Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Melatonina na ból i obrzęk po ekstrakcji ósemki

Publikacja:
Melatonina na ból i obrzęk po ekstrakcji ósemki

Melatonina na ból i obrzęk po ekstrakcji ósemki

Z randomizowanego badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Fayoum University w Egipcie wynika, że u pacjentów z zatrzymanymi trzecimi trzonowcami żuchwy mogą występować mniejszy obrzęk i ograniczone dolegliwości bólowe jeżeli w miejsce ekstrakcji podawana jest melatonina.

– Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają przeciwzapalne działanie melatoniny, które wpływa na ograniczenie dolegliwości bólowych i obrzęku – napisali autorzy badania z zespołu kierowanego przez dr Shaimę Mohsen Refahee z Fayoum University w Egipcie.

Warta rozważenia metoda walki z bólem poekstrakcyjnym

Melatonina, która jest wydzielana przez szyszynkę, wykazuje właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Wzmacnia odporność organizmu oraz ma wpływ na różnicowanie osteoblastów i tworzenie kości, co może potencjalnie ograniczyć problemy związane z ubytkami śródkostnymi i utratą kości w przypadku usuwania zatrzymanych ósemek żuchwy. Mimo to w praktyce miejscowe stosowanie tego hormonu jest wciąż ograniczone.

Aby ocenić efekty zastosowania melatoniny w kontekście ekstrakcji trzecich zębów trzonowych, badacze przeprowadzili randomizowane badanie (ślepa próba), w którym wzięło udział 38 pacjentów, u których usuwano dolne zęby mądrości. U połowy pacjentów po przeprowadzonej ekstrakcji aplikowano 3 mg melatoniny zmieszanej z 2 ml żelu hydroksyetylocelulozowego 2%. Natomiast w drugiej grupie uczestników zastosowano placebo z 2 ml tego samego żelu.

Badanie z użyciem tomografii CBCT zostały wykonane 1 dzień po zabiegu oraz 6 miesięcy później, a jego celem było pomiar gęstości kości, pozwalający ocenić aktywność osteogeniczną w obrębie zębodołu. Aby poddać ocenie proces gojenia kości, wykonano badania krwi, mierząc poziom osteoprotegeryny bezpośrednio po zabiegu, a także 4 tygodnie oraz 6 miesięcy później.

Aby ocenić działanie przeciwzapalne, mierzono zakres rozwarcia ust, ból i obrzęk przed zabiegiem, a następnie 1, 3 oraz 7 dni po zabiegu. Zakres rozwarcia ust u każdego pacjenta mierzono od krawędzi siecznej siekacza centralnego szczęki do krawędzi siecznej siekacza centralnego żuchwy. Intensywność dolegliwości bólowych oceniano przy pomocy 10-punktowej skali VAS, a wielkość obrzęku ustalono przy użyciu miarki (od ucha do kącika ust).

Badanie wykazało, że wystąpiła statystycznie istotna poprawa w maksymalnym rozwarciu ust pierwszego dnia (mediana = 38,33, odchylenie standardowe ± 1,20; p = 0,031), poziomie osteoprotegeryny w czwartym tygodniu (mediana = 1,9 [1,4 do 2,4], p = 0,02) oraz zakresie obrzęku w trzecim dniu (mediana = 14,36, odchylenie standardowe ± 0,80; p = 0,003) u osób, które otrzymały melatoninę, w porównaniu z pacjentami, którym podano placebo.

W porównaniu z grupą przyjmującą placebo wykazano też statystycznie istotny wpływ melatoniny na obniżenie doznań bólowych w dniu pierwszym, trzecim i siódmym. Poziom odczuwanego bólu pierwszego dnia był niższy o -1,69 (95% przedział ufności [CI] = -2,4, -0,99; p < 0,001). Z kolei w siódmym dniu po zabiegu wskaźnik bólu był niższy o -2,16 (95% CI = -1,78, -0,77; p < 0,001) niż w drugiej grupie uczestników badania.

Potrzeba kolejnych badań

Miejscowe stosowanie melatoniny w miejscu ekstrakcji może być uważane za zamiennik leków przeciwzapalnych, które mogą powodować ogólnoustrojowe skutki uboczne. Jednak, jak podali autorzy artykułu, wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań, które będą koncentrowały się na stosowaniu wolno działającego nośnika melatoniny w celu utrzymania stałej dawki tego hormonu w całym okresie gojenia.

– Oprócz roli w poprawie maksymalnego otwarcia ust, przeprowadzone badanie ujawniło przeciwzapalne działanie melatoniny wyrażające się w zmniejszeniu dolegliwości bólowych i ograniczeniu obrzęku – napisali naukowcy z Uniwersytetu w Fajum.

Praca pt. „The Effect of Local Melatonin Application Following the Removal of an Impacted Mandibular Third Molar” została opublikowana w czasopiśmie naukowym „Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”.

Chirurgia stomatologiczna rozwija się cały czas i nie ogranicza się tylko do prostych ekstrakcji zębów. W jej ramach pojawiają się coraz to nowe subdziedziny: sterowana regeneracja tkanek, odbudowa kostna czy odbudowa tkanek miękkich – mówi dr hab. n. med. Maciej Czerniuk, specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii, adiunkt Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. Eksperci rozmawiają o wyzwaniach współczesnej chirurgii stomatologicznej. Co zmieniło się w ekstrakcjach zębowych na przestrzeni ostatnich lat? Jakie są związki chirurgii stomatologicznej z medycyną ogólną?

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=332941  

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278239123000952


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ekstrakcja zeba
University of Rochester: co zamiast opioidów po ekstrakcji? Lekarz

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Rochester (USA) porównano dwie grupy pacjentów, którzy poddali się ekstrakcji zębów w lokalnej klinice stomatologicznej. Celem badania było znalezienie alternatywy dla opioidowych środków prze...

ekstrakcja2
Im więcej ekstrakcji, tym większe ryzyko rozwoju demencji Lekarz

Utrata zębów ma związek z ryzykiem zaburzeń poznawczych oraz demencją. Co więcej, prawdopodobieństwo pogorszenia funkcji poznawczych wzrasta z każdą kolejną ekstrakcją. To wnioski wyprowadzone z metaanalizy, której wyniki zostały opublikowane w czaso...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ekstrakcja
Irygacja chłodną solą fizjologiczną ogranicza ból po ekstrakcji Lekarz

Zastosowanie irygacji solą fizjologiczną o niskiej temperaturze w trakcie ingerencji w kość podczas zabiegu ekstrakcji zatrzymanego trzeciego trzonowca może zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjenta i inne powikłania pooperacyjne. Do takiego wniosku do...

ekstrakcja osemki
Lęk przed usunięciem ósemki – jak go ograniczyć? Lekarz

Jak wynika z badania opublikowanego w „Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”, przekazanie pacjentowi informacji o tym, czego powinien spodziewać się w trakcie ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego, może zmniejszyć jego obawy przed zabiegiem, jak ...

ekstrakcja osemki
BMC Oral Health: laser zmniejsza ból po usunięciu ósemki Lekarz

Z badania klinicznego opublikowanego w czasopiśmie naukowym „BMC Oral Health” wynika, że zastosowanie lasera diodowego podczas jednej sesji bezpośrednio po ekstrakcji trzeciego trzonowca może skutecznie ograniczyć dolegliwości bólowe występujące u pa...

ekstrakcje u dzieci
Anglia: przybywa ekstrakcji zębów u dzieci i młodzieży Lekarz

Powszechnie znane problemy z dostępem do leczenia stomatologicznego w Anglii – przynajmniej tego, które jest bardziej przystępne cenowo – przynoszą niestety skutki. Z oficjalnych danych wynika, że liczba dzieci hospitalizowanych w celu ekstrakcji zęb...

odma 1
Odma śródpiersiowa po ekstrakcji zębów mądrości u 26-latka Lekarz

Usunięcie trzeciego zęba trzonowego to procedura powszechnie wykonywana w stomatologii. Najczęstszymi powikłaniami po przeprowadzeniu tego zabiegu są ból, infekcja, krwawienie, szczękościsk, uszkodzenie sąsiednich tkanek, parestezje nerwu zębodołoweg...

leki1
NLPZ zwalczają ból po ekstrakcji skuteczniej niż opioidy Lekarz

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zapewniły lepsze wyniki niż opioidy w przypadku zwalczania ostrego bólu po ekstrakcji zęba. Taki wniosek płynie z badania, którego wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej czasopisma naukowego „Jour...

Nowy projekt 6
Trwała utrata wzroku po ekstrakcji zęba u 54-latki Lekarz

Pacjentka straciła widzenie w lewym oku w wyniku zapalenia tkanki łącznej oczodołu (OOC), do którego doszło po przeprowadzonym wcześniej usunięciu zęba szczęki. Przypadek ten został opisany w czasopiśmie naukowym „Advances in Oral and Maxillofacial S...

ekstrakcja zeba
Pozytywny wpływ ekstrakcji ósemek na odczuwanie smaku Lekarz

Pacjenci, u których usunięto trzecie zęby trzonowe, doświadczają poprawy smaku po latach od wykonania ekstrakcji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez naukowców z Centrum Powonienia i Smaku Zakładu Otorynolaryngologii Uniwersytetu Pen...