Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Rzadki przypadek poziomo zatrzymanych trzonowców żuchwy

Publikacja:
Rzadki przypadek poziomo zatrzymanych trzonowców żuchwy

Rzadki przypadek poziomo zatrzymanych trzonowców żuchwy

Podczas rutynowego prześwietlenia RTG u młodego mężczyzny z Arabii Saudyjskiej ujawniono identyczne obustronnie, horyzontalnie zatrzymane trzecie zęby trzonowe żuchwy. Przypadek ten został opisany w artykule, który ukazał się na stronie internetowej czasopisma medycznego „Cureus Journal of Medical Science”.

Autorzy pracy napisali, że wczesne wykrycie patologii pozwoliło na usunięcie zatrzymanych zębów trzonowych. W ten sposób udało się uniknąć potencjalnych powikłań w przyszłości.

– W praktyce dentystycznej klinicyści spotykają się z różnymi typami zatrzymania zębów, wśród których rzadkim rodzajem jest obustronne, horyzontalne i symetryczne zatrzymanie trzecich trzonowców żuchwy w kierunku językowo-policzkowym – napisali badacze z zespołu kierowanego przez prof. Shaula Hameeda Kolarkodiego z Uniwersytetu Qassim w Arabii Saudyjskiej.

Autorzy zauważyli, że najczęściej zatrzymanymi zębami zarówno w szczęce, jak i w żuchwie są trzecie trzonowce. Zatrzymanie może wystąpić z powodu braku miejsca lub jako zmiana patologiczna, która może zakłócić prawidłowe wyrzynanie się zębów. Zatrzymane zęby trzonowe nierzadko pozostają niewykryte, ponieważ często nie dają żadnych objawów. Według autorów obustronne symetryczne zatrzymanie zębów zgłaszane jest bardzo rzadko.

Opis przypadku

W artykule przedstawiono przypadek 20-letniego mężczyzny, u którego podczas rutynowej wizyty u dentysty zidentyfikowano na pantomogramie obustronnie zatrzymane trzecie trzonowce żuchwy, położone poprzecznie w kierunku językowo-policzkowym. Tomografia wiązki stożkowej (CBCT) potwierdziła ułożenie zębów mądrości w kierunku językowo-policzkowym po obu stronach, a także zmniejszoną gęstość warstwy korowej. Autorzy podali, że zatrzymanym trzonowcom nie towarzyszyły żadne zmiany patologiczne.

trzonowce zuchwy1

Szczegółowa ocena tomogramów CBCT wykazała, że korzenie zatrzymanych zębów nie były w pełni ukształtowane, a w okolicy drugich przedtrzonowców żuchwy występowała idiopatyczna osteoskleroza kości. Po konsultacji z lekarzem pacjent został skierowany do kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej w celu usunięcia zatrzymanych zębów.

trzonowce zuchwy2      trzonowce zuchwy3

Usuwać czy nie usuwać?

Ponieważ ząb zatrzymany może być przyczyną potencjalnych problemów, w tym zwiększać ryzyko wystąpienia torbieli zęba, najlepszą opcją leczenia jest zwykle ekstrakcja. Ponadto wraz z wiekiem pacjenta poważniejsze mogą być powikłania pooperacyjne. Dlatego, jeżeli jest to możliwe, ekstrakcje powinny być wykonywane przed ukończeniem przez pacjenta 25. roku życia.

Zdecydowanie zalecamy chirurgiczne usunięcie zatrzymanych zębów po obu stronach żuchwy w celu uniknięcia odległych w czasie powikłań – podsumowali autorzy pracy pt. „Zatrzymane trzecie trzonowce, rzadkie występowanie identycznych obustronnie zatrzymanych trzecich trzonowców żuchwy w lokalizacji językowo-policzkowej: opis przypadku” (Impacted Third Molars, A Rare Occurrence of Identical Bilateral Impacted Mandibular Third Molars in Linguo-Buccal Location: A Case Report).

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=329874

https://www.cureus.com/articles/80548-impacted-third-molars-a-rare-occurrence-of-identical-bilateral-impacted-mandibular-third-molars-in-linguo-buccal-location-a-case-report


POWIĄZANE ARTYKUŁY

operacja - Dentonet.pl
Rekonstrukcja żuchwy po resekcji szkliwiaka u 11-latki Lekarz

Szkliwiak (ameloblastoma) to łagodna zmiana, która niezmiernie rzadko występuje u dzieci. Przypadek taki, wraz z trwającym łącznie siedem lat leczeniem, opisuje artykuł autorów z Niemiec, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Oral and Max...

003
Rzadki przypadek angiofibromy w okolicy żuchwy u 37-latka Lekarz

Naczyniakowłókniak (angiofibroma) to rzadko występująca, bogato unaczyniona, łagodna zmiana, która rozwija się w okolicy głowy i szyi. W pracy autorów z Arabii Saudyjskiej przedstawiono przypadek leczenia pacjenta, u którego przeprowadzono zabieg wył...

implantoprotetyka zuchwy
Implantoprotetyka żuchwy Pacjent

Implantoprotetyka żuchwy to leczenie będące połączeniem implantologii oraz protetyki, mające na celu uzupełnienie braków zębowych w obrębie żuchwy przy zastosowaniu implantów oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta uzupełnień protetyczny...

ROZWIŃ WIĘCEJ
03
Rzadki przypadek tłuszczaka śródkostnego szczęki u 45-latki Lekarz

Tłuszczaki to zmiany nowotworowe tkanek miękkich, które stanowią od 1% do 5% łagodnych guzów jamy ustnej. Są to wolno rosnące, miękkie w dotyku, pojedyncze guzy. Klinicznie zmiany te są bezobjawowe, dlatego gdyby nie łyżeczkowanie i ocena histopatolo...

Clipboard02
Przypadek chrzęstniakowatości błony maziowej i CPP w SSŻ Lekarz

Wykonane badania obrazowe pozwoliły postawić diagnozę i przeprowadzić leczenie u 61-letniego pacjenta dotkniętego rzadkim współwystępowaniem chrzęstniakowatości błony maziowej oraz tworzenia się kryształów pirofosforanu wapnia w stawie skroniowo-żuch...

radykulomegalia 3
Wydłużone korzenie zębowe – rzadki przypadek radykulomegalii Lekarz

Radykulomegalia jest rzadką wadą, której cechą charakterystyczną są wydłużone korzenie zębów. Zjawisko to może dotyczyć zarówno korzeni pojedynczego zęba, jak i całego uzębienia pacjenta. Pierwszy przypadek został opisany w 1980 r. Radykulomegalia j...

wyciski
Przypadek utknięcia masy wyciskowej w gardle pacjenta Lekarz

Na stronach internetowych czasopisma „Journal of Prosthetic Dentistry” opublikowano artykuł opisujący przypadek starszego pacjenta, w którego gardle utknął mierzący około 5 cm długości fragment materiału wyciskowego. Do zdarzenia doszło podczas pobie...

rak brodawkowaty tarczycy - Dentonet.pl
Rak brodawkowaty tarczycy – przerzuty do żuchwy Lekarz

Nowotwory tarczycy występują rzadko – stanowią około 1% wszystkich raków złośliwych. Przy wczesnej diagnozie i prawidłowym leczeniu przeżywalność po 10 latach od rozpoczęcia terapii wynosi około 90%. Rak tarczycy najczęściej diagnozowany jest w czwar...

ekstrakcja zeba
Nawracające zawroty głowy – rzadki objaw po ekstrakcji zęba Lekarz

Z pracy, która została opublikowana na łamach „British Dental Journal” wynika, że młoda pacjentka, u której przeprowadzona została chirurgiczna ekstrakcja dwóch trzecich trzonowców, doświadczyła nawracających zawrotów głowy. Jak podali autorzy artyku...

osteotomia zuchwy
Osteotomia żuchwy Pacjent

Osteotomia żuchwy to procedura z zakresu chirurgii ortognatycznej, która – najogólniej mówiąc – polega na przecięciu, a następnie odpowiednim ustawieniu kości żuchwy. Dzięki temu można skorygować zaawansowane wady zgryzu, poprawić funkcjonowanie staw...

jatrogenne zlamanie zuchwy
Jatrogenne złamanie żuchwy Pacjent

Jatrogenne złamanie żuchwy to uraz spowodowany wykonaną przez lekarza procedurą medyczną, będący przypadkowym powikłaniem wynikającym z przeprowadzonego leczenia, najczęściej chirurgicznego. W stomatologii wykonuje się wiele zabiegów chirurgicznych ...