Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Publikacja:
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Zgoda na badanie pacjentów małoletnich – będą zmiany?

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, zmiany w kwestii udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich wymagają podjęcia dyskusji i zastanowienia się nad szerszym aspektem tego zagadnienia. – Rozważania nie powinny się ograniczać jedynie do umożliwienia udzielenia przez pacjenta małoletniego, który skończył 15 lat, zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu dermatologii, ginekologii i urologii bez potrzeby uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego – podkreśla NRL.

Samorząd uważa, że propozycje wymagają podjęcia dyskusji i analiz prawnych również odnośnie udzielania skutecznych zgód i kompetencji osób zdolnych do ich udzielania, jak również kwestii udzielenia zgody na badanie bądź podjęcie leczenia przez pełnomocnika. Sporną kwestią jest również przedstawiona przez projektodawcę granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej natomiast jego zgoda na przeprowadzenie innych badań lub świadczeń zdrowotnych byłaby wymagana dopiero po skończeniu przez niego 16 lat – zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak również z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi również dokonane przez projektodawcę dzielenie medycyny i wyodrębnienie jedynie dermatologii, ginekologii i urologii, przy czym w uzasadnieniu podnosi się wagę, jaką ma dla niego chęć szybszej wykrywalności i diagnostyki chorób oraz wzrost świadomości nastolatków w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. – Dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny. Zdrowie ogółem jest wartością cenną dla każdego człowieka a uzyskania wiedza w temacie profilaktyki różnych schorzeń i zdrowe nawyki np. żywieniowe, dotyczące aktywności fizycznej, prawidłowej postawy lub higieny wzroku mogą zaprocentować w dorosłym życiu – podkreślono.

O tym, dlaczego profilaktyka w stomatologii dziecięcej jest tak ważna i nowych rozwiązaniach w diagnostyce próchnicy opowiada w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Maciej Mikołajczyk.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kontrole NFZ - Dentonet.pl
Będą zmiany w zasadach kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Lekarz

5 lutego rada ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. reforma...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

fusion medical animation rnr8D3FNUNY unsplash
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 do pilnej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zmiany w zasadach prowadzenia Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Rządo...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zmiany zasad kwarantanny - Dentonet.pl
Będą zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwa...

zgoda pacjenta na leczenie - Dentonet.pl
Zgoda pacjenta na leczenie pomaga w diagnostyce i terapii Lekarz

Wyrażenie przez pacjenta zgody na wykonanie procedury medycznej to nie tylko zwykła formalność, pomaga też w diagnostyce i terapii – przekonuje dr Piotr Lodziński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Zgodę pacjenta na przeprowadzenia badania, zabi...

kodeks karny
Udana interwencja NRL - będą zmiany art. 155 kodeksu karnego Lekarz

Jak poinformował prezes NRL Andrzej Matyja, istnieją duże szanse, że kontrowersyjny przepis kodeksu karnego, zakładający maksymalnie 10 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, może zostać złagodzony.Przypomnijmy – z zaproponowanych przez rz...

leki na koronawirusa - Dentonet.pl
Jest zgoda na start badań klinicznych leków na COVID-19 Lekarz

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leków, które mają pomóc w walce z epidemią koronawirusa — przekazał PAP prof. Jacek Kubica z CM UMK w Toruniu. Pierwsi pa...

RTG zębów - Dentonet.pl
Zgody na procedury radiologiczne – będą zmiany dla gabinetów? Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący stanu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgen...

kary za nieodwołane wizyty - Dentonet.pl
"Fakt": będą kary finansowe dla pacjentów za nieodwołane wizyty? Lekarz

Jak informuje "Fakt", rząd bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia opłat od pacjentów, którzy nie odwołują umówionych wcześniej wizyt. Według danych NFZ-u, w 2019 r. z powodu niestawienia się pacjenta, lekarze specjaliści nie udzielili… 17 mln...

komisja stomatologiczna NIL - Dentonet.pl
"Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów" Lekarz

Po posiedzeniu komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowany został komunikat, w którym omówiono najważniejsze w tym momencie dla lekarzy stomatologów kwestie. Jak poinformowano, głównym tematem posiedzenia była kwestia warunków pr...

yingpis kalayom By1szZOVpHg unsplash
Będą kolejne zmiany w przepisach dotyczących stomatologii? Lekarz

25 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia prz...