Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Publikacja:
Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Będą kary za brak separatorów amalgamatu w gabinetach?

Grupa posłów skierowała do ministra klimatu i środowiska interpelację, w której pyta, kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaczną karać gabinety stomatologiczne nieposiadające separatorów amalgamatu.

Interpelację wystosowali posłowie Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Franciszek Sterczewski oraz Klaudia Jachira, którzy zauważyli, że datą obowiązkowego wyposażania gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu był 1 stycznia 2019 r. – Według Raportu Komisji Europejskiej na temat amalgamatu rtęci, w okresie tych dwóch lat do środowiska trafiło ponad 17 ton związków rtęci, co ze względu na bioakumulację zwiększyło dodatkowo przekroczony jej poziom przewidziany przez regulacje prawne – podkreślili.

Jak wynika z informacji udostępnionej 2 marca br. na stronie ministerstwa klimatu i środowiska, planowany jest pakiet zmian sankcji karnych w zakresie dokonanych przestępstw przeciwko środowisku. Nowelizacja dotyczy zmiany art. 182 Kk, w którym zostało skodyfikowane przestępstwo przeciwko środowisku penalizujące czyny polegające na zanieczyszczeniu wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Zmiana wprowadza nowe granice karalności czynu, tj. od roku do 10 lat (obecnie jest to kara w granicach od 3 miesięcy do 5 lat).

Proponowane przez ministerstwo zmiany są najpewniej konieczne, jednak w obliczu sytuacji, w której od 2 lat nie dostosowano przepisów krajowych celem implementacji prawa unijnego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r., powstaje wątpliwość dotycząca tak długiej zwłoki w tej kwestii ze strony rządu. Zwłoki, w konsekwencji której do środowiska trafiła ogromna ilość odpadów niebezpiecznych mogących zagrozić zdrowiu i życiu obywatelek i obywateli Polski – dodano.

Posłowie poprosili ministra o odpowiedź na następujące pytania.

– Skoro treść rozporządzenia jest znana od 2017 roku, dlaczego w tym okresie nie wyznaczono jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu rtęci?

– Kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzące obecnie jedynie działania informujące i uświadamiające o istniejących obowiązkach wynikających z przepisów prawa UE, będą karać niewypełniające tych obowiązków gabinety stomatologiczne?

– Czy sprawdzono gabinety stomatologiczne w zakresie wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory? Jeśli tak, proszę o udostępnienie – w odniesieniu do każdego województwa w Polsce – danych dotyczących ogólnej liczby gabinetów stomatologicznych w danym województwie wraz z informacją dotyczącą liczby gabinetów posiadających separatory.

– Jakiego rodzaju uprawnień wymaga kontrola w zakresie zainstalowania w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu rtęci?

– Czy prowadzące nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami służby sanitarne zgłaszają inspektorom ochrony środowiska gabinety, które nie zainstalowały separatorów?

– Czy Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje kontroli w zakresie dokonujących zrzutu do sieci kanalizacyjnej gabinetów stomatologicznych posiadających stosowne pozwolenie na taki zrzut?

– W jakim terminie rząd planuje wydać rozporządzenie regulujące przepisy prawa polskiego w taki sposób, aby dostosować je do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

– W jakim terminie rząd planuje sporządzić kodeks kar za niestosowanie się podmiotów do unijnego prawa w zakresie wskazanym przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

O odpowiedzi ministerstwa poinformujemy.

Przepisy o RODO, tak często krytykowane przez przedsiębiorców różnych branż, mogą być w gabinetach stomatologicznych bardzo pomocne. Wiele spraw porządkują, ułatwiają, wyjaśniają. – RODO jest często odbierane negatywnie. Ja jestem po zupełnie drugiej stronie – mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Ewa Mazur-Pawłowska.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dr Smile
Jest decyzja UOKiK: 3,5 mln zł kary dla firmy Dr Smile Lekarz

Dr Smile został ukarany przez prezesa UOKiK za sposób zawierania umów z konsumentami, niepotwierdzanie ich na trwałym nośniku oraz stosowanie klauzuli abuzywnej. Konsultanci spółki wykorzystywali presję czasu i techniki manipulacyjne, namawiając do n...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat
USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii Lekarz

Po Norwegii, Szwecji i Danii, które w 2008 roku (jako pierwsze w Europie) zakazały stosowania amalgamatu w stomatologii, z tego materiału rezygnują kolejne państwa Starego Kontynentu. Do tej pory amalgamat był powszechny w amerykańskim praktykach den...

pomoc NHS - Dentonet.pl
UK: zapaść w wielu gabinetach stomatologicznych NHS Lekarz

Z najnowszego raportu Healthwatch England wynika, że w Devon (zamieszkałym przez prawie 600 000 osób hrabstwie na południowo-zachodnim krańcu Anglii) od połowy 2019 roku nie przyjmuje się nowych pacjentów w gabinetach Narodowej Służby Zdrowia. Niewie...

szkolne gabinety - Dentonet.pl
Będą nowe świadczenia w szkolnych gabinetach? Lekarz

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia, na mocy którego w szkolnych gabinetach stomatologicznych miałyby być wykonywane nowe świadczenia, czyli leczenie ogólnostomatologiczne. Jak czytamy w uzasadnieniu ...

funty
UK: podwyżka dla dentystów w gabinetach NHS Lekarz

Przedstawiona w marcu br. propozycja, by polscy lekarze specjaliści otrzymali w lipcu „podwyżkę” w kwocie 19 złotych brutto, nie spotkała się z życzliwym przyjęciem środowiska medycznego, o czym pisaliśmy także w Dentonecie. Lepiej oceniono wniosek z...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w UE. Brytyjczycy komentują Lekarz

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie stosowania amalgamatu dentystycznego od 1 stycznia przyszłego roku, swoimi opiniami na temat tego orzeczenia podzieliło się kilkoro Brytyjczyków związanych zawodowo ze stomatologią. Podjęte w St...

nieumyslne spowodowanie smierci
Wyższe kary dla lekarzy za nieumyślne spowodowanie śmierci? Lekarz

W najnowszym projekcie nowelizacji Kodeksu Karnego zaplanowano zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci – z kary wynoszącej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności na karę od 6 mie...