Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego – także w placówkach medycznych

Publikacja:
Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego – także w placówkach medycznych

Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego – także w placówkach medycznych

15 lutego wejdzie w życie nowa ustawa o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka. Nakłada ona na liczne podmioty – m.in. placówki medyczne – obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obecnie w ministerstwie sprawiedliwości pracują grupy robocze, które przygotowują przykładowe wzory standardów dla różnych rodzajów placówek. Czas na dostosowanie się do nowych przepisów minie 15 sierpnia.

Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Zostały one jednak zmienione ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka, która wejdzie w życie 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich – dla kogo obowiązkowe?

Tego samego dnia zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Będzie on dotyczył:

– organów zarządzających jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), należą do nich m.in. przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe,

organów zarządzających inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni,

organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich,

– podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 10 ustawy, obowiązek wprowadzenia standardów musi być zrealizowany w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka – czyli do 15 sierpnia 2024 r. Jest to okres przejściowy na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.

Trwają prace nad wzorami standardów

Obecnie nie ma jeszcze uniwersalnych wytycznych dotyczących tego, jak powinny wyglądać standardy. W ministerstwie sprawiedliwości działa jednak Zespół ds. Ochrony Małoletnich, złożony z ekspertów i przedstawicieli rożnych instytucji (innych ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego). Do jego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co dwa lata.

Obecnie w ramach zespołu pracuje jedenaście grup roboczych, które przygotowują wskazówki wraz z przykładowymi wzorami standardów dla różnych rodzajów placówek i działalności. Będą one publikowane w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce na stronie resortu sprawiedliwości.

Istota postępowania w uszkodzeniach urazowych zębów u dzieci pozostaje cały czas taka sama. Najważniejsze jest to, żeby nie nadinterpretować, ale dobrze zdiagnozować, bo to kluczowa sprawa i żeby nie wprowadzać zbędnego leczenia – mówi o urazach zębów u dzieci prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

próchnica wśród dzieci - Dentonet.pl
Zgoda na badanie pacjentów małoletnich - będą zmiany? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który porusza temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem Nacz...

lekarz - Dentonet.pl
Kto powinien określać wytyczne i standardy leczenia? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia i do parlamentarzystów o natychmiastowe zaprzestanie określania wytycznych i standardów postępowania medycznego w formie aktów prawnych lub komunikatów wydawanych przez organy państw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepienie przeciw COVID - Dentonet.pl
Obowiązkowe szczepienia medyków już w połowie lutego? Lekarz

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że w przypadku szybko rosnącej liczby zakażeń Omikronem trzeba będzie przyspieszyć termin obowiązkowych szczepień dla pracowników medycznych – z marca na połowę lutego....

molestowanie
UK: 58 tys. niechcianych zachowań seksualnych w placówkach NHS Lekarz

Badanie pod nazwą „NHS Staff Survey 2023” wykazało, że personel Narodowej Służby Zdrowia doświadczył w ubiegłym roku „niedopuszczalnej liczby” niechcianych zachowań seksualnych ze strony zarówno pacjentów i ich bliskich, jak i innych pracowników. Inc...

forma opodatkowania
Wybór formy opodatkowania... jednak do 20 lutego Lekarz

Ministerstwo finansów błędnie poinformowało Naczelną Izbę Lekarską, że termin złożenia wniosku o zmianę formy opodatkowania w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy dotychczas rozliczali się w formie karty podatkowej, upływa 20 stycznia 2022 r...

Miedzynarodowy Dzien Dentysty
Międzynarodowy Dzień Dentysty – 9 lutego Lekarz

9 lutego wspomina się postać św. Apolonii – patronki lekarzy dentystów, więc w niektórych krajach obchodzi się wówczas Międzynarodowy Dzień Dentysty. Portal Dentistry.co.uk rozmawiał przy tej okazji z lekarzami z całego świata o tym, jak oceniają kon...

standardy ochrony maloletnich
Standardy ochrony małoletnich nie w każdym gabinecie Lekarz

W ocenie ministerstwa sprawiedliwości lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową w pełni samodzielnie – czyli bez personelu pomocniczego – nie ma obowiązku wprowadzania tzw. standardów ochrony małoletnich – informuje Naczelna Izba Lekarska. Pozosta...

zarobki pracownikow medycznych
AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informuje AOTMiT, ...

standardy ksztalcenia
Nowe standardy kształcenia medyków od roku akademickiego 2024/2025 Lekarz

Ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo edukacji i nauki poinformowały, że od roku akademickiego 2024/2025 będą obowiązywać znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W standardach pojawi się m.in. obowiązkowy egzamin standaryzow...