Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 2

Publikacja:
Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 2

Zwrot kosztów za nadwykonania, cz. 2

W sytuacji, gdy świadczeniodawcy nie udało się odzyskać należności za nadwykonania – może się o to ubiegać na drodze sądowej (nie ma innej możliwości). A zatem w tej sytuacji konieczne jest skierowanie pozwu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia na drogę postępowania sądowego. Podczas przebiegu jednego procesu można by Giant Savings”>ubiegać się oarrow zwrot kosztów świadczeń planowych i nagłych.
Należy podkreślić, że wytoczenie tego typu powództwa wiążę się z wniesieniem opłaty sądowej w wys. 5% wartości przedmiotu sporu. Jednakże podmioty medyczne, które wnoszą tego typu pozwy, po złożeniu odpowiedniego wniosku, zazwyczaj otrzymują zwolnienie z tejże opłaty.
Art. 6 KC ustanawia, że to świadczeniodawca (powód) jest zobowiązany udowodnić fakty, które mogą pociągnąć za sobą określone skutki prawne.
Dowodami w takiej sprawie mogą być:
1. by Giant Savings”>Dokumentyarrow,
2. Zeznania świadków,
3. Zeznania stron,
4. Opinia biegłego sądowego.

Jeśli chodzi o by Giant Savings”>dokumentyarrow, można przed sądem przedstawić:
– dokumentację medyczną,
– umowy z NFZ,
– faktury VAT,
– raporty statystyczne,
– zestawienie świadczeń wykonanych ponad limit objęty umową,
– lista pacjentów,
– wezwanie do dobrowolnej zapłaty kierowane do NFZ.

Jeśli dokumentacja jest zbyt obszerna – można nie robić kserokopii, ale wskazać w pozwie miejsce, gdzie jest ona dostępna (chyba że sąd wezwie powoda o jej dostarczenie – wówczas należy przedstawić kserokopie za potwierdzeniem oryginału).
Zeznania świadków służą wykazaniu faktu i okoliczności udzielania ponadlimitowych świadczeń oraz wyjaśnieniu, jak przedstawia się organizacja udzielenia świadczeń i ich specyfika. Świadkami w tego typu sprawach mogą być: personel medyczny, który udzielał świadczeń oraz wszystkie osoby, które mają wiedzę na ten temat.

W charakterze strony zeznaje kierownik podmiotu medycznego (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej). W sprawach przeciwko NFZ zwykle nie przesłuchuje się dyrektora oddziału lub prezesa NFZ. Natomiast powoływani są biegli sądowi lub biegli do oceny dokumentacji medycznej.

Jeżeli sąd nie zwolni powoda z kosztów sądowych – należy się liczyć z koniecznością wniesienia zaliczki na wynagrodzenie biegłego. Jej wysokość jest uzależniona od nakładu pracy, jakiej wymaga wydanie przez biegłego opinii.

Zwykle NFZ w tego typu sprawach kwestionuje fakt udzielenia świadczeń w stanach nagłych lub przedstawia zarzut, że wyłącznie za świadczenia w takich stanach należy się zapłata. Zarzuca również świadczeniodawcy złą organizację świadczeń i niewłaściwe planowanie realizacji kontraktu, które doprowadziło do przekroczenia umownych limitów.

Zapraszamy także do przeczytania 1 cz. tekstu


BZ
Źródło: Działalność lecznicza w praktyce 26/2014


 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Konferencja online
I Konferencja Dentonet Online – zwrot środków dla niezadowolonych! Lekarz

Już za nieco ponad dwa tygodnie odbędzie się I Konferencja Dentonet Online. Jest to jedyne wydarzenie edukacyjne, w którym organizator zapewnia zwrot 100% wpłaconych środków jeśli poziom wykładów nie spełni oczekiwań uczestników! I Konferencja Dento...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
"3% do faktur nie rekompensuje kosztów epidemii w stomatologii" Lekarz

Pod koniec ubiegłego tygodnia NFZ poinformował, że od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL: trzeba dostosować umowy do aktualnych kosztów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przychyliło się do uchwały komisji stomatologicznej NRL z 31 stycznia 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Trwa badanie kosztów świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca gabinety stomatologiczne prowadzące działalność w formie praktyk lekarskich do przesyłania Agencji Taryfikacji informacji o kosztach udzielanych świadczeń. Ma to pomóc w ustaleniu wyceny świadczeń stomatologicznych. Pr...

Indie - Dentonet.pl
Indie: ogromny wzrost kosztów leczenia raka jamy ustnej Lekarz

Na leczenie nowotworów jamy ustnej w Indiach tylko w roku 2020 wydano kwotę prawie 23,9 mld rupii (ponad 1,2 mld złotych). Jednak, jak wskazują prognozy, za dziesięć lat koszty leczenia raka tego regionu mogą wzrosną prawie dziesięciokrotnie – do gig...