Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Publikacja:
Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

W kwietniu pracownicy Rzecznika Praw Pacjenta odebrali łącznie prawie 12 000 połączeń i na ich podstawie interweniowali w 1504 przypadkach. Pacjenci skarżą się m.in. na problemy z kontaktem telefonicznym z przychodnią, dostęp do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle oraz kłopoty z zapewnieniem dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej.

W porównaniu do marca 2021 r. w kwietniu infolinia RPP zanotowała spadek telefonów o 15%, w tym dotyczących problemów w zakresie sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Na podstawie telefonów pacjentów podejmowane są interwencje – w kwietniu było ich ponad 1500. Dotyczyły one m.in. problemów w dostępie do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle i wyznaczania odległych terminów ich przygotowania, problemów z kontaktem telefonicznym z przychodnią, trudności w zarejestrowaniu się do zabiegu planowego w warunkach szpitalnych, kłopotów z zapewnieniem dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej czy pobytu opiekuna dla pacjentów wymagających dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Poza zgłoszeniami wymagającymi interwencji, najwięcej sygnałów – ponad 55,5% – nadal dotyczy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i innych poradni specjalistycznych. Pacjenci alarmują m.in. o braku możliwości swobodnego wejścia do przychodni, odmowach realizacji wizyty osobistej i stosowaniu teleporady pomimo zmiany zasad określonych przez ministerstwo zdrowia, problemach z dodzwonieniem się do placówki i alternatywnymi formami kontaktu z placówką, kłopotach z rejestracją do specjalisty i długich terminach oczekiwania, a także ograniczaniu dostępu do świadczeń diagnostycznych.

Ponad 31% (wzrost o 4,5% w porównaniu do marca 2021 r.) wszystkich połączeń telefonicznych dotyczyło leczenia szpitalnego (m.in. odmowa wystawienia e-skierowania na test dla pacjentów zaplanowanych do leczenia i mieszkających w odległych miejscach, odsyłanie do lekarzy kierujących na leczenia szpitalne po skierowania na badania diagnostyczne, poważne ograniczenie dostępu do specjalistycznego leczenia szpitalnego, odmowy kwalifikacji na planowe leczenie na podstawie skierowań do leczenia).

6% dzwoniących (spadek o 0,8% w porównaniu do marca 2021 r.) na Telefoniczną Informację Pacjenta zgłaszało zastrzeżenia dotyczące przedłużającej się kwarantanny lub izolacji oraz zwłoki w udostępnieniu wyników badań na obecność SARS-CoV-2. W ramach powyższych sygnałów 20,3% dotyczyło problematyki realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły niezadowolenia z rejestracji na szczepienia oraz uwag i zastrzeżeń do systemu rejestracji.

O prawnych aspektach funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii rozmawiamy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską, prawnikiem specjalizującym się w obsłudze gabinetów stomatologicznych. – Dokument, w którym pacjent zwalnia gabinet i lekarza z odpowiedzialności w kwestii ewentualnego zakażenia, może obrócić się przeciwko lekarzowi – przestrzega nasza rozmówczyni.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Skarga na lekarza - Dentonet.pl
141 tys. skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r. Lekarz

W 2021 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjęło ponad 141 tys. spraw zgłoszonych przez pacjentów. Dotyczyły one m.in. braku kontaktu z rejestracją, odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej oraz braku należytej informacji o diagnostyce lub leczeni...

pacjenci z Ukrainy
RPP: z czym zgłaszają się do Rzecznika pacjenci z Ukrainy? Lekarz

Od początku agresji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców. Osoby z Ukrainy, którym udzielana jest pomoc medyczna na terenie naszego kraju, mogą zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta o pomoc w przypadku naruszenia praw pacjenta podczas...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Rzecznik Praw Pacjenta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta wspiera pacjentów stomatologicznych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta korzysta z uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych. W 2019 r. podjął 21 nowych spraw sądowych – dotyczyły one również leczenia stomatolo...

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

samorzad lekarski rzecznik praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót! Lekarz

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań - tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes...

wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...

ksztalcenie medykow
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w kształceniu medyków Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej...

WIL
Wielkopolska Izba Lekarska ogłasza "Rok praw lekarza" Lekarz

Wielkopolska Izba Lekarska zainaugurowała akcję "Rok praw lekarza". Jest to szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, w ramach której - m.in. dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką - organizowane będą różnego rodzaju aktywności mające...

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci? Lekarz

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej. – Mamy do czynienia z kontynuacją odwrócenia trendu – przed pandemią najwięcej skarg pojawiało się w zakresie s...