Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Muzyka w gabinecie stomatologicznym – czy trzeba wnosić opłaty?

Publikacja:
Muzyka w gabinecie stomatologicznym – czy trzeba wnosić opłaty?

Muzyka w gabinecie stomatologicznym – czy trzeba wnosić opłaty?

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu przypomina, że co do zasady wszyscy przedsiębiorcy odtwarzający muzykę w miejscach publicznych, muszą uiszczać opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Sprawa nie jest jednak całkowicie jednoznaczna, co potwierdza m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kilkunastu medyków z Dolnego Śląska otrzymało w ostatnim czasie wezwania do udzielenia informacji w przedmiocie odtwarzania muzyki w lokalu. Jak przypomina więc okręgowa izba lekarska, zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co do zasady wszyscy przedsiębiorcy – w tym prywatnie praktykujący lekarze i lekarze dentyści – odtwarzający muzykę w miejscach publicznych, muszą uiszczać opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. – Oznacza to, że słuchanie radia, odtwarzanie muzyki z płyt, kaset i innych nośników w miejscu pracy, gdzie mogą przebywać inne osoby, wiąże się z opłatami – poinformowano.

W ustawie zapisano jednak wyjątki od tej reguły – w art. 24 ust. 2 wskazano, że słuchanie radia lub odtwarzanie muzyki w miejscu ogólnodostępnym nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jeśli dany podmiot nie osiąga z tego tytułu korzyści majątkowych. – Jeżeli jednak organizacja zbiorowego zarządzania prawami upomni się o podpisanie umowy licencyjnej lub uiszczenie opłaty, to wówczas przedsiębiorca odmawiając będzie musiał wykazać przed sądem, że w jego przypadku odtwarzanie utworów nie wiązało się z czerpaniem z tego tytułu korzyści – dodano.

Wyrok Trybunału na korzyść dentystów

Dolnośląska Izba Lekarska przywołała jednocześnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 marca 2012 r. (sygn. C-135/10). Uznano w nim, że lekarz dentysta odtwarzający bezpłatnie fonogramy w swoim prywatnym gabinecie z korzyścią dla pacjentów słuchających muzyki niezależnie od ich woli nie dokonuje „publicznego udostępnienia” utworów w rozumieniu prawa Unii. – Ponadto Trybunał wskazał na brak zarobkowego charakteru odtwarzania muzyki w przedmiotowym przypadku, albowiem pacjent zjawia się u dentysty nie po to, by słuchać muzyki, ale po to by uzyskać usługę stomatologiczną, do której wykonania tło muzyczne nie jest niezbędne. Zdaniem Trybunału takie odtwarzanie muzyki nie daje zatem prawa do pobierania opłat – poinformowano.

Jak podsumowano, lekarze i lekarze dentyści nie mogą w pełni wyeliminować ryzyka skierowania przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi sprawy do sądu w celu dochodzenia – w jej ocenie należnych – opłat. W przypadku ewentualnego konfliktu należy jednak powołać się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, które sąd powinien uwzględnić w toku postępowania.

Przepisy o RODO, tak często krytykowane przez przedsiębiorców różnych branż, mogą być w gabinetach stomatologicznych bardzo pomocne. Wiele spraw porządkują, ułatwiają, wyjaśniają. – RODO jest często odbierane negatywnie. Ja jestem po zupełnie drugiej stronie – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Ewa Mazur-Pawłowska.

Źródło: https://dilnet.wroc.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Agnieszka Mielczarek news
Senior w gabinecie stomatologicznym – na co się przygotować? Lekarz

– Musimy zdawać sobie sprawę, że pacjenci w wieku senioralnym często mają ograniczone funkcje poznawcze, np. niedosłyszą. Lekarz dentysta musi umieć skutecznie komunikować się z takimi pacjentami. Często wymagają oni większej empatii, dłuższego czasu...

artificial intelligence 3382507 1280
AI w gabinecie stomatologicznym – przyszłość czy teraźniejszość? Lekarz

W lipcu 2023 roku serwis Dentaly.org przeprowadził badanie ankietowe wśród 1265 osób – zarówno lekarzy, jak i pacjentów, koncentrując się na zaletach, ale i zagrożeniach związanych z obecnością sztucznej inteligencji w praktyce stomatologicznej. Obs...

prochnica u dzieci
Muzyka i aromaterapia ograniczają lęk dzieci w gabinecie Lekarz

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Journal of Dental Sciences”, muzykoterapia w połączeniu z odpowiednio dobraną aromaterapią może skutecznie ograniczyć strach przed leczeniem stomatologicznym u dzieci w wieku szkolnym. Lęk...

ROZWIŃ WIĘCEJ
oszustwa podatkowe
USA: „kreatywna księgowość” w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jak podało w komunikacie prasowym z 28 marca br. Biuro Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Teksasu, menadżer kliniki dentystycznej w Houston przyznał się do winy w związku z zarzutem niezapłacenia około 500 000 dolarów podatków od wynagrodzeni...

Ecolab4
Dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Powierzchnie w gabinecie stomatologicznym narażone są na różne zanieczyszczenia. Dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów kluczowa jest ich prawidłowa dezynfekcja. Z kolejnego filmu edukacyjnego przygotowanego przez firmę Ecolab dowiesz się, w ja...

dentofobia
Ratunku, dentofob w gabinecie stomatologicznym! Cz. 1 Asysta

Personel medyczny gabinetu stomatologicznego od czasu do czasu bierze udział w leczeniu pacjenta, który wykazuje szczególnie duży lęk przed wizytą u dentysty. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na sukces (bądź porażkę) w leczeniu dentofoba bezpośredni wpł...

feedback w gabinecie
Konstruktywny feedback w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Dobra komunikacja z pracownikami nie jest czymś dziecinnie prostym, ale też nie jest zbyt trudna, by o nią nie zabiegać i jej nie wypracowywać. Jakich zasad warto przestrzegać, przekazując informacje zwrotne (zwłaszcza te trudne), aby utrzymać dobre ...

Ecolab5
Dezynfekcja narzędzi w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu stomatologicznego w gabinecie jest prawidłowa dezynfekcja narzędzi. Tego właśnie dotyczy kolejny film z cyklu "Dezynfekuj, nie ryzykuj" przygotowany przez firmę E...

dentofobia 2
Ratunku, dentofob w gabinecie stomatologicznym! Cz. 2 Asysta

Wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych są osoby, które wykazują szczególne, niekiedy ekstremalnie duże obawy przed podjęciem leczenia. Co oczywiste, od każdego członka zespołu klinicznego wymaga to postawy wspierającej i głębokiej wrażliwości na...

RTG - Dentonet.pl
Rejestracja aparatu RTG w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Na stronie internetowej komisji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie umieszczone są wzory dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji aparatu RTG w gabinecie. Na stronie KS OIL w Krakowie umieszczono protokół wykonania testu odbio...

pacjent maloletni
Pacjent małoletni w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że wizyty lekarskie małoletniego pacjenta co do zasady odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli pacjent ukończył 16 lat, zgodę na leczenie lub wykonanie badania musi wyrazić zarówno rodzic, jak ...