Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Publikacja:
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu.

Interpelację wystosowali posłowie Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Franciszek Sterczewski oraz Klaudia Jachira, którzy zauważyli, że datą obowiązkowego wyposażania gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu był 1 stycznia 2019 r. – Według Raportu Komisji Europejskiej na temat amalgamatu rtęci, w okresie tych dwóch lat do środowiska trafiło ponad 17 ton związków rtęci, co ze względu na bioakumulację zwiększyło dodatkowo przekroczony jej poziom przewidziany przez regulacje prawne – podkreślili.

Jak wynika z informacji udostępnionej 2 marca br. na stronie ministerstwa klimatu i środowiska, planowany jest pakiet zmian sankcji karnych w zakresie dokonanych przestępstw przeciwko środowisku. Nowelizacja dotyczy zmiany art. 182 Kk, w którym zostało skodyfikowane przestępstwo przeciwko środowisku penalizujące czyny polegające na zanieczyszczeniu wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Zmiana wprowadza nowe granice karalności czynu, tj. od roku do 10 lat (obecnie jest to kara w granicach od 3 miesięcy do 5 lat).

Proponowane przez ministerstwo zmiany są najpewniej konieczne, jednak w obliczu sytuacji, w której od 2 lat nie dostosowano przepisów krajowych celem implementacji prawa unijnego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r., powstaje wątpliwość dotycząca tak długiej zwłoki w tej kwestii ze strony rządu. Zwłoki, w konsekwencji której do środowiska trafiła ogromna ilość odpadów niebezpiecznych mogących zagrozić zdrowiu i życiu obywatelek i obywateli Polski – dodano.

Posłowie poprosili ministra o odpowiedź na następujące pytania.

– Skoro treść rozporządzenia jest znana od 2017 roku, dlaczego w tym okresie nie wyznaczono jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu rtęci?

– Kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzące obecnie jedynie działania informujące i uświadamiające o istniejących obowiązkach wynikających z przepisów prawa UE, będą karać niewypełniające tych obowiązków gabinety stomatologiczne?

– Czy sprawdzono gabinety stomatologiczne w zakresie wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory? Jeśli tak, proszę o udostępnienie – w odniesieniu do każdego województwa w Polsce – danych dotyczących ogólnej liczby gabinetów stomatologicznych w danym województwie wraz z informacją dotyczącą liczby gabinetów posiadających separatory.

– Jakiego rodzaju uprawnień wymaga kontrola w zakresie zainstalowania w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu rtęci?

– Czy prowadzące nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami służby sanitarne zgłaszają inspektorom ochrony środowiska gabinety, które nie zainstalowały separatorów?

– Czy Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje kontroli w zakresie dokonujących zrzutu do sieci kanalizacyjnej gabinetów stomatologicznych posiadających stosowne pozwolenie na taki zrzut?

– W jakim terminie rząd planuje wydać rozporządzenie regulujące przepisy prawa polskiego w taki sposób, aby dostosować je do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

– W jakim terminie rząd planuje sporządzić kodeks kar za niestosowanie się podmiotów do unijnego prawa w zakresie wskazanym przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

O odpowiedzi ministerstwa poinformujemy.

Przepisy o RODO, tak często krytykowane przez przedsiębiorców różnych branż, mogą być w gabinetach stomatologicznych bardzo pomocne. Wiele spraw porządkują, ułatwiają, wyjaśniają. – RODO jest często odbierane negatywnie. Ja jestem po zupełnie drugiej stronie – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Ewa Mazur-Pawłowska.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

kary za nieodwołane wizyty - Dentonet.pl
"Fakt": będą kary finansowe dla pacjentów za nieodwołane wizyty? Lekarz

Jak informuje "Fakt", rząd bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia opłat od pacjentów, którzy nie odwołują umówionych wcześniej wizyt. Według danych NFZ-u, w 2019 r. z powodu niestawienia się pacjenta, lekarze specjaliści nie udzielili… 17 mln...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Poseł drąży temat obowiązkowych separatorów amalgamatu Lekarz

Poseł Grzegorz Furgo nie ustaje w próbach ustalenia, jak w praktyce będzie wyglądało obowiązkowe wyposażanie gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Skierował w tej sprawie kolejną interpelację do ministra zdrowia.Przypomnijmy – zgodnie ...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą nowe świadczenia w szkolnych gabinetach? Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia, na mocy którego w szkolnych gabinetach stomatologicznych miałyby być wykonywane nowe świadczenia, czyli leczenie ogólnostomatologiczne. Jak czytamy w uzasadnieniu ...

yusuf belek gHdVUGAJYGo unsplash
Co z zakupem separatorów amalgamatu? Poseł pyta ministerstwo Lekarz

Poseł Grzegorz Frugo skierował do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta, czy będzie ono nadzorowało wyposażanie polskich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Przypomnijmy – zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 201...

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash
Resort zdrowia rozpoznaje rynek separatorów amalgamatu Lekarz

– Minister zdrowia rozpoznaje rynek dystrybutorów separatorów amalgamatu w celu wypracowania bezpiecznego dla pacjentów modelu ich wprowadzania do gabinetów stomatologicznych – odpowiedziało ministerstwo zdrowia na interpelację posła Grzegorza Furgo....

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Czy UE dofinansuje zakup separatorów amalgamatu? Lekarz

NRL wniosła swoje uwagi do Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce - w części dotyczącej ochrony zdrowia. Domaga się m.in. doprecyzowania zapisów w taki sposób, aby o fundusze unijne mogli starać się również lekarze i l...

Separator
Szereg wątpliwości na temat separatorów amalgamatu Lekarz

Zgodnie z unijnym prawem, od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet stomatologiczny w Unii Europejskiej ma obowiązek stosowania separatorów amalgamatu. Dotyczy to tych placówek, gdzie stosowany jest amalgamat lub gdzie obsługiwani są pacjenci, z których ...

caroline lm DQKVnz4wG78 unsplash
NIL będzie interweniować w sprawie separatorów amalgamatu Lekarz

Pomimo apeli środowiska lekarskiego, ministerstwo zdrowia do tej pory nie zajęło stanowiska w sprawie obowiązkowych separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. Naczelna Izba Lekarska zapowiada interwencję w tej sprawie. Przypomnijmy – zg...

amalgamat - Dentonet.pl
Kwestia separatorów amalgamatu wciąż nierozwiązana Lekarz

W opublikowanym stanowisku komisja stomatologiczna NIL zwraca uwagę na wciąż nierozwiązaną kwestię obowiązkowej instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych. – Władze publiczne nie powinny pozostawiać tego problemu do rozwiązania ...