Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Publikacja:
Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Jak donosi portal Rynek Zdrowia.pl, pacjenci, którzy doznali krzywdy podczas uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (bądź ich bliscy) będą mogli uzyskać do 200 000 zł rekompensaty. Po złożeniu stosownego wniosku decyzja w sprawie ma zapaść w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące.

W dniu 28 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Obecnie dokument ten czeka na podpis prezydenta. Gdy to nastąpi, zawarte w ustawie postanowienia wejdą w życie w upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Pozwoli on pacjentom lub ich bliskim podjąć starania o uzyskanie rekompensaty w przypadku uszczerbku na zdrowiu bądź zgonu pacjenta spowodowanych zdarzeniami medycznymi. Uzyskane kwoty mają wynosić od 2000 zł do 200 000 zł.

Przepisy nowej ustawy były wcześniej częścią pierwotnej wersji projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Jednak po jej odrzuceniu przez parlament regulacje dotyczące funduszu kompensacyjnego stały się częścią odrębnego projektu. Podczas prac nad tym dokumentem Senat zaproponował możliwość uzyskiwania przez pacjentów rekompensat za zdarzenia medyczne, do których doszło we wszystkich placówkach medycznych, nie tylko tych realizujących świadczenia ze środków publicznych, jednak Sejm tę propozycję odrzucił.

Podstawowe postanowienia nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i RPP

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa wysokość i tryb przyznawania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia „zdarzeń medycznych”. Te zaś są definiowane jako negatywne dla pacjenta skutki zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jak informuje Rynek Zdrowia.pl, należą do nich: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a także zgon pacjenta, którego z wysokim prawdopodobieństwem dałoby się uniknąć. ​

Wysokość rekompensaty dla pacjenta lub jego bliskich oraz warunki jej uzyskania

Portal Rynek Zdrowia.pl informuje, że za prowadzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych odpowiedzialny będzie urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja ta ma zbierać informacje o zaistniałych zdarzeniach medycznych i na ich podstawie opracowywać rekomendacje, analizy i raporty dotyczące bezpieczeństwa pacjenta.

Co oczywiste, kwoty, jakie pacjent lub jego bliscy będą mogli uzyskać w ramach świadczenia kompensacyjnego, będą uzależnione od zaistniałej sytuacji.

• Świadczenie w wysokości od 2000 zł do 200 000 zł będzie przyznawane w przypadku zakażenia biologicznego czynnikiem chorobotwórczym oraz uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

• Świadczenie w wysokości od 20 000 zł do 100 000 zł będzie przyznawane w przypadku śmierci pacjenta, której z wysokim prawdopodobieństwem dałoby się uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej.

W nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podano, że w przypadku śmierci pacjenta świadczenie kompensacyjne przysługiwać będzie:

• krewnemu pierwszego stopnia,
• niepozostającemu w separacji małżonkowi,
• osobie pozostającej w stosunku przysposobienia,
• osobie pozostającej z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Wysokość przyznanego świadczenia będzie uzależniona od stopnia pokrewieństwa bliskich pacjenta występujących o rekompensatę oraz od wieku zmarłego.

Z kolei w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, o wysokości przyznanego świadczenia decydować będzie charakter następstw zdrowotnych i stopień dolegliwości wynikających z zakażenia (np. uciążliwość leczenia, uszczerbek na zdrowiu czy obniżenie jakości życia).

Co istotne, powyższe świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych mają być co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji, z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę.

​Jaki czas na składanie wniosków o rekompensatę?

​Wnioski o przyznanie rekompensaty za błąd medyczny będą mogły być składane do urzędu Rzecznika Praw Pacjenta po roku od uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia medycznego – zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź zgonu pacjenta. Możliwość złożenia wniosku przedawni się po upływie trzech latach od uzyskania informacji o zdarzeniu medycznym.

Opinie na temat przyznania oraz wysokości rekompensaty wydawać będzie grono ekspertów – Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

przemoc w gabinecie
Francja: wyższe kary za przemoc w gabinecie Lekarz

Z aktualnych statystyk wynika, że każdego dnia we Francji około 65 pracowników służby zdrowia pada ofiarą agresji fizycznej lub słownej. Nowa ustawa, która jest obecnie procedowana w Zgromadzeniu Narodowym, ma powstrzymać spiralę przemocy w gabinetac...

hospitalizacje u dzieci - Dentonet.pl
U dzieci z trudnych środowisk trzonowce pojawiają się szybciej? Lekarz

Naukowcy z Penn’s School of Dental Medicine i University of Missouri-Kansas City twierdzą, że u dzieci z trudnych środowisk - m.in. rodzin o niskich dochodach - zęby trzonowe pojawiają się szybciej. Może to być potwierdzenie tezy, że stres doświadcza...

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Nowy Ład: wyższe podatki dla medyków Lekarz

Jak informuje portal PolitykaZdrowotna, planowany przez rząd PiS tzw. Nowy Ład oznacza podwyższenie podatków dla lekarzy i lekarzy dentystów. Eksperci twierdzą, że przełoży się to na drastyczny wzrost cen świadczeń medycznych. Po pierwsze – lekarze...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dolary - Dentonet.pl
USA: COVID-19 i wyższe koszty uderzają w dentystów Lekarz

Jak wynika z badania opublikowanego w dniu 12 grudnia na stronie internetowej „Journal of the American Dental Association” (JADA), amerykańscy stomatolodzy nadal obawiają się lockdownu, wyższych kosztów prowadzenia gabinetu oraz absencji pracowników ...

skladki ZUS
Popularne pytanie: na co pójdą wyższe składki członkowskie? Lekarz

Jak informowaliśmy pod koniec października, samorząd lekarski przyjął uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Zmiana ta wywołała oczywiście...

funty
UK: wyższe wsparcie finansowe dla studentów stomatologii Lekarz

W Wielkiej Brytanii studenci kierunkach medycznych, w tym stomatologii, będą mogli ubiegać się o wyższe o 50% wsparcie finansowe na przejazdy na szkolenia oraz zakwaterowanie w ramach rządowych planów zwiększenia liczby kursów zawodowych dla medyków....

stomatologia cyfrowa
Szybciej, wygodniej, sprawniej - cyfrowa stomatologia Lekarz

Cyfryzacja ułatwia i usprawnia pracę. Przyspiesza procedury zabiegowe. Może czasem musimy poświęcić więcej czasu na planowanie leczenia - mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Łukasz Zadrożny, lekarz dentysta, wykładowca międzynarodowych konferencj...

omikron
Subwariant XBB.1.5 przenosi się nawet do 40% szybciej Lekarz

Najnowszy subwariant Omikronu XBB.1.5 przenosi się nawet do 40% szybciej niż dotychczasowe warianty SARS-CoV-2 – poinformowała w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Dodała, że w Stanach Zjednoczonych jest przyczyną już ok. 40...

papierosy1
Wyższe ryzyko śmierci palaczy na COVID-19 potwierdzone! Pacjent

Najnowsze badanie oparte na danych Rejestru CVD Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association's COVID-19 CVD Registry) miało na celu określić wpływ nałogu tytoniowego na przebieg COVID-19, w tym ryzyko ciężkiej postaci choro...

dokumentacja medyczna
Wyższe opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej Lekarz

Od 1 grudnia 2022 r. wzrosły maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Podstawa wyliczenia opłat za udostępnianie dokumentacji m...

asystentka stomatologiczna
UK: wyższe pensje dla asysty stomatologicznej? Asysta

Problemy z zatrudnieniem personelu średniego szczebla gabinetów stomatologicznych w wielu miejscach na świecie sprawiają, że podejmowane są inicjatywy mające na celu przyciągnięcie do tych profesji kolejnych osób lub przynajmniej zatrzymanie tych, kt...