Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Fotobiomodulacja – metoda na dolegliwości bólowe i gojenie po ekstrakcji

Publikacja:
Fotobiomodulacja – metoda na dolegliwości bólowe i gojenie po ekstrakcji

Fotobiomodulacja – metoda na dolegliwości bólowe i gojenie po ekstrakcji

Fotobiomodulacja pozwala ograniczyć odczuwane przez pacjenta dolegliwości bólowe po przeprowadzonej ekstrakcji zęba, jak również ułatwia gojenie ran pozabiegowych. Potwierdziły to wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Journal of the American Dental Association” (JADA).

Choć czas trwania terapii różnił się w zależności od typu urządzenia oraz długości fali, zastosowanie fotobiomodulacji (ang. photobiomodulation; PBM) było wolne od zdarzeń niepożądanych. Autorzy artykułu pt. „Photobiomodulation in dental extraction therapy” zaznaczyli jednak, że wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań, zanim PBM będzie można włączyć do praktyki klinicznej.

Antybiotyki czy leki przeciwbólowe nie mogą być stosowane u każdego pacjenta

Niemniej autorzy pracy z zespołu dr. Dennisa Sourvanosa z Wydziału Periodontologii Szkoły Stomatologicznej na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii podali, że istnieje duży potencjał, by w przyszłości włączyć fotobiomodulację do działań mających na celu ograniczenie bólu pooperacyjnego i ułatwienia gojenia po wykonanej ekstrakcji zęba.

Leczenie po zabiegu ekstrakcji musi wspierać gojenie tkanek, zapobiegać powikłaniom oraz łagodzić ból. Ze względu na coraz częstsze nadużywanie opioidów, wielu lekarzy stomatologów rezygnuje z przepisywania środków przeciwbólowych pacjentom, u których usunięto zęby. Zamiast tego dentyści stosują m.in. antybiotyki i kortykosteroidy. Chociaż leki te są skuteczne, nie są odpowiednie dla wszystkich pacjentów.

Alternatywa w postaci fotobiomodulacji

Fotobiomodulacja to niejonizujące leczenie światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni (ang. red and near-infrared light), które nie wytwarza ciepła. PBM może być stosowana jako terapia wspomagająca w ograniczeniu stanu zapalnego, łagodzeniu dolegliwości bólowych oraz ułatwieniu gojenia się ran. W badaniu naukowców z Filadelfii podano, że PBM można bezpiecznie stosować poprzez optymalizację parametrów lasera, które są dostosowane dla specyfiki tkanek miękkich i kości wyrostka zębodołowego.

Aby zmierzyć czas potrzebny do zastosowania PBM, naukowcy przeprowadzili szczegółowy przegląd badań z lat 1970–2022. Do przeglądu włączono 22 badania, przy czym 16 z nich było obarczonych niskim ryzykiem błędu systematycznego, 4 obarczone umiarkowanym ryzykiem błędu systematycznego, a 2 – wysokim ryzykiem.

Podczas stosowania laseroterapii po zabiegu ekstrakcji zęba czas zastosowania fotobiomodulacji wynosił od 17,1 do 900 sekund na jedną aplikację. Posłużono się falami o długości od 550 nm do 1064 nm. W sześciu badaniach odnotowano gojenie się ran w czasie leczenia wynoszącym od 30 do 120 sekund i długości fali w zakresie od 660 nm do 808 nm.

Przegląd miał kilka ograniczeń, w tym duże zróżnicowanie czasu trwania terapii światłem PBM oraz zakresu długości fal. Ponadto, ze względu na odmienne cechy i parametry poszczególnych urządzeń, liczba zweryfikowanych protokołów fotobiomodulacji w celu poprawy gojenia się ran i zwalczania bólu jest w dotychczas opublikowanych badaniach ograniczona. W związku z tym autorzy zasugerowali, że konieczne jest usystematyzowanie terapii PBM.

O zastosowaniu laserów podczas leczenia implantologicznego, stosowaniu antybiotyków, a także chirurgicznym i niechirurgicznym leczeniu przyzębia dyskutują dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak, która kieruje pracami Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej oraz międzynarodowy wykładowca prof. Massimo Froschecci z Włoch.

Źródła: https://www.drbicuspid.com/

https://jada.ada.org/article/S0002-8177(23)00139-3/fulltext


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leki1
NLPZ zwalczają ból po ekstrakcji skuteczniej niż opioidy Lekarz

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zapewniły lepsze wyniki niż opioidy w przypadku zwalczania ostrego bólu po ekstrakcji zęba. Taki wniosek płynie z badania, którego wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej czasopisma naukowego „Jour...

ekstrakcje u dzieci
Anglia: przybywa ekstrakcji zębów u dzieci i młodzieży Lekarz

Powszechnie znane problemy z dostępem do leczenia stomatologicznego w Anglii – przynajmniej tego, które jest bardziej przystępne cenowo – przynoszą niestety skutki. Z oficjalnych danych wynika, że liczba dzieci hospitalizowanych w celu ekstrakcji zęb...

Anna Widmanska Grzywaczewska
Metoda DSD w ortodoncji – estetyka i funkcja [VIDEO] Lekarz

– Wykorzystanie metody DSD w leczeniu ortodontycznym pozwala na integrację estetyki i funkcji – mówi lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka stomatologii ogólnej, ortodoncji i ortopedii...

ROZWIŃ WIĘCEJ
ekstrakcja zeba
Pozytywny wpływ ekstrakcji ósemek na odczuwanie smaku Lekarz

Pacjenci, u których usunięto trzecie zęby trzonowe, doświadczają poprawy smaku po latach od wykonania ekstrakcji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez naukowców z Centrum Powonienia i Smaku Zakładu Otorynolaryngologii Uniwersytetu Pen...

ekstrakcja zeba
University of Rochester: co zamiast opioidów po ekstrakcji? Lekarz

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Rochester (USA) porównano dwie grupy pacjentów, którzy poddali się ekstrakcji zębów w lokalnej klinice stomatologicznej. Celem badania było znalezienie alternatywy dla opioidowych środków prze...

ekstrakcja2
Im więcej ekstrakcji, tym większe ryzyko rozwoju demencji Lekarz

Utrata zębów ma związek z ryzykiem zaburzeń poznawczych oraz demencją. Co więcej, prawdopodobieństwo pogorszenia funkcji poznawczych wzrasta z każdą kolejną ekstrakcją. To wnioski wyprowadzone z metaanalizy, której wyniki zostały opublikowane w czaso...

Nowy projekt 6
Trwała utrata wzroku po ekstrakcji zęba u 54-latki Lekarz

Pacjentka straciła widzenie w lewym oku w wyniku zapalenia tkanki łącznej oczodołu (OOC), do którego doszło po przeprowadzonym wcześniej usunięciu zęba szczęki. Przypadek ten został opisany w czasopiśmie naukowym „Advances in Oral and Maxillofacial S...

ekstrakcja
Melatonina na ból i obrzęk po ekstrakcji ósemki Lekarz

Z randomizowanego badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Fayoum University w Egipcie wynika, że u pacjentów z zatrzymanymi trzecimi trzonowcami żuchwy mogą występować mniejszy obrzęk i ograniczone dolegliwości bólowe jeżeli w miejsce ...

ekstrakcja
Irygacja chłodną solą fizjologiczną ogranicza ból po ekstrakcji Lekarz

Zastosowanie irygacji solą fizjologiczną o niskiej temperaturze w trakcie ingerencji w kość podczas zabiegu ekstrakcji zatrzymanego trzeciego trzonowca może zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjenta i inne powikłania pooperacyjne. Do takiego wniosku do...

odma 1
Odma śródpiersiowa po ekstrakcji zębów mądrości u 26-latka Lekarz

Usunięcie trzeciego zęba trzonowego to procedura powszechnie wykonywana w stomatologii. Najczęstszymi powikłaniami po przeprowadzeniu tego zabiegu są ból, infekcja, krwawienie, szczękościsk, uszkodzenie sąsiednich tkanek, parestezje nerwu zębodołoweg...