Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Zakres czynności zawodowych asystentek i higienistek – jest projekt rozporządzenia

Publikacja:
Zakres czynności zawodowych asystentek i higienistek – jest projekt rozporządzenia

Zakres czynności zawodowych asystentek i higienistek – jest projekt rozporządzenia

Na stronie legislacyjnej rządu opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. wykazu czynności zawodowych przedstawicieli niektórych zawodów medycznych. Jest to szczegółowa lista zadań i procedur, które po wejściu w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych będą mogły wykonywać osoby z danej profesji – w tym asystentki i higienistki stomatologiczne.

26 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Jej głównym celem jest uregulowanie zasad wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, w tym profesji asystentki oraz higienistki stomatologicznej. Wśród nowych przepisów wprowadzonych przez ustawę znalazł się m.in. obowiązek uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (więcej informacji TUTAJ) oraz obowiązek samodoskonalenia zawodowego i gromadzenia punktów edukacyjnych (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Kolejnym istotnym celem ustawy było przygotowanie konkretnych wykazów czynności zawodowych dla poszczególnych profesji medycznych, czyli – mówiąc wprost – listy procedur i zabiegów, które przedstawiciel danej profesji będzie mógł wykonywać po wejściu w życie ustawy. Na stronie legislacyjnej rządu właśnie opublikowano projekt odpowiedniego rozporządzenia z kilkunastoma załącznikami – w każdym znajduje się dopuszczalny wykaz czynności dla danego zawodu. Są wśród nich również wykazy dla profesji asystentki i higienistki stomatologicznej.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne objęte ustawą, uwzględniające wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w tych zawodach. Poszczególne zakresy czynności zawodowych zostały opracowane w oparciu o zakresy kształcenia prowadzonego w zawodach – czytamy w uzasadnieniu. – Określenie w projektowanym rozporządzeniu czynności zawodowych dla poszczególnych zawodów medycznych ma istotne znaczeniu w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym zawody medyczne, jak również konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Ponadto zaproponowane rozwiązania mają istotne znaczenie z punktu widzenia przewidzianych dla tych zawodów w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności zawodowej – dodano.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie 26 marca 2024 r.

Zakres czynności zawodowych asystentek stomatologicznych – co zawiera?

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych asystentki stomatologicznej zawiera między innymi:

– przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy (dobieranie wyposażenia i sprzętu do pracy, obsługiwanie aparatury, porządkowanie stanowiska pracy zgodnie z procedurami, segregowanie odpadów medycznych),

– przygotowanie pacjenta do zabiegów stomatologicznych,

– asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych, w tym metodą pracy na cztery ręce i sześć rąk (dobieranie wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych do zabiegów stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgicznych, periodontologicznych, protetycznych i ortodontycznych, kontrolowanie pola zabiegowego, podawanie produktów leczniczych na zlecenie lekarza dentysty),

– współpraca w zespole wielodyscyplinarnym podczas wykonywania czynności zawodowych,

– przygotowywanie i przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w stomatologii,

– przygotowywanie, konserwowanie, dekontaminacja, przechowywanie aparatury i sprzętu medycznego stosowanego w stomatologii,

– konserwacja aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z procedurami,

– udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu lekarza dentysty.

Pełen wykaz proponowanych czynności zawodowych asystentki stomatologicznej można znaleźć TUTAJ.

Zakres czynności zawodowych higienistek stomatologicznych – co zawiera?

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych higienistki stomatologicznej zawiera między innymi:

– współpracę z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych (dobieranie metod pracy do zaplanowanych zabiegów profilaktycznych, organizowanie stanowiska pracy, przygotowywanie pacjenta do zabiegów stomatologicznych – w tym specjalistycznych, informowanie pacjenta o zakresie niezbędnych zabiegów stomatologicznych, wykonywanie na zlecenie lekarza dentysty badań i pomiarów),

– wykonywanie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty zabiegów profilaktyczno-leczniczych utrzymujących efekty leczenia, takich jak usuwanie złogów twardych i miękkich, lakowanie, diagnostyka próchnicy oraz piaskowanie uzębienia,

– uzgadnianie z lekarzem dentystą treści zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych oraz sporządzanie i przekazywanie ich dla pacjentów w formie ustnej i pisemnej.

– wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych i promujących zdrowie, współpraca w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem,

– wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną, klasyfikowanie pacjentów na podstawie wstępnych badań stomatologicznych do zabiegów stomatologicznych,

– prowadzenie badań przesiewowych w różnych grupach, planowanie oraz prowadzenie różnymi metodami profilaktyki indywidualnej i grupowej dostosowanej do wieku pacjentów, dobieranie metod profilaktyki grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjentów,

– rehabilitowanie jamy ustnej przy pomocy podstawowych ćwiczeń ortodontycznych,

– prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach społecznych, udzielanie podstawowych wskazówek żywieniowych na temat racjonalnego odżywiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej,

– wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu lekarza dentysty.

Pełen wykaz proponowanych czynności zawodowych higienistki stomatologicznej można znaleźć TUTAJ.

Budujmy świadomość, że od 2024 r. asystentki i higienistki stomatologiczne będą funkcjonować w oparciu o ustawę ustrojową, która wprowadza zawód medyczny z definicją legalną, czyli taki zawód, który uprawnia do wykonywania ściśle określonych świadczeń zdrowotnych – mówiła podczas webinaru „Asystentka i higienistka 2.0 – co w praktyce zmieni się w Twojej pracy po wprowadzeniu ustawy?” dr Natalia Piotrowska – radca prawny, wykładowca akademicki, współpracownik Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pensja minimalna - Dentonet.pl
Jaki współczynnik pracy dla asystentek i higienistek? Asysta

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której prosi o wskazanie, który współczynnik pracy (zależy od niego wysokość minimalnej pensji) należy stosować wobec asystentek i higienistek stomatologicznych zatrudnionych ...

pensje asysty
Pytania o pensje asystentek i higienistek stomatologicznych Asysta

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w prywatnych praktykach lekarskich powinny być objęte podwyżkami płac wprowadzonymi w ustawie o sposo...

higienistka stomatologiczna
Czynności zawodowe higienistek. „To kwestia kompetencji” Asysta

– Samorząd lekarski dba o to, by każdy z członków personelu medycznego wykonywał czynności, do których ma odpowiednie kompetencje. Stąd nasze uwagi do rozporządzenia dotyczącego higienistek i asystentek stomatologicznych – napisał wiceprezes NRL Pawe...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Asysdent 2021 18
Święto asystentek i higienistek - ASYSDENT 2021 [relacja] Asysta

W sobotę 4 września w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2021! Przez cały dzień w portalu i w naszych mediach...

zarobki asystentek higienistek 2024
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2024 r. Asysta

Jak wynika z najnowszych danych firmy badawczej Sedlak&Sedlak, mediana miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie asystentki stomatologicznej w 2024 r. wynosi 4480 zł brutto, natomiast higienistki stomatologicznej – 4620 zł brutto. Opublikowane dane ...

COVID 1
16 maja koniec stanu epidemii - jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, które z dniem 16 maja znosi stan epidemii, ale jednocześnie ogłasza do odwołania stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie podtrzymuje również ob...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

Krakdent
KRAKDENT-edu - szkolenia dla higienistek i asystentek Asysta

– Targi KRAKDENT® to coś więcej niż wystawa i szkolenia. To miejsce, w którym jesteśmy świadkami postępu technologicznego, poznajemy kierunki rozwoju stomatologii, zdobywamy wiedzę i spotykamy się z wykładowcami z Polski i innych krajów. W tym roku g...

zarobki asystentek i higienistek
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce w 2023 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2023 r. mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 4040 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 4310 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania ...