Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia NFZ

Brak komentarzy | Publikacja:
Najwyższa Izba Kontroli ocenia NFZ

Najwyższa Izba Kontroli ocenia NFZ

Jak łatwo się domyśleć – NIK nie ocenia pracy NFZ zbyt pozytywnie. Przede wszystkim stawia Funduszowi zarzut, że nie poprawił się dostęp do świadczeń, a nawet sytuacja się pogorszyła, ponieważ kolejki uległy wydłużeniu 

Według NIK – wpływ na tę sytuację ma fakt, że szpitale, przychodnie i dostęp do sprzętu medycznego nie jest rozmieszczony równomiernie. Ponadto – są problemy z oszacowaniem ceny świadczeń oraz z zatrudnianiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej.

NFZ wydawało pieniądze publiczne bez ustalenia ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych. Nie przyniosły też oczekiwanego skutku działania, które miały na celu skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie szpitalne w odniesieniu do schorzeń możliwych do diagnozowania i leczenia również w warunkach ambulatoryjnych. Określenie priorytetów jest zdaniem NIK konieczne m.in. ze względu na zmiany demograficzne, które w najbliższych latach spowodują wzrost kosztów leczenia.

W odniesieniu do poprzednich lat – nie zmieniły się znaczne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń zdrowotnych (według kryterium liczby zakontraktowanych świadczeń przypadających na 10 tys. osób ubezpieczonych oraz czasu oczekiwania na ich udzielenie).

Jak długi jest to czas? Według badań NIK – np. w poradniach okulistycznych średni rzeczywisty czas oczekiwania wydłużył się z 32 do 40 dni, czyli o 25 proc.; w poradniach kardiologicznych – o 10 dni (średni rzeczywisty czas oczekiwania wzrósł z 69 do 79 dni); w  neurologicznych – trzeba czekać o 3 dni dłużej; w poradnich chirurgii urazowo-ortopedycznej – o 4 dni dłużej.
Jeśli zaś chodzi o tomografię komputerową średni czas oczekiwania wzrósł z 25 dni do 43 (o 72 %).
Nie najlepiej wygląda też sytuacja, jeśli chodzi o leczenie szpitalne – czas oczekiwania na leczenie wydłużył się na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia.

Co więcej – niejednokrotnie w oddziałach wojewódzkich NFZ w 2013 r. nie zakontraktowano wszystkich zaplanowanych świadczeń. Wpływ na to miała niewystarczająca liczba wykwalifikowanego personelu. Np. w woj. dolnośląskim pacjenci nie mieli dostępu do badań echokardiograficznych płodu, świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i w zakresie rehabilitacji wzroku. Zabrakło w tym rejonie placówek, które byłyby zainteresowane świadczeniem tego typu usług medycznych.
W woj. świętokrzyskim nie świadczono badań w zakresie endokrynologii, a rehabilitacja pulmonologiczna w w warunkach stacjonarnych realizowana była jedynie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, który w marcu zeszłego roku rozwiązał umowę z NFZ z powodu braku kadry lekarskiej.
W woj. zachodniopomorskim, w rejonie Koszalina pacjenci nie mieli dostępu do doraźnej pomocy stomatologicznej, a w całym województwie do świadczeń w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej oraz wzroku (z powodu braku świadczeniodawców).
W województwach świętokrzyskim i opolskim nie było dostępu do świadczeń w okulistyce (hospitalizacja planowa).

Coraz bardziej dotkliwy staje się problem braku lekarzy o określonych specjalnościach, który generuje ryzyko dla zdrowia pacjentów, ponieważ ogranicza im dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Jak zapowiada NIK – kształcenie i przygotowanie kadr medycznych będzie przedmiotem kontroli Izby w przyszłym roku.

NIK ponownie zauważa również niedoszacowanie cen świadczeń kontraktowanych przez NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów ich udzielania. W efekcie – często brakuje zainteresowania takim kontraktem ze strony placówek medycznych, a przez to pacjenci mają ograniczony dostęp do niektórych świadczeń.

Warto zauważyć, że w niedalekiej przyszłości kolejki do lekarzy zamiast ulec skróceniu – mogą się wydłużyć z uwagi na wzrost kosztów leczenia osób starszych, powyżej 65 roku życia (ich udział w kosztach świadczeń ogółem w latach 2009-2013 wzrósł o blisko 3%, a w latach 2014-2018 wzrost ten, według szacunków Funduszu, może przekroczyć 5%). Zmiany chorobowe u osób starszych wymagają niejednokrotnie wykorzystania procedur medycznych, np. onkologicznych lub kardiologicznych, które są drogie. A to może powodować dalsze wydłużanie czasu oczekiwania na udzielenie tego typu świadczeń lub ograniczenia we wprowadzaniu nowoczesnych technologii medycznych.

Dlatego tak ważne jest skoncentrowanie wydatków Funduszu na priorytetowych problemach zdrowotnych mieszkańców.

BZ

Źródło: NIK
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o stażach podyplomowych dentystów Lekarz

Komisja Stomatologiczna NRL negatywnie zaopiniowała propozycję podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów na moduł stały i spersonalizowany. Przypomnijmy – kilka dni temu informowaliśmy, że swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdr...

mycie zebow u dzieci
Izba Lekarska zajmie się dziećmi lekarzy podczas strajku nauczycieli Lekarz

Planowany na poniedziałek (8 kwietnia) ogólnopolski strajk nauczycieli to dla wielu rodziców spory problem związany z opieką nad dziećmi. Lekarzom i lekarzom dentystom z Łodzi z pomocą przychodzi miejscowy samorząd lekarski.OIL w Łodzi organizuje jed...

Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Naczelna Izba Lekarska stanowczo w obronie tajemnicy zawodowej Lekarz

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób niszczenia przez polityków tajemnicy zawodowej, obowiązującej m.in. prawników, lekarzy i dziennikarzy, a także inne osoby wykonujące profesje, zobowiązane do jej zachowania - piszą we wspólnym stanowisku przed...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...

e-zwolnienia - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska: "Nasze obawy potwierdzają się" Lekarz

Lekarze informują o awariach systemu, powolnej jego pracy, kolejkach pacjentów, a także o zdenerwowaniu i stresie ich samych oraz personelu placówek, zwłaszcza placówek mniejszych. Takie sygnały docierają z całego kraju - informuje samorząd lekarski....

antybiotyki - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska apeluje: wypełnij ankietę o antybiotykach! Lekarz

Naczelna Izba Lekarska razem ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich oraz Radą Europejskich Lekarzy Dentystów zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej stosowania antybiotyków i antybiotyko...

covid 19 4960254 1920
Naczelna Izba Lekarska: wytyczne GIS nie są wystarczające Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, w którym podkreślił, że najnowsze wytyczne GIS z 23 marca 2020 r. nie różnią się znacznie od poprzednich, a przedstawiony punkt o w...

opinie o służbie zdrowia - Dentonet.pl
Jedynie 30% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia Lekarz

Obecnie trzech na dziesięciu ankietowanych (30%) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66%), w tym 27% – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowani...

Dentonet - minimalne pensje dla pracowników ochrony zdrowia
Naczelna Izba Lekarska o płacach w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska odniosła się do propozycji płac dla pracowników ochrony zdrowia przedstawionych przez ministerstwo. Proponuje ono m.in. podwyżkę miesięcznych pensji dla lekarzy specjalistów o… 19 zł brutto. Na spotkaniu Zespołu Trójstronnego...

rtęć - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska o przepisach ws. odpadów zawierających rtęć Lekarz

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierował do ministra środowiska Henryka Kowalczyka pismo w sprawie przepisów dotyczących utylizacji odpadów zawierających rtęć, do których zalicza się głównie amalgamat stomatologicznych.Wiceprezes samorządu lekarskiego ...

NIL konferencja
Naczelna Izba Lekarska skazana na pracę w ... „kurniku”? Lekarz

Pozornie prosta sprawa, jak dyskusja nad zmianą siedziby biura Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, stała się przedmiotem nie tyle debaty, co wręcz małej wojenki. Pomysł bowiem nie wszystkim członkom samorządu się podoba. Dyskusje rozgorzały do teg...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji