Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci?

Publikacja:
Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci?

Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci?

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej. – Mamy do czynienia z kontynuacją odwrócenia trendu – przed pandemią najwięcej skarg pojawiało się w zakresie szpitalnictwa, natomiast obecnie pacjenci najczęściej skarżą się na podstawową opiekę zdrowotną – mówi Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Brak kontaktu z rejestracją, odmowa rejestracji na wizytę, odmowa wydania zaświadczenia (np. zwolnienia) i trudności w uzyskaniu transportu sanitarnego – to najczęściej zgłaszane przez pacjentów trudności w uzyskaniu świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, do Rzecznika Praw Pacjenta trafiają skargi związane z odmową obecności osoby bliskiej, zastrzeżeniami do leczenia, brakiem kontaktu z osobą bliską wynikający z organizacji pracy, uzyskania informacji od lekarza przez pacjenta i osobę upoważnioną oraz kwestionowaniem czynności wypisu – wynika z analizy zgłoszeń RPP.

Ponad 9 tysięcy połączeń dotyczyło długiego czasu oczekiwania na świadczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także braku kontaktu z rejestracją i zastrzeżeń do leczenia. Pacjenci dzwonili też z prośbą o wytłumaczenie, w jaki sposób mogą złożyć skargę na lekarza lub inną osobę z personelu medycznego.

Zdrowie psychiczne

W obszarze zdrowia psychicznego podjęto ogółem 6 076 spraw. Najczęściej poruszanymi problemami były zastrzeżenia do warunków przymusu bezpośredniego, zastrzeżenia do jakości leczenia czy kwestionowanie wypisu ze szpitala. Poza wyjaśnianiem spraw indywidualnych pacjentów, Rzecznicy podejmowali również działania, które dotyczyły ogółu pacjentów i wiązały się m.in. z monitorowaniem realizacji świadczeń w podmiocie leczniczym, zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki pacjentom czy wprowadzonym we wszystkich szpitalach ograniczeniom kontaktu z bliskimi.

Naruszenia zbiorowych praw pacjentów

Rzecznik prowadzi także postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, które dotyczą wszystkich – obecnych, a także potencjalnych pacjentów danej placówki medycznej. Pomiędzy styczniem a wrześniem br. Rzecznik wszczął 137 tego rodzaju postępowań. Dotyczyły one m.in. funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w czasie epidemii, w tym trudności w kontakcie z rejestracją placówki, w szczególności drogą telefoniczną, rejonizacji, standardów teleporady, dostępu do osobistej porady lekarza, ograniczenia porodów rodzinnych w czasie epidemii, odwiedzin pacjentów w szpitalach, pobierania opłat za wykonanie u pacjentów szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, wymaganiu stosowania od pacjentek rodzenia w maseczkach ochronnych czy też separowania po porodach matek od ich nowonarodzonych dzieci z uwagi na podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia u matki.

Od początku roku Rzecznik wydał 144 decyzje w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Decyzjom jest nadawany rygor natychmiastowej wymagalności. W razie braku wykonania decyzji Rzecznik nakłada na placówkę medyczną karę pieniężną do 500 tys. zł.

Czy indywidualna praktyka lekarska może zatrudniać lekarzy dentystów w ramach kontraktów? To jedno z wielu zagadnień, które prowadząc gabinet warto konsultować z prawnikiem. – Na tym polu panuje wielki bałagan prawny – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Ewa Mazur-Pawłowska.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

samorzad lekarski rzecznik praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót! Lekarz

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań - tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes...

WIL
Wielkopolska Izba Lekarska ogłasza "Rok praw lekarza" Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska zainaugurowała akcję "Rok praw lekarza". Jest to szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, w ramach której - m.in. dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką - organizowane będą różnego rodzaju aktywności mające...

stomatologia24
RPP: na co skarżyli się pacjenci gabinetów stomatologicznych? Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport dotyczący skarg pacjentów oraz prowadzonych w związku z tym postępowań w latach 2019-2021. We wszystkich obszarach ochrony zdrowia odnotowano znaczny wzrost zgłoszeń naruszeń praw pacjenta. W zakresie stomato...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarze
NIL: spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski Lekarz

W siedzibie NIL odbyło się spotkanie Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski. Dyskutowano m.in. o najważniejszych problemach zgłaszanych do rzeczników przez lekarzy i lekarzy dentystów. – Chcemy, by każdy z nas – rzeczników – miał poczucie zespołowo...

Skarga na lekarza - Dentonet.pl
141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r. Lekarz

W 2021 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjęło ponad 141 tys. spraw zgłoszonych przez pacjentów. Dotyczyły one m.in. braku kontaktu z rejestracją, odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej oraz braku należytej informacji o diagnostyce lub leczeni...

komunikacja1
RPP i CMKP będą kształcić m.in. z komunikacji i praw pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert podpisali umowę o współpracy obu instytucji. Będzie ona dotyczyła m.in. edukacji personelu medycznego z zakresu praw pacjenta ...

ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

Bristol stomatologia NHS
UK: zdesperowani pacjenci pod nadzorem policji Lekarz

Jak donosi dziennik „The Guardian”, przed budynkiem nowo utworzonego gabinetu Narodowej Służby Zdrowia w Bristolu ustawiły się setki osób z nadzieją na dostanie się do dentysty. Desperacja pacjentów, z których wielu nie miało możliwości podjęcia lecz...

stomatologia NHS1
UK: sfrustrowani pacjenci bez dostępu do dentysty Lekarz

Mimo powtarzanych deklaracji rządu, sytuacja gorzej sytuowanych mieszkańców  Zjednoczonego Królestwa w zakresie możliwości leczenia stomatologicznego w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS) wciąż się nie poprawia. Brytyjskie portale branżowe podają k...

telefoniczna informacja pacjenta - Dentonet.pl
Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta? Lekarz

W kwietniu pracownicy Rzecznika Praw Pacjenta odebrali łącznie prawie 12 000 połączeń i na ich podstawie interweniowali w 1504 przypadkach. Pacjenci skarżą się m.in. na problemy z kontaktem telefonicznym z przychodnią, dostęp do leków dla dzieci i se...

pomoc NHS - Dentonet.pl
BBC: pacjenci stomatologiczni NHS wciąż w opałach Lekarz

W artykule opublikowanym na początku października na stronie internetowej telewizji BBC przybliżono sytuację, z jaką muszą mierzyć się zarówno pacjenci, jak i praktyki stomatologiczne działające w regionach Suffolk i Norfolk na wschodzie Anglii. Syt...