Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych

Publikacja:
AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych

AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak informuje AOTMiT, koszty osobowe mają największy udział w kosztach udzielanych świadczeń, a jednocześnie jest to kategoria, która podlega najbardziej dynamicznym zmianom. Dlatego ważne jest, by monitorować wysokość kosztów osobowych poszczególnych grup zatrudnionych i współpracujących pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych i posiadać jak najbardziej aktualne dane w celu uwzględnienia ich w taryfach świadczeń.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje stałą – 1 lipca każdego roku – zmianę minimalnego wynagrodzenia w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia w gospodarce. Regulacje te obejmują jednak tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę i w komórkach działalności podstawowej, natomiast oczekiwania odnośnie wzrostu wynagrodzeń pojawiają się także ze strony pozostałych pracowników. Dlatego Agencja planuje gromadzić informacje o wszystkich zatrudnionych u świadczeniodawców osobach w celu określenia pełnych kosztów z tym związanych.

Niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy. Należy pamiętać o ustawowym obowiązku udostępniania i przekazywania danych do Agencji, wynikającym z art. 31lc ust.2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 tj.). Równocześnie warto podkreślić, iż świadczeniodawcy, którzy wypełniają prawny obowiązek wynikający z ustawy, uzyskują dodatkowe punkty w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – informuje AOTMiT.

Aplikacja do przekazywania danych

W celu ułatwienia przekazywania danych o wynagrodzeniach, Agencja stworzyła dedykowaną aplikację, dostępną pod adresem https://apprkp.aotm.gov.pl/, która pozwoli na usprawnienie tego procesu. – Po uruchomieniu aplikacji należy pobrać szablon pliku do wypełnienia oraz instrukcję wypełniania, która zawiera między innymi przykłady dotyczące sposobu wykazywania wynagrodzeń pracowników w zależności od formy zatrudnienia. Po przesłaniu wypełnionego pliku do aplikacji zostanie zweryfikowana jego kompletność i zostaną wskazane ewentualne miejsca wymagające poprawy, a użytkownik otrzyma informację zwrotną oraz poświadczenie przekazania poprawnych danych – dodano.

W przypadku świadczeniodawców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości, w tym nie prowadzą tak szczegółowej ewidencji wynagrodzeń i ich składników, dopuszcza się możliwość wypełnienia jedynie tych pozycji tabeli, które są możliwe do wypełnienia. Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Dane o wynagrodzeniach należy przygotować za luty 2022 r. i przekazać za aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia.

Autorytet lekarza składa się zarówno z czysto medycznych kompetencji, jak i umiejętności współpracy z pacjentem – mówi w rozmowie z Dentonetem prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny. Wywiad zarejestrowany podczas 2 Kongresu Psychologia w Stomatologii.

Źródło: https://www.aotm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dane o wynagrodzeniach
AOTMiT ponownie zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła ponowny proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ-em. Termin przekazania danych upływa 10 kwietnia 2024...

protetyka 1
Wycena świadczeń protetycznych. AOTMiT zbiera dane Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o możliwości przekazania przez gabinety stomatologiczne danych dotyczących kosztów realizacji świadczeń z zakresu protetyki. Posłużą one do przeprowadzenia nowej wyceny świadczeń. AOTM...

molestowanie
UK: 58 tys. niechcianych zachowań seksualnych w placówkach NHS Lekarz

Badanie pod nazwą „NHS Staff Survey 2023” wykazało, że personel Narodowej Służby Zdrowia doświadczył w ubiegłym roku „niedopuszczalnej liczby” niechcianych zachowań seksualnych ze strony zarówno pacjentów i ich bliskich, jak i innych pracowników. Inc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia w ochronie zdrowia
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia Lekarz

Na polecenie ministerstwa zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła ponowny proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę z NFZ-em. Na podstawie pozyskanych dan...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
AOTMiT zbiera dane o cenach usług stomatologicznych Lekarz

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i wycen procedur z zakresu leczenia stomatologicznego, a dokładniej – wybranych świadczeń z chir...

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

wynagrodzenia
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ponownie rozpoczęła zbieranie informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby ułatwić podmiotom prze...