Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

AOTMiT rozpoczyna swą działalność

Brak komentarzy | Publikacja:
AOTMiT rozpoczyna swą działalność

AOTMiT rozpoczyna swą działalność

Dotychczas wycena świadczeń zdrowotnych należała do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednakże – zdaniem świadczeniodawców – NFZ nie wywiązywał się z tego zadania w sposób zadowalający. Funduszowi najbardziej zarzucano, że nie uwzględnia on faktycznych kosztów świadczeń i nie jest jasne, jakie kryteria przyjmuje w tym względzie. Dlatego od stycznia br. zadania Narodowego Funduszu Zdrowia zostały przejęte przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Do dotychczasowych zadań Agencji, związanych przede wszystkim z oceną świadczeń opieki zdrowotnej doszło nowe kluczowe zadanie, jakim jest ustalanie taryf świadczeń. AOTMiT w zakresie realizowanych zadań będzie również odpowiedzialna za opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o zasadach ustalania taryfy świadczeń. Realizacją wyżej wymienionych zadań zajmował się będzie nowo utworzony w ramach Agencji Wydział Taryfikacji.

AOTMiT rozpocznie pracę od wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Będzie to obszar pilotażowy, a na jego rezultaty należy oczekiwać na początku II kwartału 2015 r.

Agencja stworzyła odpowiednią ankietę (określiła też sposób jej uzupełnienia), którą skierowała do jednostek, które świadczą usługi medyczne z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień. Będzie ona stanowiła podstawę wyboru podmiotów leczniczych, które podejmą współpracę z AOTMiT. Podmioty te będą zobowiązane do przekazywania danych, z zakresu świadczeń realizowanych w ich placówkach.

Eksperci są zdania, że rozpoczęcie wyceny świadczeń od opieki psychiatrycznej to błąd, gdyż pierwsze w kolejności powinny być dziedziny związane z opieką zdrowotną, gdzie NFZ przekazuje zbyt duże kwoty pieniędzy (np. na świadczenia onkologiczne). Tymczasem AOTMiT stoi na stanowisku, że najpierw powinna zająć się wyceną świadczeń w dziedzinach, które są niedoszacowane (a tak właśnie sytuacja wygląda w psychiatrii). W tym roku Agencja planuje zająć się także pediatrią i wyceną znieczulenia do porodu.

Źródło: AOTMiT/Rzeczpospolita

BZ


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zdrowy uśmiech - Dentonet.pl
"Zdrowy uśmiech" w Gliwicach - pozytywna ocena AOTMiT Lekarz

AOTMiT pozytywnie oceniła projekt programu profilaktycznego "Zdrowy uśmiech", który ma na celu ograniczenie występowania próchnicy u dzieci z Gliwic. Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu wynosi ponad 463 tys. zł, zaś okres realizacji ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
profilaktyka próchnicy - Dentonet.pl
AOTMiT pozytywnie o profilaktyce próchnicy w gminie Jabłonna Asysta

AOTMiT pozytywnie zaopiniowała program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 7-15 lat z gminy Jabłonna. Władze gminy muszą jednak wprowadzić do niego kilka zmian.Przedmiotem opinii AOTMiT był program polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania wys...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji