Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Bez kategorii
Dentowizja
AOTMiT rozpoczyna swą działalność

AOTMiT rozpoczyna swą działalność

Dotychczas wycena świadczeń zdrowotnych należała do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednakże – zdaniem świadczeniodawców – NFZ nie wywiązywał się z tego zadania w sposób zado…

0 Komentarze |
Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 2

Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 2

W sytuacji, gdy świadczeniodawcy nie udało się odzyskać należności za nadwykonania – może się o to ubiegać na drodze sądowej (nie ma innej możliwości). A zatem w tej sytuacji konieczne jest s…

0 Komentarze |
Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 1

Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 1

Narodowy Fundusz Zdrowia każdego roku zarządza określoną pulą pieniędzy (budżetem). Przeznacza go na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, z których korzystają osoby ubezpieczone. A…

0 Komentarze |
Moda na wnioski o wydanie wyroku bez rozprawy?

Moda na wnioski o wydanie wyroku bez rozprawy?

Zostało zakończone postępowanie dotyczące podejrzenia o przyjęcie korzyści majątkowej przez osobę, która pełniła funkcję publiczną w NFZ. Sprawa trafiła do sądu.

Centralne Biuro Antykoru…

0 Komentarze |
Raport NIK odnośnie NFZ

Raport NIK odnośnie NFZ

Koniec roku dla wielu placówek służby zdrowia oznacza próbę poradzenia sobie z zagadnieniem kontraktowania, by związać przysłowiowy „koniec z końcem”. Osoby prowadzące te …

0 Komentarze |
Zmiana ról

Zmiana ról

Od początku 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie już wyceniał świadczeń medycznych. Zajmie się tym Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Jednocześnie nie zmieni się rola NFZ odnośnie pł…

0 Komentarze |
NFZ czuwa

NFZ czuwa

W 2015 r. zakres kontraktowania i rozliczania świadczeń stomatologicznych będzie skontrolowany na dwóch etapach (w trakcie wewnętrznego audytu Narodowego Funduszu Zdrowia). Przewidywane są r…

0 Komentarze |
Najwyższa Izba Kontroli ocenia NFZ

Najwyższa Izba Kontroli ocenia NFZ

Jak łatwo się domyśleć – NIK nie ocenia pracy NFZ zbyt pozytywnie. Przede wszystkim stawia Funduszowi zarzut, że nie poprawił się dostęp do świadczeń, a nawet sytuacja się pogorszyła, poniewa…

0 Komentarze |
Nowy Prezes NFZ

Nowy Prezes NFZ

Nowym szefem Narodowego Funduszu Zdrowia będzie Tadeusz Jędrzejczyk. Jak potwierdził rzecznik ministerstwa zdrowia Krzysztof Bąk, kandydatura Jędrzejczyka została już jednogłośnie zaakceptowana prz…

0 Komentarze |
Władza absolutna ministra zdrowia

Władza absolutna ministra zdrowia

Zapowiadanie zmiany są częścią projektu kolejkowego realizowanego przez Bartosza Arłukowicza. Według nich od 2015 roku minister zdrowia będzie miał pełną kontrolę nad obsadą stanowisk w funduszu or…

0 Komentarze |
Priorytety NFZ na 2014 rok

Priorytety NFZ na 2014 rok

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił plan działalności na 2014 rok, w którym zawarł najważniejsze cele wraz z działaniami służącymi ich realizacji w nadchodzącym roku.

W pierwszej części…

0 Komentarze |