Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Publikacja:
Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

Na co pacjenci skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta?

W kwietniu pracownicy Rzecznika Praw Pacjenta odebrali łącznie prawie 12 000 połączeń i na ich podstawie interweniowali w 1504 przypadkach. Pacjenci skarżą się m.in. na problemy z kontaktem telefonicznym z przychodnią, dostęp do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle oraz kłopoty z zapewnieniem dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej.

W porównaniu do marca 2021 r. w kwietniu infolinia RPP zanotowała spadek telefonów o 15%, w tym dotyczących problemów w zakresie sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Na podstawie telefonów pacjentów podejmowane są interwencje – w kwietniu było ich ponad 1500. Dotyczyły one m.in. problemów w dostępie do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle i wyznaczania odległych terminów ich przygotowania, problemów z kontaktem telefonicznym z przychodnią, trudności w zarejestrowaniu się do zabiegu planowego w warunkach szpitalnych, kłopotów z zapewnieniem dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej czy pobytu opiekuna dla pacjentów wymagających dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Poza zgłoszeniami wymagającymi interwencji, najwięcej sygnałów – ponad 55,5% – nadal dotyczy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i innych poradni specjalistycznych. Pacjenci alarmują m.in. o braku możliwości swobodnego wejścia do przychodni, odmowach realizacji wizyty osobistej i stosowaniu teleporady pomimo zmiany zasad określonych przez ministerstwo zdrowia, problemach z dodzwonieniem się do placówki i alternatywnymi formami kontaktu z placówką, kłopotach z rejestracją do specjalisty i długich terminach oczekiwania, a także ograniczaniu dostępu do świadczeń diagnostycznych.

Ponad 31% (wzrost o 4,5% w porównaniu do marca 2021 r.) wszystkich połączeń telefonicznych dotyczyło leczenia szpitalnego (m.in. odmowa wystawienia e-skierowania na test dla pacjentów zaplanowanych do leczenia i mieszkających w odległych miejscach, odsyłanie do lekarzy kierujących na leczenia szpitalne po skierowania na badania diagnostyczne, poważne ograniczenie dostępu do specjalistycznego leczenia szpitalnego, odmowy kwalifikacji na planowe leczenie na podstawie skierowań do leczenia).

6% dzwoniących (spadek o 0,8% w porównaniu do marca 2021 r.) na Telefoniczną Informację Pacjenta zgłaszało zastrzeżenia dotyczące przedłużającej się kwarantanny lub izolacji oraz zwłoki w udostępnieniu wyników badań na obecność SARS-CoV-2. W ramach powyższych sygnałów 20,3% dotyczyło problematyki realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły niezadowolenia z rejestracji na szczepienia oraz uwag i zastrzeżeń do systemu rejestracji.

O prawnych aspektach funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii rozmawiamy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską, prawnikiem specjalizującym się w obsłudze gabinetów stomatologicznych. – Dokument, w którym pacjent zwalnia gabinet i lekarza z odpowiedzialności w kwestii ewentualnego zakażenia, może obrócić się przeciwko lekarzowi – przestrzega nasza rozmówczyni.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Rzecznik Praw Pacjenta - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Pacjenta wspiera pacjentów stomatologicznych Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta korzysta z uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych. W 2019 r. podjął 21 nowych spraw sądowych – dotyczyły one również leczenia stomatolo...

jonathan borba v 2FRXEba94 unsplash
Rzecznik Praw Pacjenta: niewiele skarg na pracę dentystów Lekarz

Zespół ekspertów opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich czterech lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Jedynie 4% skarg zgłaszanych przez infolinię dotyczyło leczenia stomatologicznego. Od dziesięciu lat u R...

ROZWIŃ WIĘCEJ
opieka stomatologiczna w Anglii - Dentonet.pl
UK: pacjenci z mniejszości etnicznych mniej usatysfakcjonowani Lekarz

Pacjenci brytyjskich gabinetów stomatologicznych wywodzący się z mniejszości etnicznych podają znacząco niższy poziom satysfakcji z przeprowadzonego leczenia niż osoby rasy białej. Takie wnioski płyną z opublikowanego w tym miesiącu raportu przygotow...

stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka o funkcjonowaniu stomatologii dziecięcej Asysta

– Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obs...

NFZ - Dentonet.pl
NFZ: pacjenci wciąż skarżą się na leczenie stomatologiczne Lekarz

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w I półroczu 2019 r. od pacjentów wpłynęło łącznie 628 zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty posiadające umowę z NFZ-em. Najwięcej skarg pacjentów – 233 ...

wyniki badań - Dentonet.pl
5 tys. interwencji Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach Lekarz

Od 1 marca do 31 października 2020 r. biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Pacjenci mieli w tym czasie problemy z kontaktem telefonicznymi z placówkami, dostępem do świadczeń medycznych oraz odmową wypisani...

wiertla i pacjent
O co pytają pacjenci w NFZ? Protezy, ekstrakcje, wizyty Lekarz

Lista najczęstszych pytań dotyczących stomatologii skierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez pacjentów może być dla lekarzy wskazówką. Jakich wątpliwości pacjenci mają najwięcej? Co ich interesuje? Poniżej cytujemy kilka pytań dotyczących naj...

wypalenie zawodowe - Dentonet.pl
Naczelna Izba Lekarska do rządu: "Pozbawiacie nas praw" Lekarz

Olbrzymie kontrowersje wzbudził w środowisku lekarskim projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że do obowiązkowej pracy przy zw...