Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

Publikacja:
W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

W 2021 r. 9263 gabinety współpracowały z NFZ-em

W odpowiedzi na interpelację posła Waldemara Sługockiego ministerstwo zdrowia poinformowało, że w 2021 r. w Polsce funkcjonowały 9263 gabinety współpracujące z NFZ-em.

Przypomnijmy – jakiś czas temu poseł Waldemar Sługocki wystosował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pytał m.in. o niezmieniane od 13 lat wyceny świadczeń stomatologicznych oraz liczbę gabinetów stomatologicznych współpracujących z NFZ-em. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Odpowiedzi na pytania udzielone przez wiceministra Waldemara Kraskę publikujemy poniżej.

Kiedy ministerstwo zdrowia planuje zmianę wyceny świadczeń stomatologicznych? Jakie jest stanowisko ministra w sprawie postulatu podniesienia wyceny świadczeń stomatologicznych o co najmniej 30%?

Jak poinformowano, ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji stron umowy, czyli oferenta oraz oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych oddziału wojewódzkiego NFZ-u, w zależności od istnienia konkurencji na danym rynku usług zdrowotnych.

Z kolei na zlecenie ministra zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała pakiety świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, zawierające procedury niezbędne do udzielania świadczenia oraz zasoby niezbędne do ich realizacji. – Pakiety świadczeń były konsultowane z konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, konsultantem krajowym w dziedzinie periodontologii, przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz niezrzeszonymi ekspertami klinicznymi. Wyniki prac Agencji zostały przekazane prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia celem zaimplementowania w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne – podkreślił wiceminister.

Ponadto, w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zakazującymi od 1 lipca 2018 r. stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących oraz nakładającymi na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu obowiązek wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie, na zlecenie AOTMiT wycenił koszt planowanego do wprowadzenia świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego, jak również koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego innymi materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym.

Czy ministerstwo zdrowia zamierza zwiększyć nakłady finansowe na stomatologię?

Według odpowiedzi ministra, w ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie leczenia stomatologicznego. W porównaniu do 2018 r. w 2022 r. nakłady te wzrosły o prawie 454 mln zł, czyli o blisko 25%.

Ponadto (…) ze względu na kluczową rolę wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w realizacji działań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej, w tym wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, będący następstwem wystąpienia epidemii, świadczeniodawcom zapewnione zostały dodatkowe środki pieniężne na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID w formie ryczałtu 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, które umożliwiają ich udzielanie w sytuacji wzrostu kosztów działalności leczniczej związanego przede wszystkim z koniecznością udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii – dodano.

Jakie kroki planuje podjąć resort zdrowia w sytuacji masowego wypowiadania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez ośrodki stomatologiczne?

Zgodnie z wyjaśnieniami NFZ-u świadczeniodawcy, którzy zrezygnowali z realizacji umów w 2020 r. i 2021 r. (nie przedłużyli wygasających umów, odeszli na emeryturę, zawiesili wykonywanie praktyki lekarsko-dentystycznej) w większości motywowali swoje decyzje trwającą epidemią, związanymi z nią zagrożeniami oraz koniecznością dostosowania wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej do nowych rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Dane NFZ-u dotyczące liczby gabinetów stomatologicznych, w których udzielane są świadczenia stomatologiczne na przestrzeni lat 2015 – 2021, przedstawiono w tabeli.

gabinety NFZ

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

konkursy NFZ
Mazowsze: będą nowe gabinety stomatologiczne na NFZ Lekarz

Mazowiecki oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o rozstrzygnięciu jedenastu konkursów dotyczących leczenia stomatologicznego. Znaleźli się chętni m.in. do udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie gminy C...

funty
UK: gabinety dentystyczne na wyraźnym finansowym plusie Lekarz

Ostatni kwartał przyniósł znaczący wzrost wartości praktyk dentystycznych w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to przede wszystkim gabinetów prywatnych i mieszanych, choć wzrost wartości wyrażony poziomem przychodów odnotowały w tym czasie wszystkie rodzaje ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Gabinety stomatologiczne w szkołach otwarte także w wakacje? Lekarz

Ministerstwo edukacji i nauki zachęca, by dyrektorzy szkół razem ze stomatologami ustalili zasady funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych również w wakacje. – Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzyst...

ROZWIŃ WIĘCEJ
kontrakt z NFZ - Dentonet.pl
Podlasie: gabinety stomatologiczne na NFZ znikają Lekarz

Jak informuje portal poranny.pl, w 2020 r. w województwie podlaskim umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wypowiedziało 20 gabinetów stomatologicznych. W połowie lipca br. w województwie podlaskim umowy z NFZ-em miało podpisanych 229 gabinetów – ozna...

pacjent z SARS-Cov-2 w gabinecie - Dentonet.pl
Gabinety jak przed COVID-19? Zależy to od wielu czynników Lekarz

Liczba pacjentów w gabinetach stomatologicznych w Stanach Zjednoczonych zbliża się do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Jednak z ankiety przeprowadzonej w listopadzie przez Instytut Polityki Zdrowotnej Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (AD...

Kobiety biznes
RFN: kobiety częściej otwierają gabinety stomatologiczne Lekarz

Jak donosi berliński portal stomatologiczny ZM Online, w 2022 r. odsetek kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą w Niemczech wynosił średnio 37%. Jednak w zawodach związanych z opieką zdrowotną wskaźnik ten był wyraźnie wyższy: panie były wła...

stomatologia NHS 1
Wielka Brytania: gabinety rezygnują ze współpracy z NHS Lekarz

Praktyka dentystyczna w hrabstwie West Yorkshire (północna Anglia) poinformowała swoich pacjentów, że począwszy od września, będzie świadczyła wyłącznie pełnopłatne usługi stomatologiczne. Gabinet ten – jako jeden z ostatnich w okolicy – miał podpisa...

dlugi dentystow
KRD: gabinety stomatologiczne zadłużone na 37 mln zł Lekarz

Okres pandemii nie pomógł prywatnym przychodniom i gabinetom lekarskim, co znalazło odbicie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Choć wraz z początkiem tego roku zaległości medyków zaczęły się zmniejszać, to już w II kwartale wzrosły. Obecnie wy...

dentystka
UK: dlaczego dentystki rzadko otwierają gabinety? Lekarz

Według danych General Dental Council już od około dekady wśród praktykujących w Zjednoczonym Królestwie lekarzy stomatologów większość stanowią panie – w 2019 roku ich odsetek wyniósł 58% i wciąż rośnie. Zaskakiwać więc może fakt, że kobiety są właśc...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Dzierżoniów: szkolne gabinety czynne także latem Lekarz

Władze Dzierżoniowa poinformowały, że z bezpłatnej opieki stomatologicznej w gabinetach zlokalizowanych w szkołach uczniowie będą mogli korzystać także w lipcu i sierpniu. Jak podkreślono, to możliwość nadrobienia zaległości, jakie mogły się pojawić...

autobus dla bezdomnych
Gabinety dentystyczne w londyńskich autobusach Lekarz

Funkcjonujące w wielu państwach gabinety dentystyczne na kółkach (vide: polskie dentobusy) często docierają tam, gdzie trudno o stacjonarną opiekę dentystyczną lub do tych pacjentów, którzy ze względów finansowych bądź logistycznych nie mają dostępu ...