Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Dentyści bez zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej?

Dentyści bez zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej?

NRL sprzeciwia się proponowanym przez ministerstwo finansów zmianom, zgodnie z którymi lekarze dentyści nie będą mogli korzystać ze zwolnień od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Przypomnijmy – zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży, której dokonują na […]

0 Komentarze |
Nowe oznaczenia literowe stawek podatku – uwaga na zmiany!

Nowe oznaczenia literowe stawek podatku – uwaga na zmiany!

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednym z nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia jest obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, a nie tylko jak dotychczas wyłącznie litery „A” do stawki 23%. Zgodnie par. 6 ust. 1 […]

0 Komentarze |
Czy na paragonie od dentysty może znaleźć się nazwa usługi?

Czy na paragonie od dentysty może znaleźć się nazwa usługi?

Samorząd lekarski przedstawił swoje uwagi dotyczące projektu ministerstwa finansów w sprawie kas rejestrujących. Wątpliwości NRL budzi m.in. planowany obowiązek umieszczania na paragonie dokładnej nazwy udzielonego świadczenia. W przygotowanym przez resort finansów projekcie wprowadzono obowiązek zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej przez lekarza i lekarza dentystę usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację. W swoim […]

0 Komentarze |
Dentysta może odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej

Dentysta może odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisami, od 1 marca 2015 r. we wszystkich gabinetach stomatologicznych muszą znajdować się kasy fiskalne. Nie wszyscy dentyści-przedsiębiorcy zdają sobie jednak sprawę, że mogą uzyskać zwrot części kosztów zakupu urządzenia. Jeszcze przed 1 marca 2015 r. kasy fiskalnej w gabinecie nie musieli posiadać stomatolodzy, którzy zajmowali się leczeniem pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi […]

0 Komentarze |
Jeśli stoisz przed zakupem kasy fiskalnej

Jeśli stoisz przed zakupem kasy fiskalnej

Jak wiadomo – od nowego roku znacznie większa grupa osób będzie objęta obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy-dentystów. Jakie parametry wz…

0 Komentarze |
Zapytaj skarbówkę o nazwy na paragonach

Zapytaj skarbówkę o nazwy na paragonach

Nie wiesz, jakie nazwy umieścić na paragonie? Spytaj o to skarbówkę

Mimo nacisków Naczelnej Izby Lekarskiej, która już kilkukrotnie domagała się od Ministerstwa Finans&oacu…

0 Komentarze |
Ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej?

Ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. każda kasa lub drukarka fiskalna musi co dwa lata przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Przy czym właściciel kasy, …

0 Komentarze |
Także skarbówka kontroluje plomby

Także skarbówka kontroluje plomby

Niewielu stomatologów posiadających kasę fiskalną zdaje sobie sprawę, iż jedną z rutynowych czynności inspektorów skarbowych jest ocena stanu ołowianej plomby, którą serwisant …

0 Komentarze |
Wybieramy kasę fiskalną do gabinetu

Wybieramy kasę fiskalną do gabinetu

Niestety, kasy fiskalne nie należą do urządzeń tanich. Obecnie na zakup utrządzenia rejestrującego musimy wydać w zależności od modelu od 900 do nawet 3500 zł. Dlatego zanim zdecydujemy się na kupn…

0 Komentarze |
Występujemy o ulgę na zakup kasy

Występujemy o ulgę na zakup kasy

Lekarz stomatolog, który ze względu na wysokość obrotów musi zainstalować w gabinecie kasę fiskalną, może liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na zakup tego urządzenia….

0 Komentarze |
Nie zapomnij o numerze ewidencyjnym!

Nie zapomnij o numerze ewidencyjnym!

Po dokonaniu fiskalizacji czeka nas powtórna wizyta w Urzędzie Skarbowym i wypełnienie kolejnego formularza – tym razem jest to druk urzędowy: "Zgłoszenie kasy przez podatnika&quo…

0 Komentarze |
Kasa fiskalna, ulga na zakup tylko raz

Kasa fiskalna, ulga na zakup tylko raz

Odliczenie z tytułu zakupu kasy fiskalnej może przysługiwać tylko raz jest więc związane ściśle z wypełnianiem po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Interpelacja o tej treś…

0 Komentarze |
Nowa kasa w gabinecie i jej fiskalizacja

Nowa kasa w gabinecie i jej fiskalizacja

Zmniejszenie limitu obrotów zmusiło wielu lekarzy stomatologów do zakupienia kasy fiskalnej oraz stosowania się do przepisów określających zasady jej użytkowania. Jednym z wymo…

0 Komentarze |
Musisz kupić kasę fiskalną – spiesz się

Musisz kupić kasę fiskalną – spiesz się

Z dnia na dzień coraz trudniej kupić kasę fiskalną, producenci urządzeń bezradnie rozkładają ręce, mają tyle zamówień, że nie są w stanie zrealizować ich w jednym czasie. Problem w tym, że w…

0 Komentarze |
Kasy fiskalne, dla kogo ulga

Kasy fiskalne, dla kogo ulga

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, obowiązkiem posiadania i wykorzystywania na co dzień kas fiskalnych objęci są przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku podatkowym uzys…

0 Komentarze |
Walka o kasy fiskalne

Walka o kasy fiskalne

Trwa dyskusja prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Maciejem Grabowskim na temat prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących. NRL …

0 Komentarze |