Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

Publikacja:
141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

W 2021 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjęło ponad 141 tys. spraw zgłoszonych przez pacjentów. Dotyczyły one m.in. braku kontaktu z rejestracją, odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej oraz braku należytej informacji o diagnostyce lub leczeniu.

W 2021 r. pacjenci poszukiwali rzetelnych informacji o aktualnej sytuacji, obowiązujących wytycznych oraz zmianach w organizacji pracy placówek opieki zdrowotnej. Pracownicy Telefonicznej Infolinii Pacjenta udzielali informacji o sposobie postępowania w przypadku konkretnych problemów przedstawianych przez dzwoniących oraz przyjmowali zgłoszenia dotyczące naruszeń praw pacjenta.

Czego dotyczyły skargi pacjentów?

Najczęściej zgłoszenia dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, a także Narodowego Programu Szczepień. Spośród praw pacjenta, najwięcej zgłoszeń dotyczyło prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a także prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

W zakresie POZ najczęstsze zgłoszenia dotyczyły:

– braku kontaktu z rejestracją – telefonicznego, mailowego, osobistego,

– odmowy rejestracji na wizytę,

– odmowy wizyty osobistej czy zastrzeżeń do leczenia.

Zgłoszenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczyły:

– długiego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

– braku kontaktu z rejestracją,

– zastrzeżeń do leczenia,

– odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej.

W zakresie lecznictwa szpitalnego pacjenci:

– zgłaszali brak należytej informacji o diagnostyce lub leczeniu,

– kwestionowali czynności wypisu ze szpitala,

– skarżyli się na odmowę obecności osoby bliskiej oraz braku kontaktu z osobą bliską.

Duża część pytań dotyczyła Narodowego Programu Szczepień. Pacjenci najczęściej poszukiwali informacji o procesie szczepień przeciw COVID-19 i związanych z tym procedurach. Na podstawie analizy i weryfikacji zgłoszeń na bieżąco podejmowane były odpowiednie działania zabezpieczające dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.

Postępowania wyjaśniające indywidualne i zbiorowe

W 2021 r. Rzecznik wszczął ponad 1,8 tys. postępowań wyjaśniających. Wydał 1,5 tys. rozstrzygnięć. W ponad 1,2 tys. przypadkach stwierdził naruszenie praw pacjenta. Przeszło 1,1 tys. spraw, w których zapadły rozstrzygnięcia dotyczyło prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W tym samym czasie Rzecznik wszczął 182 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (w 2020 r. 132 takie postępowania). 142 dotyczyły prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej lub prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Rzecznik wydał 199 decyzji dotyczących stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W 121 przypadkach Rzecznik uznał praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Sprawy i rozstrzygnięcia dotyczyły m.in. stosowania u pacjentów tzw. wlewów witaminowych bez uzasadnienia medycznego i wykonania właściwych badań diagnostycznych, bezpieczeństwa pacjentów podczas epidemii COVID-19, w tym stosowania niewłaściwych procedur, nieprawidłowości przy wypisie ze szpitala pacjentów z podejrzeniem COVID-19, bezpieczeństwa pacjentek w ciąży oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach nieodpowiadających wymogom sanitarnym.

Z jakimi problemami lekarze dentyści zgłaszają się do prawników? – Jeśli mówimy o skargach pacjentów, to zauważamy, że coraz częściej pacjenci zgłaszają się nie tylko z zastrzeżeniami do samego leczenia, ale do poszanowania praw pacjenta – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Paweł Strzelec, podkreślając rolę dokumentacji medycznej w udowadnianiu racji w przypadku procesu sądowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp


POWIĄZANE ARTYKUŁY

samorzad lekarski rzecznik praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót! Lekarz

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań - tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes...

pacjenci z Ukrainy
RPP: z czym zgłaszają się do Rzecznika pacjenci z Ukrainy? Lekarz

Od początku agresji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców. Osoby z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc medyczna na terenie naszego kraju, mogą zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta o pomoc w przypadku naruszenia praw pacjenta podczas...

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta? Lekarz

W kwietniu pracownicy Rzecznika Praw Pacjenta odebrali łącznie prawie 12 000 połączeń i na ich podstawie interweniowali w 1504 przypadkach. Pacjenci skarżą się m.in. na problemy z kontaktem telefonicznym z przychodnią, dostęp do leków dla dzieci i se...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

WIL
Wielkopolska Izba Lekarska ogłasza "Rok praw lekarza" Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska zainaugurowała akcję "Rok praw lekarza". Jest to szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, w ramach której - m.in. dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką - organizowane będą różnego rodzaju aktywności mające...

wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...

higiena rąk - Dentonet.pl
Więcej skarg na poziom higieny w gabinetach NHS Asysta

Ze względu na pandemię koronawirusa w praktykach stomatologicznych na całym świecie wprowadzono dodatkowe, zaostrzone regulacje, które miały sprawić, że kontrola ryzyka zachorowań na choroby wirusowe (w tym COVID-19) będzie jeszcze bardziej rygorysty...

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci? Lekarz

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej. – Mamy do czynienia z kontynuacją odwrócenia trendu – przed pandemią najwięcej skarg pojawiało się w zakresie s...

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

lekarze
NIL: spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski Lekarz

W siedzibie NIL odbyło się spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski. Dyskutowano m.in. o najważniejszych problemach zgłaszanych do rzeczników przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Chcemy, by każdy z nas – rzeczników – miał poczucie zespołowo...