Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Publikacja:
Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym

Odpowiednia segregacja oraz przechowywanie odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym to jedna z podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa, mająca olbrzymi wpływ na zdrowie zespołu stomatologicznego oraz pacjentów.

Odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie odpadów stomatologicznych pozwala również na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Poza segregacją oraz przechowywaniem dużą rolę pełni właściwe oznaczanie pojemników oraz przestrzeganie procedur dotyczących utylizacji odpadów.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym najogólniej dzieli się na odpady stomatologiczne ostre, zakaźne, gospodarczo-bytowe oraz specjalne.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – segregacja

• Odpady ostre
Zaliczają się do nich igły, wiertła, ostrza itp. Powinny one być bezpośrednio po użyciu umieszczone w pojemniku o twardych ścianach, dzięki czemu nie dojdzie do ich przekłucia. Pojemniki napełnia się maksymalnie do 2/3 pojemności, należy je wymieniać na nowe nie rzadziej niż co 72 godziny. Po zamknięciu przechowuje się je maksymalnie 72 godziny w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 10° Celsjusza lub do 14 dni w pomieszczeniu poniżej 10° Celsjusza.

• Odpady zakaźne
Mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób (z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach). Umieszcza się je w czerwonym worku w miejscu ich powstania. Worek może być umocowany na stelażu albo w koszu pedałowym lub bezdotykowym. Worki te powinny być usuwane po każdym dniu pracy oraz przechowywane w pomieszczeniach i warunkach do tego przeznaczonych (długość przechowywania w zależności od temperatury pomieszczenia jest podobna jak w przypadku odpadów ostrych).

• Odpady gospodarczo-bytowe
Są to np. opakowania po narzędziach sterylizacyjnych lub odpady po sprzątaniu. Umieszcza się je w workach niebieskich, a następnie gromadzi w kontenerach przeznaczonych na odpady komunalne, skąd są zabierane przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

• Odpady specjalne
Można zaliczyć np. leki, resztki materiałów do wypełnień oraz innych materiałów chemicznych. Powinny być przechowywane w workach żółtych, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie.

Worki z odpadami stomatologicznymi powinny być wymieniane nie rzadziej niż raz dziennie. Po napełnieniu worka do maksymalnie 2/3 objętości, należy go szczelnie zamknąć i umieścić w specjalnym pomieszczeniu lub pojemniku do tego przeznaczonym. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – oznakowanie worków i pojemników

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, rozbudowany został wymóg oznakowania worka lub pojemnika, do którego zbiera się odpady w miejscu wytwarzania.

Oznakowanie identyfikujące musi zawierać:
• kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
• nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
• numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
• numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego,
• datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
• datę i godzinę zamknięcia.

Kody odpadów medycznych – stomatologia

Kody odpadów medycznych zakaźnych:
• 18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
• 18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
• 18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Kody odpadów medycznych gospodarczo-bytowych:
• 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
• 18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
• 18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06,
• 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08.

Kody odpadów medycznych specjalnych:
• 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
• 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
• 18 01 10 – odpady amalgamatu dentystycznego.

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – obowiązki sprawozdawcze

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący własne gabinety mają obowiązek składać roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Od niedawna dokonuje się tego poprzez elektroniczną „Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Temat wymiany powietrza i technik dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych w dobie pandemii jest szczególnie istotny. Wiele pytań podczas spotkania z prezydium PTS dotyczyły kwestii ozonowania, wentylacji, wietrzenia i rekuperacji. Odpowiada prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Źródła:

http://pshs.pl/
https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zespol stomatologiczny
Jak stworzyć dream team w gabinecie stomatologicznym? Lekarz

Współcześni lekarze dentyści zdają sobie sprawę, że wysoko wykwalifikowana, kompetentna asystentka stomatologiczna to nieodzowny element sprawnie funkcjonującego gabinetu. To w interesie dentysty leży, by jego asystentka dokształcała się, podnosiła w...

odpady medyczne - Dentonet.pl
GIS wyjaśnia: odpady medyczne jednak nie wysoce zakaźne Lekarz

Z pisma przesłanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego do NRL i wojewodów wynika, że odpady medyczne – nawet powstałe na skutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 – są odpadami klasy B, nie A. Przypomnijmy – wiele gabinetów ...

Up clinic artykul 3
Jak wyleczyć marketing internetowy w gabinecie stomatologicznym? Lekarz

W dzisiejszym artykule dowiesz się, jak stawiać pierwsze kroki i zacząć rozwijać marketing w gabinecie stomatologicznym. Zobaczysz, jakie obszary należy rozwijać w pierwszej kolejności, jakie działania są priorytetowe i co zrobić, jeśli nie masz czas...

ROZWIŃ WIĘCEJ
marihuana
Pacjent używający marihuany w gabinecie stomatologicznym Asysta

Palenie marihuany może zaostrzać chorobę dziąseł, powodować suchość w jamie ustnej, a nawet zagrażać życiu – gdy u palącego ją pacjenta zastosuje się pewne środki znieczulające. To wnioski wyprowadzone z wykładu wygłoszonego w ostatnich dniach podcza...

RTG - Dentonet.pl
Rejestracja aparatu RTG w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Na stronie internetowej komisji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie umieszczone są wzory dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji aparatu RTG w gabinecie. Na stronie KS OIL w Krakowie umieszczono protokół wykonania testu odbio...

odpady medyczne - Dentonet.pl
Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatologicznym Asysta

Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych to jedne z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym. Pozwala to chronić zdrowie zarówno pracowników gabinetu, jak i pacjentów, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne.Jedną z ...

Ecolab5
Dezynfekcja narzędzi w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu stomatologicznego w gabinecie jest prawidłowa dezynfekcja narzędzi. Tego właśnie dotyczy kolejny film z cyklu "Dezynfekuj, nie ryzykuj" przygotowany przez firmę E...

dezynfekcja
Dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym priorytetem dla pacjenta Asysta

Serwis DentaVox przeprowadził badanie ankietowe, które miało na celu sprawdzenie oczekiwań pacjentów odnośnie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Wykazano w nim przede wszystkim, że ze względu na pandemię COVID-19 pacjenci mają znacznie większe wyma...

Ecolab4
Dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Powierzchnie w gabinecie stomatologicznym narażone są na różne zanieczyszczenia. Dla bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów kluczowa jest ich prawidłowa dezynfekcja. Z kolejnego filmu edukacyjnego przygotowanego przez firmę Ecolab dowiesz się, w ja...

RTG zębów - Dentonet.pl
Radiologia w gabinecie stomatologicznym – co nowego w prawie? Lekarz

Główny Inspektor Sanitarny nadesłał odpowiedź na stanowisko prezydium NRL dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zakresu danych Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych. Uwagi samorządu zostały w znacznej części uwzględnione. Z informacji gromadzo...

koronawirus - Dentonet.pl
Łańcut: koronawirus w gabinecie stomatologicznym Lekarz

Jak poinformował portal lancut.gada.pl, u pracowników jednego z gabinetów stomatologicznych na terenie powiatu wykryto koronawirusa. Kwarantannie poddano w związku z tym 116 osób. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u ...