Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
TSUE: pacjent ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej

TSUE: pacjent ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pacjent ma prawo bezpłatnie uzyskać pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej. Orzeczenie jest efektem sprawy wniesionej do sądu w Niemczech, gdzie dentystka zażądała od pacjenta opłaty za przygotowanie pierwszej kopii dokumentacji. Orzeczenie TSUE w sprawie opłat za wydawanie dokumentacji medycznej ma swoje źródło w sprawie wniesionej do sądu w Niemczech. […]

0 Komentarze |
Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Jak donosi portal Rynek Zdrowia.pl, pacjenci, którzy doznali krzywdy podczas uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (bądź ich bliscy) będą mogli uzyskać do 200 000 zł rekompensaty. Po złożeniu stosownego wniosku decyzja w sprawie ma zapaść w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. W dniu 28 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach […]

0 Komentarze |
RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji

RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji

– Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności na stan psychiczny – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych, w […]

0 Komentarze |
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót!

Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót!

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań – tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes izby Łukasz Jankowski oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Jak czytamy w oficjalnych komunikatach, pierwsze szkolenie planowane jest jesienią. […]

0 Komentarze |
Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze rozpoczął działalność

Ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta. Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Znajdą się tutaj oprócz informacji dla pacjentów także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów oraz informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy […]

0 Komentarze |
Dentyści i lekarze nie szanują pacjentów?

Dentyści i lekarze nie szanują pacjentów?

Rzecznik Praw Pacjenta zarzuca lekarzom i dentystom brak poszanowania praw pacjenta. W piśmie skierowanym do prezesa NRL Macieja Hamankiewicza, przytacza mogące o tym świadczyć przykłady.

Zdaniem K…

0 Komentarze |
Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej jest udziałem każdego podmiotu medycznego. A jak wygląda sytuacja odnośnie udostępniania jej pacjentom?

Sytuacje, w których …

0 Komentarze |
Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej

Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej

Praca w zawodzie medycznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Od zachowania pracowników medycznych zależy nie tylko zdrowie pacjenta, ale też jego komfort psychiczny oraz to, jak postrzega…

0 Komentarze |
Plakat informujący o prawach pacjenta

Plakat informujący o prawach pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował informację na temat plakatów o prawach pacjenta. Plakat został udostępniony wszystkim placówkom w kraju, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem…

0 Komentarze |
10 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

10 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie zapłacenia przez chirurga stomatologa zadośćuczynienia w wysokości 10 000 zł za naruszenie praw pacjenta.

Spra…

0 Komentarze |
Lekarze nie słuchają pacjentów

Lekarze nie słuchają pacjentów

Jak podaje British Medical Journal, lekarze coraz częściej „leczą sami” przywiązując zbyt małą uwagę do dobrej komunikacji i współpracy z pacjentem podczas leczenia.

Poznanie…

0 Komentarze |