynności sprawdzające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego,

– postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego,

– postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Rzecznik dyscyplinarny będzie wszczynał postępowanie wyjaśniające na wniosek albo z urzędu. Uprawniony do złożenia wniosku będzie minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pokrzywdzony.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składała z członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję. Znajdzie się w niej m.in. po czterech przedstawicieli osób wykonujących dany zawód medyczny oraz ośmiu przedstawicieli ministra zdrowia.

Karami za przewinienie zawodowe będą upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu na okres do 5 lat oraz pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu.

Źródła: https://legislacja.rcl.gov.pl/

https://www.prezydent.pl

https://rizm.ezdrowie.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna wśród najlepszych zawodów w USA Asysta

Zawód higienistki stomatologicznej znalazł się na 35. miejscu w rankingu 100 najlepszych profesji w Stanach Zjednoczonych w 2023 r. przygotowanym przez US News & World Report. Na 10. miejscu znalazł się lekarz dentysta, na 14. – ortodonta, na 24....

zarobki higienistek USA
USA: higienistki wśród najlepiej płatnych zawodów medycznych Asysta

Higienistki stomatologiczne znalazły się wśród 20 najlepiej opłacanych zawodów medycznych w USA w 2023 r. – wynika z zestawienia amerykańskiego portalu nurse.org przygotowanego na podstawie danych Bureau of Labor Statistics. Amerykański portal nurse...

sepsa
Eksperci apelują: potrzebny krajowy rejestr sepsy Lekarz

Rejestr sepsy wpłynie pozytywnie na jakość leczenia w szpitalach. Brak systemowych rozwiązań nie służy ani pacjentom, ani personelowi, ani płatnikowi – powiedział w środę w Senacie anestezjolog prof. Mirosław Czuczwar. W minionym tygodniu senacka Ko...

sprawozdanie o odpadach
Sprawozdanie o odpadach medycznych za 2023 r. – do 15 marca Lekarz

Do 15 marca 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2023 r. Obowiązek składania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań o odpadach wyn...

rejestr zawodow medycznych
Czy rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe? Asysta

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministerstwa zdrowia o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który – zdaniem RPO – ujawniając informacje o utracie prawa wykonywania zawodu...

stomatologia USA
Dentysta ponownie w TOP 10 najlepszych zawodów w USA Lekarz

Zawód dentysty wrócił do pierwszej dziesiątki na liście najlepszych zawodów w USA w rankingu US News and World Report. Jak napisano w raporcie, profesja ta cechuje się wysoką medianą zarobków oraz możliwością godzenia życia prywatnego z zawodowym. J...

dentysta
Medycy wśród najbardziej poważanych zawodów Lekarz

Polacy największym poważaniem darzą strażaków oraz przedstawicieli zawodów medycznych, a najniższym twórców internetowych i polityków – wynika z 3. edycji badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności” zrealizowanego przez SW Research Polacy pon...

program wsparcia
Rusza program wsparcia psychologicznego dla zawodów medycznych Lekarz

Ministerstwo Zdrowia, Falck Medycyna i Fundacja „Nie Widać Po Mnie” rozpoczynają realizację programu pomocy psychologicznej i edukacji dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią inte...