Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kontrole ordynacji lekarskiej przeprowadzone przez NFZ

Publikacja:
Kontrole ordynacji lekarskiej przeprowadzone przez NFZ

Kontrole ordynacji lekarskiej przeprowadzone przez NFZ

IV kwartał 2014 r. przyniósł 224 kontrole ordynacji lekarskiej przeprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Efekt? Jedynie w 58 przypadkach nie wykazały one nieprawidłowości, zaś we wszystkie pozostałe przyniosły ocenę negatywną, a jeśli nawet była ona pozytywna – nie oznaczała braku uchybień.
Czego one dotyczyły? Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Departament Gospodarki Lekami NFZ najczęściej pojawiające się uchybienia dotyczyły braku dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept na drukach, które posiadały numery przyznane innym lekarzom.

Lekarze wystawiali także recepty niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W czym to się przejawiało?

1. W oznaczeniu poziomu odpłatności w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami;
2. W braku oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności. Wskutek tego były one realizowane ze zniżką chociaż nie było wskazań do ich refundacji;
3. W wypisywaniu recept na leki, które podlegają refundacji w ilościach, które przekraczają potrzeby 3-miesięcznej kuracji;
4. W wystawianiu przez lekarzy stomatologów recept, na których podawali oni własny numer PESEL w celu zaopatrzenia w leki gabinetów;
5. W wystawianiu recept pacjentom przebywającym w szpitalach;
6. W wystawianiu recept na leki refundowane po zgonie pacjenta.

Odnośnie prowadzenia dokumentacji medycznej wykazano następujące niedociągnięcia:

1.Brak wpisów w dokumentacji medycznej, które dotyczyły porad ambulatoryjnych, wywiadów lekarskich, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków i wystawionych recept;
2. Brak diagnoz, rozpoznania chorób, problemów zdrowotnych, urazów, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków;
3. Brak adnotacji odnośnie ilości przepisanych leków i sposobów ich dawkowania;
4. Niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną (np. recepta była wystawiona w innym dniu niż udzielono porady, zawierała dane o innym sposobie dawkowania, innej liczbie opakowań itp.).

Zachęcamy również do przeczytania:
NFZ-owskie „reality show”
AOTMiT rozpoczyna swą działalność

BZ
Źródło: Gazeta Lekarska

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NIL
Powstała Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej Lekarz

21 wybitnych osobowości świata medycznego powołanych zostało do Rady Ekspertów utworzonej przez Naczelną Radę Lekarską. Założeniem tej inicjatywy jest merytoryczne wzmocnienie głosu środowiska lekarskiego i działań samorządu związanych z ulepszaniem ...

mikrobiologia lekarska
Specjalizacja z mikrobiologii lekarskiej także dla dentystów? Lekarz

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów umożliwiających odbywanie przez lekarzy dentystów specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej. Jak czytamy w programie specjalizacji z mikrobiologii, jej celem wykształce...

NRL wybory
Dentyści we władzach nowej Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

W piątek 13 maja odbyły się wybory nowych władz Naczelnej Rady Lekarskiej. Prezesem samorządu wybrany został lek. med. Łukasz Jankowski, który stosunkiem głosów 252 do 192 wygrał z prof. Andrzej Matyją (więcej informacji - TUTAJ). W piątek wybrano ró...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Lukasz Jankowski
Łukasz Jankowski nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Lekarz

Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został lek. med. Łukasz Jankowski - specjalista nefrologii, dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W głosowaniu delegatów z całej Polski wygrał z prezesem minionej kadencji prof. Andrzejem...

pieczatka
NIL: przyjęto uchwałę o treści pieczątki lekarskiej Lekarz

Naczelna Rada Lekarska na ostatnim posiedzeniu przyjęła uchwałę w sprawie treści używanej przez lekarza/lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Obok podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, tytuł zawod...

Kodeks Etyki Lekarskiej
Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej planowana w 2024 r. Lekarz

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w dniach 16-18 maja 2024 roku, zostanie przyjęty znowelizowany i nowoczesny Kodeks Etyki Lekarskiej – poinformował Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. ...

dentysta 1
Więcej dentystów we władzach Naczelnej Rady Lekarskiej? Lekarz

Sekretarz komisji stomatologicznej NRL dr Anita Pacholec zgłosiła projekt uchwały najbliższego Krajowego Zjazdu, zgodnie z którym prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej miałoby zostać powiększone o jednego lekarza dentystę. Zgodnie z Regulaminem Krajow...

studia medyczne
Będą kontrole kierunków lekarskich tworzonych w ostatnich latach Lekarz

– Nie wyobrażam sobie, by kształcić lekarzy na uczelni, która nie spełnia standardów – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. – Zrobimy wszystko, by wszędzie tam, gdzie te kierunki powstały, mogły funkcjonować, ale w zgodzie z wymogami – dod...

kontrole NFZ
Kontrole NFZ-u także w gabinetach stomatologicznych Lekarz

W IV kwartale 2022 r. terenowe wydziały kontroli Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły 153 kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 7 z nich – czyli 4,6% - przeprowadzono w podmiotach udzielających...

kodeks etyki lekarskiej
Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej przekazany do konsultacji Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę o przekazaniu do konsultacji samorządowych i społecznych projektu nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Trwają jeszcze prace nad niektórymi zapisami – m.in. art. 63 dotyczącego reklamy w kontekście godności zawodu l...

kontrole NFZ
NFZ podsumował kontrole w IV kwartale 2023 r. Lekarz

W IV kwartale 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził łącznie 137 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 22 kontrole obejmowały podmioty udzielające świadczeń stomatologicznych. W IV kwartale 2023 r. terenowe wydz...