Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczął działalność

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczął działalność

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Jego głównym założeniem jest zapewnienie szybkiego i prostego trybu uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. O świadczenie mogą ubiegać się także członkowie rodziny zmarłych pacjentów. ‒ Powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych to […]

0 Komentarze |
Będą szybsze odszkodowania za błędy medyczne

Będą szybsze odszkodowania za błędy medyczne

Na początku września wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pacjenci będą mogli otrzymać odszkodowania za błędy medyczne na szybkiej ścieżce pozasądowej. Będzie to jednak dotyczyło tylko zdarzeń medycznych, do których dojdzie w szpitalu. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 […]

0 Komentarze |
Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Wyższe i szybciej przyznawane rekompensaty za błąd medyczny

Jak donosi portal Rynek Zdrowia.pl, pacjenci, którzy doznali krzywdy podczas uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (bądź ich bliscy) będą mogli uzyskać do 200 000 zł rekompensaty. Po złożeniu stosownego wniosku decyzja w sprawie ma zapaść w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. W dniu 28 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach […]

0 Komentarze |
Błędy lekarskie: powstanie system szybkich rekompensat

Błędy lekarskie: powstanie system szybkich rekompensat

Usprawnienie dochodzenia rekompensat z tytułu różnego rodzaju błędów medycznych jest jednym z celów procedowanej w ministerstwie zdrowia ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Z pierwszych, przedstawionych w ubiegłym roku propozycji resortu wynikało, że obecne wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ma zastąpić system obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta i specjalny fundusz kompensacyjny. – Bardzo […]

0 Komentarze |