Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Publikacja:
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, zmiany w kwestii udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich wymagają podjęcia dyskusji i zastanowienia się nad szerszym aspektem tego zagadnienia. – Rozważania nie powinny się ograniczać jedynie do umożliwienia udzielenia przez pacjenta małoletniego, który skończył 15 lat, zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu dermatologii, ginekologii i urologii bez potrzeby uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – podkreśla NRL.

Samorząd uważa, że propozycje wymagają podjęcia dyskusji i analiz prawnych również odnośnie udzielania skutecznych zgód i kompetencji osób zdolnych do ich udzielania, jak również kwestii udzielenia zgody na badanie bądź podjęcie leczenia przez pełnomocnika. Sporną kwestią jest również przedstawiona przez projektodawcę granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej natomiast jego zgoda na przeprowadzenie innych badań lub świadczeń zdrowotnych byłaby wymagana dopiero po skończeniu przez niego 16 lat – zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak również z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi również dokonane przez projektodawcę dzielenie medycyny i wyodrębnienie jedynie dermatologii, ginekologii i urologii, przy czym w uzasadnieniu podnosi się wagę, jaką ma dla niego chęć szybszej wykrywalności i diagnostyki chorób oraz wzrost świadomości nastolatków w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. – Dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny. Zdrowie ogółem jest wartością cenną dla każdego człowieka a uzyskania wiedza w temacie profilaktyki różnych schorzeń i zdrowe nawyki np. żywieniowe, dotyczące aktywności fizycznej, prawidłowej postawy lub higieny wzroku mogą zaprocentować w dorosłym życiu – podkreślono.

O tym, dlaczego profilaktyka w stomatologii dziecięcej jest tak ważna i nowych rozwiązaniach w diagnostyce próchnicy opowiada w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Maciej Mikołajczyk.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Kodeks Etyki Lekarskiej
Będą zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej, NIL czeka na sugestie Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do nadsyłania swoich propozycji zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Ma on się stać realną pomocą w codziennej pracy medyków. Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX kadencji jest przygotowan...

reklama produktow leczniczych
Będą zmiany w zasadach reklamy produktów leczniczych Lekarz

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się propozycje zmian w zasadach reklamy produktów leczniczych. Planuje się m.in. zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego oraz odstąpienie od obowiązku wsk...

RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

Polski Lad
Zmiany w Polskim Ładzie - obniżka PIT, zmiany w składce zdrowotnej Lekarz

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tzw. tarczy antyputinowskiej, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją. Zakłada ona m.in. zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - to...

kształcenie - Dentonet.pl
Będą zmiany w standardach kształcenia medyków Lekarz

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Zacznie on pracę w styczniu 2022 r. Jego przewodniczącym został Piotr Bromber, podse...

kary za nieodwołane wizyty - Dentonet.pl
"Fakt": będą kary finansowe dla pacjentów za nieodwołane wizyty? Lekarz

Jak informuje "Fakt", rząd bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia opłat od pacjentów, którzy nie odwołują umówionych wcześniej wizyt. Według danych NFZ-u, w 2019 r. z powodu niestawienia się pacjenta, lekarze specjaliści nie udzielili… 17 mln...

ksztalcenie stomatologow
Będą zmiany standardów kształcenia stomatologów Lekarz

Dobiegły końca prace zespołu zajmującego się przygotowaniem zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. W rozmowie z oficjalną stroną wrocławskiego UMED-u o czekających studentów zmianach opowiedział przew...

yingpis kalayom By1szZOVpHg unsplash
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...

komisja stomatologiczna NIL - Dentonet.pl
"Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów" Lekarz

Po posiedzeniu komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowany został komunikat, w którym omówiono najważniejsze w tym momencie dla lekarzy stomatologów kwestie. Jak poinformowano, głównym tematem posiedzenia była kwestia warunków pr...

fusion medical animation rnr8D3FNUNY unsplash
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 do pilnej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zmiany w zasadach prowadzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Rządo...