Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

„Ustawa Kamilka” weszła w życie. Pół roku na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich

Publikacja:
„Ustawa Kamilka” weszła w życie. Pół roku na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich

„Ustawa Kamilka” weszła w życie. Pół roku na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich

15 lutego 2024 r. weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, która m.in. nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Obowiązek ten obejmuje także placówki medyczne, w tym gabinety stomatologiczne. Czas na wprowadzenie standardów mija 15 sierpnia br.

15 lutego 2024 r. weszły w życie nowe przepisy o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka. Jednym z głównych zapisów ustawy jest obowiązkowe wprowadzenie we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi, standardów ochrony małoletnich. Ma to być dokument będący zbiorem stosowanych i przestrzeganych zasad oraz procedur postępowania w placówce w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Obowiązek wprowadzenia standardów mają m.in. przedszkola, szkoły, świetlice, a także placówki medyczne – w tym gabinety stomatologiczne. Termin na przystosowanie się do nowych przepisów mija 15 sierpnia.

Za brak standardów grozi kara grzywny do 250 zł lub nagana, natomiast w sytuacji ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku grzywna wyniesie nie mniej niż 1000 zł. Standardy będą musiały zostać udostępnione na stronie internetowej placówki oraz wywieszone w widocznym miejscu w lokalu – w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich – co powinny zawierać?

Zgodnie z art. 22c. 1. ustawy, w standardach – w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności – mają być określone między innymi:

– zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,

– zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,

– procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej karty”,

– zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,

– zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,

– osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,

– sposoby dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Standardy ochrony małoletnich – wzory już wkrótce

W ministerstwie sprawiedliwości działa już zespół ds. ochrony małoletnich, złożony z ekspertów – przedstawicieli rożnych instytucji (innych ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego). Do jego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co dwa lata.

Obecnie w ramach zespołu pracuje jedenaście grup roboczych, które kończą opracowywać wzory z przykładowymi standardami dla różnych rodzajów placówek oraz działalności. Ministerstwo sprawiedliwości zapewnia, że będzie je regularnie udostępniać w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce.

My nie oczekujemy, żeby ktoś wykonywał zaawansowane procedury rekonstrukcyjne, ale podstawowo zabezpieczył ząb, a taką umiejętność posiada każdy lekarz dentysta – mówi o postępowaniu w przypadkach urazów zębów u dzieci dr n. med. Piotr Sobiech z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O leczeniu urazów zębów u dzieci rozmawiają prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, dr n. med. Piotr Sobiech oraz dr Dariusz Paluszek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/

https://sip.lex.pl/akty-prawne


POWIĄZANE ARTYKUŁY

próchnica wśród dzieci - Dentonet.pl
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich - będą zmiany? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem Nacz...

recepty 1
NIL apeluje o wystawianie recept „z zachowaniem standardów” Lekarz

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wystawianie recept z zachowaniem standardów właściwej opieki nad pacjentem i zasad określonych w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Przypomnijmy – kilka dni temu minister zdrow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
bezpieczenstwo pacjenta
Ministerstwo zdrowia i NIL pracują nad ustawą o jakości Lekarz

Minister zdrowia powołał zespół, którego zadaniem ma być poprawa ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjentów oraz powołanie funduszu kompensacyjnego dla pacjentów. Z kolei w środę 10 maja w siedzibie NIL odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Foru...

edukacja lekarzy
EJD: stanowisko ws. standardów edukacji medyków w Polsce Lekarz

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Lekarzy (European Junior Doctors Association, EJD) przyjęło stanowisko, w którym poparło działania mające na celu ochronę wysokich standardów edukacji lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. – Poważny niepokój budzi g...

ustawa o zawodach medycznych
Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształce...

wyroby medyczne
Ustawa o wyrobach medycznych wchodzi w życie Lekarz

W czwartek 26 maja w życie wchodzi większość zapisów ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa reguluje m.in. zasadę reklamowania wyrobów medycznych oraz wprowadza obowiązek przekazywania deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznaczeń i materiałó...

higienistka stomatologiczna
Ustawa o zawodach medycznych wkrótce w Sejmie Asysta

Poseł Barbara Dziuk w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl poinformowała, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych w ciągu dwóch miesięcy trafi do sejmu. Przypomnijmy – na początku br. światło dzienne ujrzał projekt ustawy o niektórych zawo...

ksztalcenie stomatologow
Będą zmiany standardów kształcenia stomatologów Lekarz

Dobiegły końca prace zespołu zajmującego się przygotowaniem zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. W rozmowie z oficjalną stroną wrocławskiego UMED-u o czekających studentów zmianach opowiedział przew...