Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

Publikacja:
141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r.

W 2021 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjęło ponad 141 tys. spraw zgłoszonych przez pacjentów. Dotyczyły one m.in. braku kontaktu z rejestracją, odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej oraz braku należytej informacji o diagnostyce lub leczeniu.

W 2021 r. pacjenci poszukiwali rzetelnych informacji o aktualnej sytuacji, obowiązujących wytycznych oraz zmianach w organizacji pracy placówek opieki zdrowotnej. Pracownicy Telefonicznej Infolinii Pacjenta udzielali informacji o sposobie postępowania w przypadku konkretnych problemów przedstawianych przez dzwoniących oraz przyjmowali zgłoszenia dotyczące naruszeń praw pacjenta.

Czego dotyczyły skargi pacjentów?

Najczęściej zgłoszenia dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, a także Narodowego Programu Szczepień. Spośród praw pacjenta, najwięcej zgłoszeń dotyczyło prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a także prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

W zakresie POZ najczęstsze zgłoszenia dotyczyły:

– braku kontaktu z rejestracją – telefonicznego, mailowego, osobistego,

– odmowy rejestracji na wizytę,

– odmowy wizyty osobistej czy zastrzeżeń do leczenia.

Zgłoszenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczyły:

– długiego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

– braku kontaktu z rejestracją,

– zastrzeżeń do leczenia,

– odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej.

W zakresie lecznictwa szpitalnego pacjenci:

– zgłaszali brak należytej informacji o diagnostyce lub leczeniu,

– kwestionowali czynności wypisu ze szpitala,

– skarżyli się na odmowę obecności osoby bliskiej oraz braku kontaktu z osobą bliską.

Duża część pytań dotyczyła Narodowego Programu Szczepień. Pacjenci najczęściej poszukiwali informacji o procesie szczepień przeciw COVID-19 i związanych z tym procedurach. Na podstawie analizy i weryfikacji zgłoszeń na bieżąco podejmowane były odpowiednie działania zabezpieczające dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.

Postępowania wyjaśniające indywidualne i zbiorowe

W 2021 r. Rzecznik wszczął ponad 1,8 tys. postępowań wyjaśniających. Wydał 1,5 tys. rozstrzygnięć. W ponad 1,2 tys. przypadkach stwierdził naruszenie praw pacjenta. Przeszło 1,1 tys. spraw, w których zapadły rozstrzygnięcia dotyczyło prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W tym samym czasie Rzecznik wszczął 182 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (w 2020 r. 132 takie postępowania). 142 dotyczyły prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej lub prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Rzecznik wydał 199 decyzji dotyczących stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W 121 przypadkach Rzecznik uznał praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Sprawy i rozstrzygnięcia dotyczyły m.in. stosowania u pacjentów tzw. wlewów witaminowych bez uzasadnienia medycznego i wykonania właściwych badań diagnostycznych, bezpieczeństwa pacjentów podczas epidemii COVID-19, w tym stosowania niewłaściwych procedur, nieprawidłowości przy wypisie ze szpitala pacjentów z podejrzeniem COVID-19, bezpieczeństwa pacjentek w ciąży oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach nieodpowiadających wymogom sanitarnym.

Z jakimi problemami lekarze dentyści zgłaszają się do prawników? – Jeśli mówimy o skargach pacjentów, to zauważamy, że coraz częściej pacjenci zgłaszają się nie tylko z zastrzeżeniami do samego leczenia, ale do poszanowania praw pacjenta – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Paweł Strzelec, podkreślając rolę dokumentacji medycznej w udowadnianiu racji w przypadku procesu sądowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp


POWIĄZANE ARTYKUŁY

stomatologia NHS
UK: rośnie liczba skarg pacjentów na stomatologię NHS Lekarz

W Wielkiej Brytanii o dwie trzecie wzrosła liczba skarg dotyczących leczenia stomatologicznego w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Najważniejszym powodem niezadowolenia jest to, że pacjenci nadal borykają się z trudnościami z dostępem do dentyst...

WIL
Wielkopolska Izba Lekarska ogłasza "Rok praw lekarza" Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska zainaugurowała akcję "Rok praw lekarza". Jest to szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, w ramach której - m.in. dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką - organizowane będą różnego rodzaju aktywności mające...

komunikacja1
RPP i CMKP będą kształcić m.in. z komunikacji i praw pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert podpisali umowę o współpracy obu instytucji. Będzie ona dotyczyła m.in. edukacji personelu medycznego z zakresu praw pacjenta ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
gabinet
W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Waldemara Sługockiego ministerstwo zdrowia poinformowało, że w 2021 r. w Polsce funkcjonowały 9263 gabinety współpracujące z NFZ-em. Przypomnijmy – jakiś czas temu poseł Waldemar Sługocki wystosował do ministerstwa...

lekarze
NIL: spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski Lekarz

W siedzibie NIL odbyło się spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski. Dyskutowano m.in. o najważniejszych problemach zgłaszanych do rzeczników przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Chcemy, by każdy z nas – rzeczników – miał poczucie zespołowo...

ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

pacjenci z Ukrainy
RPP: z czym zgłaszają się do Rzecznika pacjenci z Ukrainy? Lekarz

Od początku agresji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców. Osoby z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc medyczna na terenie naszego kraju, mogą zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta o pomoc w przypadku naruszenia praw pacjenta podczas...

higiena rąk - Dentonet.pl
Więcej skarg na poziom higieny w gabinetach NHS Asysta

Ze względu na pandemię koronawirusa w praktykach stomatologicznych na całym świecie wprowadzono dodatkowe, zaostrzone regulacje, które miały sprawić, że kontrola ryzyka zachorowań na choroby wirusowe (w tym COVID-19) będzie jeszcze bardziej rygorysty...

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci? Lekarz

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej. – Mamy do czynienia z kontynuacją odwrócenia trendu – przed pandemią najwięcej skarg pojawiało się w zakresie s...

samorzad lekarski rzecznik praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót! Lekarz

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań - tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes...

porady stomatologiczne
GUS: 30,7 mln porad stomatologicznych w 2021 roku Lekarz

Na koniec 2021 r. w Polsce działalność prowadziło 3,1 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Udzielono w nich 30,7 mln porad, co stanowi wzrost aż o 16,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponad ...