Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

Publikacja:
W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

W odpowiedzi na interpelację posła Waldemara Sługockiego ministerstwo zdrowia poinformowało, że w 2021 r. w Polsce funkcjonowały 9263 gabinety współpracujące z NFZ-em.

Przypomnijmy – jakiś czas temu poseł Waldemar Sługocki wystosował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pytał m.in. o niezmieniane od 13 lat wyceny świadczeń stomatologicznych oraz liczbę gabinetów stomatologicznych współpracujących z NFZ-em. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Odpowiedzi na pytania udzielone przez wiceministra Waldemara Kraskę publikujemy poniżej.

Kiedy ministerstwo zdrowia planuje zmianę wyceny świadczeń stomatologicznych? Jakie jest stanowisko ministra w sprawie postulatu podniesienia wyceny świadczeń stomatologicznych o co najmniej 30%?

Jak poinformowano, ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji stron umowy, czyli oferenta oraz oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych oddziału wojewódzkiego NFZ-u, w zależności od istnienia konkurencji na danym rynku usług zdrowotnych.

Z kolei na zlecenie ministra zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała pakiety świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, zawierające procedury niezbędne do udzielania świadczenia oraz zasoby niezbędne do ich realizacji. – Pakiety świadczeń były konsultowane z konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, konsultantem krajowym w dziedzinie periodontologii, przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz niezrzeszonymi ekspertami klinicznymi. Wyniki prac Agencji zostały przekazane prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia celem zaimplementowania w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne – podkreślił wiceminister.

Ponadto, w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zakazującymi od 1 lipca 2018 r. stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących oraz nakładającymi na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu obowiązek wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie, na zlecenie AOTMiT wycenił koszt planowanego do wprowadzenia świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego, jak również koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego innymi materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym.

Czy ministerstwo zdrowia zamierza zwiększyć nakłady finansowe na stomatologię?

Według odpowiedzi ministra, w ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie leczenia stomatologicznego. W porównaniu do 2018 r. w 2022 r. nakłady te wzrosły o prawie 454 mln zł, czyli o blisko 25%.

Ponadto (…) ze względu na kluczową rolę wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w realizacji działań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej, w tym wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, będący następstwem wystąpienia epidemii, świadczeniodawcom zapewnione zostały dodatkowe środki pieniężne na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID w formie ryczałtu 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, które umożliwiają ich udzielanie w sytuacji wzrostu kosztów działalności leczniczej związanego przede wszystkim z koniecznością udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii – dodano.

Jakie kroki planuje podjąć resort zdrowia w sytuacji masowego wypowiadania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez ośrodki stomatologiczne?

Zgodnie z wyjaśnieniami NFZ-u świadczeniodawcy, którzy zrezygnowali z realizacji umów w 2020 r. i 2021 r. (nie przedłużyli wygasających umów, odeszli na emeryturę, zawiesili wykonywanie praktyki lekarsko-dentystycznej) w większości motywowali swoje decyzje trwającą epidemią, związanymi z nią zagrożeniami oraz koniecznością dostosowania wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej do nowych rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Dane NFZ-u dotyczące liczby gabinetów stomatologicznych, w których udzielane są świadczenia stomatologiczne na przestrzeni lat 2015 – 2021, przedstawiono w tabeli.

gabinety NFZ

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

diana polekhina sgzJMbUQbYg unsplash
Szkolne gabinety stomatologiczne – co dalej z ich funkcjonowaniem? Lekarz

Posłanka Joanna Mucha wystosowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o pomoc dla szkolnych gabinetów stomatologicznych. Zgodnie z rozporządzeniem z 31 marca, opieka stomatologiczna nad uczniami została zawieszona. 31 marca gabinety stom...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
Podlasie: gabinety stomatologiczne na NFZ znikają Lekarz

Jak informuje portal poranny.pl, w 2020 r. w województwie podlaskim umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wypowiedziało 20 gabinetów stomatologicznych. W połowie lipca br. w województwie podlaskim umowy z NFZ-em miało podpisanych 229 gabinetów – ozna...

dlugi dentystow
KRD: gabinety stomatologiczne zadłużone na 37 mln zł Lekarz

Okres pandemii nie pomógł prywatnym przychodniom i gabinetom lekarskim, co znalazło odbicie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Choć wraz z początkiem tego roku zaległości medyków zaczęły się zmniejszać, to już w II kwartale wzrosły. Obecnie wy...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Czy szkolne gabinety stomatologiczne dostaną pomoc? Lekarz

Nieciekawa sytuacja szkolnych gabinetów stomatologicznych zainteresowała kolejnego posła. Tym razem do ministerstwa zdrowia interpelację w tej sprawie złożył poseł Jan Łopata. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o odpowiedzi ministerstwa zdrowia ...

kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
Walka OIL o gabinety stomatologiczne z kontraktem z NFZ Lekarz

25 marca 2021 r. Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich podjął jednogłośnie apel do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie funkcjonowania placówek stomatologicznych współpracujących z Funduszem. Jak czytamy w komunikacie, Konwent Prezesów...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

Dentysta na NFZ - Dentonet.pl
Województwo pomorskie: czynne gabinety stomatologiczne Pacjent

Z danych udostępnionych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ-u wynika, że w województwie pomorskim pomocy udziela pacjentom 330 gabinetów stomatologicznych współpracujących z Funduszem. Lista opublikowana przez NFZ jest na bieżąco aktualizowana – 1...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne utoną w odpadach medycznych? Lekarz

W ostatnich dniach wiele gabinetów i poradni boryka się z olbrzymimi problemami z odbiorem odpadów medycznych. Prezes NRL Andrzej Matyja wystosował do ministra zdrowia list, w którym wnosi o niezwłoczne zajęcie stanowiska wobec wątpliwości, jakie pow...

autobus dla bezdomnych
Gabinety dentystyczne w londyńskich autobusach Lekarz

Funkcjonujące w wielu państwach gabinety dentystyczne na kółkach (vide: polskie dentobusy) często docierają tam, gdzie trudno o stacjonarną opiekę dentystyczną lub do tych pacjentów, którzy ze względów finansowych bądź logistycznych nie mają dostępu ...

lista czynnych gabinetów - Dentonet.pl
Gabinety w czasie COVID-19 - wyniki ankiety PTS-u Lekarz

W czasie pandemii koronawirusa tylko 15% gabinetów stomatologicznych nawet na jeden dzień nie zaprzestało swojej działalności. Jedynie 23% stomatologów nie ma problemów z zapełnieniem grafiku przyjęć. 12,7% ankietowanych rozważało lub rozważa zamknię...

funty
UK: gabinety dentystyczne na wyraźnym finansowym plusie Lekarz

Ostatni kwartał przyniósł znaczący wzrost wartości praktyk dentystycznych w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to przede wszystkim gabinetów prywatnych i mieszanych, choć wzrost wartości wyrażony poziomem przychodów odnotowały w tym czasie wszystkie rodzaje ...