Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ponad 1 mln zł dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Publikacja:
Ponad 1 mln zł dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Ponad 1 mln zł dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

W ciągu pierwszego tygodnia od rozpoczęcia wypłat na rzecz pacjentów i ich bliskich Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznał ponad 1 mln zł ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Pierwsze decyzje w ramach Funduszu zostały wydane 18 czerwca br. Kwota przyznanych od tego czasu świadczeń wyniosła już 1,059 mln zł. W 10 przypadkach świadczenie otrzymali pacjenci poszkodowani w wyniku zdarzenia medycznego w szpitalu, a w 7 – osoby bliskie w związku ze śmiercią pacjenta.

Realizowany przez nas nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pokrzywdzonym pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe bez długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. To niezwykle ważne, że już na początku swojego działania wypracowany wspólnie z minister zdrowia Izabelą Leszczyną model Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych cieszy się zaufaniem pacjentów i jest dla nich istotnym wsparciem – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Najwyższe świadczenie dla pacjenta z cukrzycą

Najwyższa przyznana dotąd kwota to ponad 154 tys. zł dla pacjenta z cukrzycą i miażdżycą. Z powodu złamania kostki założono mu opatrunek gipsowy. Po kilku dniach został przyjęty do szpitala z powodu martwicy stopy i krytycznego niedokrwienia nogi. Mimo to, nie przeprowadzono badania obrazowego tętnic, pacjent nie został też przekierowany do ośrodka specjalistycznego, w którym byłoby możliwe wykonanie zabiegu zapewniającego odpowiedni napływ krwi do naczyń. Nieprawidłowe było też leczenie farmakologiczne związane z niedokrwieniem stopy i cukrzycą. W efekcie konieczna była amputacja nogi, czego przy bardziej profesjonalnym sposobie postępowania można było uniknąć.

Świadczenie z tytułu zaniechania odpowiedniej diagnostyki schorzenia

Jedna z kolejnych spraw zakończyła się przyznaniem kwoty 96 tys. zł. Niedługo po operacji kamicy pęcherzyka żółciowego okazało się, że rana, z której wydobywa się ropna wydzielina, jest zakażona kilkoma groźnymi bakteriami. Doszło do ropnego zapalenia dróg żółciowych, co skutkowało reoperacją oraz wydłużonym intensywnym leczeniem i pogorszeniem jakości życia pacjentki. Ocena sprawy wykazała, że przed operacją zaniechano diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz nie zastosowano profilaktyki antybiotykowej. Antybiotykoterapii nie włączono również bezpośrednio po zabiegu, mimo stwierdzonego w jego trakcie stanu zapalnego pęcherzyka żółciowego i sąsiednich tkanek.

Wsparcie dla małżonki zmarłego pacjenta

W innej sprawie Rzecznik przyznał 70 tys. zł dla żony starszego pacjenta, który został odesłany bez badania ze szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu rzekomego braku miejsc. Pacjent został tam przewieziony transportem medycznym na pilne zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – z powodu utrzymujących się wymiotów i bólu głowy oraz zaburzeń orientacji. Pacjenta jednak w ogóle nie zbadano ani też nie skierowano do innego szpitala, lecz odesłano do domu. Gdy kolejnego dnia doszło do dalszego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki stwierdzono krwotok mózgowy. Było już jednak za późno na skuteczne leczenie. Pacjent wkrótce zmarł.

Ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło już ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od 6 września 2023 r. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim po tej dacie. Ta szybka, pozasądowa droga do uzyskania rekompensaty nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest to, czy szkody można było uniknąć.

Przygotowane z myślą o pacjentach i ich rodzinach rozwiązania są efektem współdziałania minister zdrowia Izabeli Leszczyny i Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, a badane sprawy będą pomocne w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich pacjentów.

Wydane przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę rozporządzenie uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy – mówił Bartłomiej Chmielowiec po wejściu w życie rozporządzenia, umożliwiającego przyznawanie świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego.

Świadczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Wszystkie przydatne informacje, w tym wzór wniosku, można znaleźć TUTAJ.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ksylitol
Ksylitol podwyższa ryzyko zdarzeń sercowych o 57% Lekarz

Badanie prowadzone w centrum medycznym Cleveland Clinic (USA) we współpracy z Niemieckim Instytutem Kardiologicznym Charité (DHZC) dowiodło, że podwyższony poziom we krwi ksylitolu – popularnego słodzika, sprzedawanego nie tylko jako substytut cukru,...

Fundusz Kompensacyjny
2,2 mln zł odszkodowań z Funduszu Kompensacyjnego Lekarz

Mija pół roku od utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Rzecznik Praw Pacjenta wydał w tym czasie 370 decyzji, przyznając łącznie ponad 2,2 mln zł odszkodowań z tytułu działań niepożądanych szczepionek przeciwko COVID-19. – Fundusz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Fundusz Kompensacyjny
Wypłacono pierwsze świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta. Wysokość św...

studia stomatologiczne 2
Ponad 150 mln zł dla studentów kierunków medycznych z KPO Lekarz

Łącznie ponad 150 mln zł otrzymają studenci wybranych kierunków medycznych, w tym kierunku lekarsko-dentystycznego, w ramach tzw. systemu zachęt KPO. Rozstrzygnięto właśnie konkursy pierwszej edycji programu, a wkrótce uruchomione zostaną następne. ...

eZLA
Ponad 100 mln wystawionych e-ZLA od grudnia 2018 r. Lekarz

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Od tego czasu lekarze wystawili ponad 100 mln e-ZLA. Jak powiedział cytowany w komunikacie Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u, kilka lat funkcjonowania e-ZLA...

bledy medyczne1
Ponad 520 błędów medycznych zgłoszonych do rejestru RPP Lekarz

– Dane zarówno z Polski, jak i z badań międzynarodowych pokazują, że ok. 10% pacjentów hospitalizowanych w placówkach medycznych doznaje zdarzeń niepożądanych – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Jak podkreśla, błędy medyczne to pro...

dentobus
Ponad 375 tys. małych pacjentów w dentobusach od 2018 r. Lekarz

Ponad 375 tys. pacjentów skorzystało ze świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusach od 2018 r. – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację wystosowaną przez posłankę Hannę Gill-Piątek. Przypomnijmy – po...

Fundusz Kompensacyjny Zdarzen Medycznych
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczął działalność Lekarz

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Jego głównym założeniem jest zapewnienie szybkiego i prostego trybu uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały us...

Fundusz Kompensacyjny
3,6 mln zł świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przyznał dotąd 3,6 mln zł świadczeń pieniężnych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dla osób, których hospitalizacja z powodu działania niepożądanego po szczepieniu przeciwko COVID-19 miała miejsce przed 27 styczni...

zdarzenia niepozadane
Obowiązkowe monitorowanie zdarzeń niepożądanych Lekarz

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych będzie obowiązkowe we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą (nie tylko w szpitalach), i to bez względu na fakt, czy udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych, czy prywatnych - wyni...