Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Publikacja:
Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Odpowiednia segregacja oraz przechowywanie odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym to jedna z podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa, mająca olbrzymi wpływ na zdrowie zespołu stomatologicznego oraz pacjentów.

Odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie odpadów stomatologicznych pozwala również na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Poza segregacją oraz przechowywaniem dużą rolę pełni właściwe oznaczanie pojemników oraz przestrzeganie procedur dotyczących utylizacji odpadów.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym najogólniej dzieli się na odpady stomatologiczne ostre, zakaźne, gospodarczo-bytowe oraz specjalne.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – segregacja

• Odpady ostre
Zaliczają się do nich igły, wiertła, ostrza itp. Powinny one być bezpośrednio po użyciu umieszczone w pojemniku o twardych ścianach, dzięki czemu nie dojdzie do ich przekłucia. Pojemniki napełnia się maksymalnie do 2/3 pojemności, należy je wymieniać na nowe nie rzadziej niż co 72 godziny. Po zamknięciu przechowuje się je maksymalnie 72 godziny w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 10° Celsjusza lub do 14 dni w pomieszczeniu poniżej 10° Celsjusza.

• Odpady zakaźne
Mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób (z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach). Umieszcza się je w czerwonym worku w miejscu ich powstania. Worek może być umocowany na stelażu albo w koszu pedałowym lub bezdotykowym. Worki te powinny być usuwane po każdym dniu pracy oraz przechowywane w pomieszczeniach i warunkach do tego przeznaczonych (długość przechowywania w zależności od temperatury pomieszczenia jest podobna jak w przypadku odpadów ostrych).

• Odpady gospodarczo-bytowe
Są to np. opakowania po narzędziach sterylizacyjnych lub odpady po sprzątaniu. Umieszcza się je w workach niebieskich, a następnie gromadzi w kontenerach przeznaczonych na odpady komunalne, skąd są zabierane przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

• Odpady specjalne
Można zaliczyć np. leki, resztki materiałów do wypełnień oraz innych materiałów chemicznych. Powinny być przechowywane w workach żółtych, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie.

Worki z odpadami stomatologicznymi powinny być wymieniane nie rzadziej niż raz dziennie. Po napełnieniu worka do maksymalnie 2/3 objętości, należy go szczelnie zamknąć i umieścić w specjalnym pomieszczeniu lub pojemniku do tego przeznaczonym. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – oznakowanie worków i pojemników

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, rozbudowany został wymóg oznakowania worka lub pojemnika, do którego zbiera się odpady w miejscu wytwarzania.

Oznakowanie identyfikujące musi zawierać:
• kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
• nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
• numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
• numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego,
• datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
• datę i godzinę zamknięcia.

Kody odpadów medycznych – stomatologia

Kody odpadów medycznych zakaźnych:
• 18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
• 18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
• 18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Kody odpadów medycznych gospodarczo-bytowych:
• 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
• 18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
• 18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06,
• 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08.

Kody odpadów medycznych specjalnych:
• 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
• 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
• 18 01 10 – odpady amalgamatu dentystycznego.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – obowiązki sprawozdawcze

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący własne gabinety mają obowiązek składać roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Od niedawna dokonuje się tego poprzez elektroniczną „Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Temat wymiany powietrza i technik dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych w dobie pandemii jest szczególnie istotny. Wiele pytań podczas spotkania z prezydium PTS dotyczyły kwestii ozonowania, wentylacji, wietrzenia i rekuperacji. Odpowiada prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Źródła:

http://pshs.pl/
https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ecolab4
Dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Powierzchnie w gabinecie stomatologicznym narażone są na różne zanieczyszczenia. Dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów kluczowa jest ich prawidłowa dezynfekcja. Z kolejnego filmu edukacyjnego przygotowanego przez firmę Ecolab dowiesz się, w ja...

artificial intelligence 3382507 1280
AI w gabinecie stomatologicznym – przyszłość czy teraźniejszość? Lekarz

W lipcu 2023 roku serwis Dentaly.org przeprowadził badanie ankietowe wśród 1265 osób – zarówno lekarzy, jak i pacjentów, koncentrując się na zaletach, ale i zagrożeniach związanych z obecnością sztucznej inteligencji w praktyce stomatologicznej. Obs...

Agnieszka Mielczarek news
Senior w gabinecie stomatologicznym – na co się przygotować? Lekarz

– Musimy zdawać sobie sprawę, że pacjenci w wieku senioralnym często mają ograniczone funkcje poznawcze, np. niedosłyszą. Lekarz dentysta musi umieć skutecznie komunikować się z takimi pacjentami. Często wymagają oni większej empatii, dłuższego czasu...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Ecolab5
Dezynfekcja narzędzi w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu stomatologicznego w gabinecie jest prawidłowa dezynfekcja narzędzi. Tego właśnie dotyczy kolejny film z cyklu "Dezynfekuj, nie ryzykuj" przygotowany przez firmę E...

dentysta
Życzliwość w gabinecie stomatologicznym – czy jest potrzebna? Lekarz

W kontekście funkcjonowania gabinetu dentystycznego mówi się wiele m.in. o potrzebie budowania prawidłowej komunikacji, zachowywaniu profesjonalizmu, rzetelności, etycznym postępowaniu. Ale (zbyt) rzadko w odniesieniu do naszej pracy wspomina się o ż...

marketing
Postaw na marketing w Twoim gabinecie stomatologicznym! Lekarz

W amerykańskim serwisie stomatologicznym DrBicuspid.com stały współpracownik portalu i ekspert w dziedzinie marketingu w stomatologii, Rob Medina, proponuje trzy modyfikacje, które może zastosować każdy właściciel praktyki dentystycznej, aby przenieś...

RTG - Dentonet.pl
Rejestracja aparatu RTG w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Na stronie internetowej komisji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie umieszczone są wzory dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji aparatu RTG w gabinecie. Na stronie KS OIL w Krakowie umieszczono protokół wykonania testu odbio...

leczenie stomatologiczne5
Nieoczywiste powody wizyty w gabinecie stomatologicznym Asysta

Pacjenci nie zawsze pamiętają o tym, że w gabinecie dentystycznym dba się nie tylko o stan uzębienia i zdrowie jamy ustnej. Dlatego do gabinetu zgłaszają się zwykle wtedy, gdy odczuwają ból zęba albo pojawia się w nim ubytek. Należy zachęcać naszych ...

pacjent maloletni
Pacjent małoletni w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że wizyty lekarskie małoletniego pacjenta co do zasady odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli pacjent ukończył 16 lat, zgodę na leczenie lub wykonanie badania musi wyrazić zarówno rodzic, jak ...

dentofobia
Ratunku, dentofob w gabinecie stomatologicznym! Cz. 1 Asysta

Personel medyczny gabinetu stomatologicznego od czasu do czasu bierze udział w leczeniu pacjenta, który wykazuje szczególnie duży lęk przed wizytą u dentysty. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na sukces (bądź porażkę) w leczeniu dentofoba bezpośredni wpł...

dentofobia 2
Ratunku, dentofob w gabinecie stomatologicznym! Cz. 2 Asysta

Wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych są osoby, które wykazują szczególne, niekiedy ekstremalnie duże obawy przed podjęciem leczenia. Co oczywiste, od każdego członka zespołu klinicznego wymaga to postawy wspierającej i głębokiej wrażliwości na...