Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wypłacono pierwsze świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego

Publikacja:
Wypłacono pierwsze świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego

Wypłacono pierwsze świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta. Wysokość świadczeń wynosi od 80 do 96 tys. zł.

18 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Był to akt prawny niezbędny do tego, by w praktyce mógł zacząć działać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Pacjenci mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu już od blisko roku, ale faktyczne wypłacanie pieniędzy nie było możliwe, bo brakowało odpowiedniego aktu wykonawczego.

Po wejściu w życie rozporządzenia Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec mógł wydać pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego. – Wydane przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę rozporządzenie uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy – mówi Bartłomiej Chmielowiec cytowany w komunikacie. – Przygotowane wspólnie z minister Izabelą Leszczyną w drodze konsultacji propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów. Wydane rozporządzenie przewiduje szeroki katalog okoliczności dających prawo do rekompensaty, a kwoty odszkodowań zostały znacznie podwyższone. To znakomita informacja dla pacjentów – dodaje Rzecznik Praw Pacjenta.

Od 80 do 96 tys. zł odszkodowań

Pierwsza decyzja podpisana przez Bartłomieja Chmielowca dotyczy dziecka cierpiącego na rzadką chorobę wrodzoną – achondroplazję. W trakcie operacji wykonywanej w związku z nieprawidłowym rozwojem kośćca doszło do uszkodzenia ważnego nerwu, co spowodowało niedowład nogi, wymagający wieloletniej rehabilitacji. W ramach Funduszu Kompensacyjnego poszkodowanej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 96 tys. zł. Otrzyma ona także dokument uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejna sprawa związana jest z zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę, który w przeszłości był skutecznie leczony z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B. W takim przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należało podać leki zapobiegające nawrotowi WZW. Tak się jednak nie stało, a pacjent szybko zaczął odczuwać dolegliwości, które zostały zdiagnozowane jako reaktywacja WZW. Rzecznik z tytułu zdarzenia medycznego przyznał pacjentowi świadczenie w wysokości ponad 80 tys. zł. Może on także liczyć na zaświadczenie pozwalające na uprzywilejowany dostęp do dalszego leczenia.

Trzy kolejne decyzje dotyczą śmierci 44-letniego pacjenta, który po wypadku samochodowym trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego leczenie na oddziale intensywnej terapii utrudniło zakażenie trzema szczepami bakterii. W wyniku tego stan pacjenta drastycznie się pogorszył, co doprowadziło do jego śmierci. Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie pozwoliło na ustalenie, że zgonu pacjenta najprawdopodobniej można było uniknąć. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem dwoje małoletnich dzieci zmarłego otrzymało kwoty po 90 tys. zł, a jego żona – 80 tys. zł.

Świadczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych

Pacjenci mogą uzyskać z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Szereg przydatnych informacji, w tym wzór wniosku można znaleźć na stronie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Dobra komunikacja z pacjentem uwzględniająca uzyskanie zgody na leczenie, odpowiednie ubezpieczenie i właściwie prowadzona dokumentacja medyczna – to, zdaniem mec. Pawła Strzelca, podstawowe zasady minimalizowania ryzyka prawnego w codziennej pracy lekarzy dentystów. – Tylko dobra, obszerna, zawierająca wszelkie elementy dokumentacja medyczna jest narzędziem obrony praw lekarzy w ewentualnym sporze sądowym – podkreśla.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

certyfikat ZUS
Pierwsze certyfikaty ZUS dla lekarzy tracą ważność Lekarz

Pierwsze certyfikaty ZUS - służące m.in. do elektronicznego podpisywania przez lekarzy i lekarzy dentystów zwolnień lekarskich - po pięciu latach tracą właśnie ważność. W takiej sytuacji należy wystąpić o nowy certyfikat. Certyfikat ZUS to narzędzie...

jama ustna
Pierwsze objawy małpiej ospy występują w jamie ustnej! Lekarz

W ostatnich miesiącach małpia ospa (ang. monkeypox) pojawiła się ponownie w przynajmniej 89 państwach świata. W artykule opublikowanym w dniu 4 sierpnia w czasopiśmie naukowym „International Dental Journal” dwaj naukowcy dokonali przeglądu istotnych ...

odszkodowanie
Fundusz Kompensacyjny: jest pierwsze odszkodowanie Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję kończącą pierwsze z postępowań dotyczące odczynów niepożądanych po szczepieniu przeciw COVID-19. Pacjent z województwa mazowieckiego, u którego zdiagnozowano zespół Guillain-Barré, otrzyma 45 tys. zł w ramach Fund...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Izabela Leszczyna
Pierwsze spotkania i priorytety nowej minister zdrowia Lekarz

Nowa minister zdrowia Izabela Leszczyna w środę 13 grudnia spotkała się w siedzibie resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. – Traktuję to spotkanie jako rozpoczęcie naszej współpracy – powiedział szef lekarskiego samorządu. ...

Fundusz Kompensacyjny
2,2 mln zł odszkodowań z Funduszu Kompensacyjnego Lekarz

Mija pół roku od utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Rzecznik Praw Pacjenta wydał w tym czasie 370 decyzji, przyznając łącznie ponad 2,2 mln zł odszkodowań z tytułu działań niepożądanych szczepionek przeciwko COVID-19. – Fundusz...

fundusz kompensacyjny
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – wypłacono 5,4 mln zł Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta wypłacił już ponad 5,4 mln zł świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Po zaktualizowaniu listy działań niepożądanych danej szczepionki wrócono także do wcześniej zamkniętych spraw – dzięki temu wypłaty otrzym...

PTS
Pierwsze obrady nowego zarządu głównego PTS-u zakończone Lekarz

12 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pod przewodnictwem prof. Marzeny Dominiak. W trakcie obrad wybrano m.in. przewodniczących sekcji specjalistycznych PTS-u. Jak czytamy na stronie ...

Fundusz Kompensacyjny
3,6 mln zł świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przyznał dotąd 3,6 mln zł świadczeń pieniężnych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dla osób, których hospitalizacja z powodu działania niepożądanego po szczepieniu przeciwko COVID-19 miała miejsce przed 27 styczni...

pakiet dla mlodych
Pakiet dla młodych medyków - są pierwsze szczegóły Lekarz

Ministerstwo zdrowia pracuje nad Pakietem dla Młodych, który ma zachęcać do studiowania medycyny i nabycia praktycznych umiejętności przed pójściem na specjalizację - powiedział wiceminister Piotr Bromber w czasie środowego posiedzenia sejmowej Komis...