Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych – do 20 maja

Publikacja:
Roczne rozliczenie składek zdrowotnych – do 20 maja

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych – do 20 maja

Do 20 maja 2024 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Wtedy to mija termin składania dokumentów ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r. – to właśnie w nich uwzględnia się rozliczenie roczne.

Jak przypomniał ZUS w specjalnym komunikacie, każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych – kiedy i jakie dokumenty?

Roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. wykazuje się w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 r. – jest to:

– dokument ZUS DRA – dla osób prowadzących działalność jednoosobową,

– dokument ZUS RCA – dla osób opłacających składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników albo zleceniobiorców).

W celu rocznego rozliczenia składek należy wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” – jest to blok XII w dokumencie ZUS DRA lub blok III.F w dokumencie ZUS RCA. – Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – przypomina ZUS.

Dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. należy złożyć do 20 maja 2024 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Zwrot lub dopłata

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli natomiast składka jest niedopłacona, należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r. – czyli do 20 maja 2024 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) wynikający z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS drugiego dnia po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot (spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS-ie).

Wniosek należy wysłać do ZUS-u przez PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Źródło: https://www.zus.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

odpady medyczne
Roczne sprawozdania o odpadach - do 15 marca 2023 r. Lekarz

Na stronie internetowej BDO ukazał się komunikat przypominający o terminie składania sprawozdań dotyczących odpadów. Upływa on 15 marca 2023 r. Sprawozdania roczne można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Zbliżają się terminy realizacji obow...

stomatologia 3
Włączyć stomatologię do ubezpieczeń zdrowotnych! Lekarz

Zgodnie z badaniem, którego wyniki zostały opublikowane w dniu 7 grudnia przez Delta Dental Institute, dorośli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych obecnie częściej zgłaszają obawy związane z inflacją oraz rosnącymi cenami niż obawy wynikające z COVID-19 ...

odpady medyczne
Roczne sprawozdanie o odpadach – zostały dwa tygodnie Lekarz

Już tylko dwa tygodnie pozostały podmiotom wykonującym działalność leczniczą na złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2023 r. Termin mija w piątek 15 marca. Obowiązek składania przez podmioty wykonujące działalność...

ROZWIŃ WIĘCEJ
nadplata skladek zdrowotnych
Nadpłata składek zdrowotnych – jak uzyskać zwrot? Lekarz

20 maja 2024 r. mija termin składania do ZUS-u rocznego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Przedsiębiorcy, u których wykaże ono nadpłatę składek, mogą zawnioskować do ZUS-u o jej zwrot. Każda osoba prowadząca pozarolniczą dzia...

rozliczenie skladki zdrowotnej 1
Ostatnie dni na rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Lekarz

Już tylko do 22 maja część przedsiębiorców ma czas na złożenie dokumentów ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. z uwzględnieniem rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2022 r. Przedsiębiorcy prowadzący w 2022 r. działalnoś...

skladki ZUS
ZUS o składkach zdrowotnych w 2023 r. dla przedsiębiorców Lekarz

ZUS opublikował na swojej stronie internetowej informację o minimalnej składce na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Jak przypomniano, minimalna wysokość podstawy...

rozliczenie skladki zdrowotnej
Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do 22 maja Lekarz

Do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r. uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Każda osoba prowadząc...

oplaty za leczenie
Polacy skłonni dopłacać do świadczeń zdrowotnych na NFZ Lekarz

Z badania „Zdrowie Polaków – opłaty za usługi medyczne” przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® wynika, że większość Polaków byłaby skłonna dopłacać do świadczeń zdrowotnych na NFZ, ale pod warunkiem poprawy ich jakości oraz skróce...

rozliczenie PIT
Ostatnie dni na rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. Lekarz

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja 2023 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT – podatnicy złożyli już w ten sposób ...

PUE ZUS
Obowiązkowy PUE ZUS dla płatników składek od 1 stycznia Lekarz

Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek - w tym m.in. dentyści prowadzący działalność gospodarczą - mają obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli do 30 grudnia 2022 r. nie założyli samodzielnie konta na PU...

skladki czlonkowskie
ORL zdecydują o zwolnieniu z opłacania składek Lekarz

16 grudnia Naczelna Rada Lekarska zmieniła uchwałę dotyczącą składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów. Decyzję o zwolnieniu lekarza lub lekarza dentysty z obowiązku opłacania składki w całości lub części będzie mogła podjąć okręgowa rada...