Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

Publikacja:
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamatowych. Samorząd wystosował więc w tej sprawie dwa pisma: do ministra klimatu oraz posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska.

Jak ustalił zespół roboczy komisji stomatologicznej NRL ds. uproszczenia działalności leczniczej, nie ma przepisów zobowiązujących firmy znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Urzędy Marszałkowskie do zawarcia w umowach z placówkami medycznymi ustaleń o odbiorze pełnego spektrum odpadów. Do tego zauważono trudności w pozyskaniu informacji o jakimkolwiek wykazie tych firm.

 – Mamy więc obraz sytuacji , w której utylizacja zawartości osadników separatorów obarczona jest sporą opłatą, a samodzielne opróżnienie separatora i oddanie odpadu – niepewne (…). Jeśli dopisać do tego uwagę o tym, że tylko część sprzedawców separatorów gwarantuje ich serwis, to (…) jawi się nam stan, w którym ostatnią rzeczą, jaka odpowiadałaby standardom państwa prawa, jest wprowadzanie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów – podkreśla NRL.

Pisma do władz

Samorząd wystosował więc w tej sprawie dwa pisma: do ministra klimatu oraz posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska. W liście do ministra klimatu podkreślono, że NIL wielokrotnie informował władze publiczne o trudnościach z właściwym wykonaniem przewidzianych obowiązków dotyczących separatorów amalgamatu i braku możliwości wdrożenia przepisów wyłącznie siłami środowiska stomatologicznego. Trudności dotyczą m.in. serwisowania urządzeń, a od pewnego czasu także znalezienia firm gotowych odbierać amalgamat z gabinetów. Jednym postulatów jest także ustanowienie cen urzędowych na utylizację odpadów amalgamatowych lub stworzenie gwarancji rządowych na pokrycie różnicy pomiędzy aktualnymi cenami zawieranych umów na tę usługę a cenami z 2020 r.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o informację, jakie działania o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym zamierza podjąć Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako właściwe w sprawach z zakresu gospodarki odpadami i odpowiedzialne za opracowanie krajowego planu dotyczącego środków, jakie będą wdrożone w naszym kraju w celu ograniczenia stosowania amalgamatu stomatologicznego, które umożliwią lekarzom dentystom właściwe wywiązanie się z obowiązków wynikających z art. 10 ust. 4 i 6 rozporządzenia w sprawie rtęci – pisze do ministra klimatu Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Podobny apel skierowano do posłów i senatorów komisji zdrowia i środowiska, przypominając, że dla placówek stomatologicznych wprowadzany obowiązek separacji amalgamatu jest tylko jedną z wielu ostatnio wprowadzanych kosztownych polityk, jak choćby nowa regulacja płac w podmiotach leczniczych oraz koszty związane z wprowadzaniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. – W związku w powyższym uprzejmie prosimy o zainteresowanie się wskazanymi problemami, gdyż dotychczasowe apele i stanowiska kierowane przez samorząd lekarski do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Zdrowia, nie przyniosły odpowiedzi, jak skutecznie umożliwić lekarzom dentystom wykonanie powyższych obowiązków – podkreślono w liście.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wypelnienia z amalgamatu
Parlament Europejski zakazuje amalgamatu dentystycznego Lekarz

Amalgamat to materiał dentystyczny od wielu lat wybierany przez miliony lekarzy dentystów – dla wielu to niemal złoty standard w opiece stomatologicznej. Jednak w ostatnich latach jego popularność powoli spada, a to za sprawą rygorystycznych przepisó...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w UE. Brytyjczycy komentują Lekarz

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie stosowania amalgamatu dentystycznego od 1 stycznia przyszłego roku, swoimi opiniami na temat tego orzeczenia podzieliło się kilkoro Brytyjczyków związanych zawodowo ze stomatologią. Podjęte w St...

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

amalgamat
USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii Lekarz

Po Norwegii, Szwecji i Danii, które w 2008 roku (jako pierwsze w Europie) zakazały stosowania amalgamatu w stomatologii, z tego materiału rezygnują kolejne państwa Starego Kontynentu. Do tej pory amalgamat był powszechny w amerykańskim praktykach den...

odpady medyczne
WHO: tysiące ton "pocovidowych" odpadów medycznych Asysta

WHO szacuje, że do listopada 2021 r. wyprodukowano około 87 tys. ton dodatkowych medycznych odpadów "pocovidowych" - przede wszystkim zużytych rękawiczek, maseczek, strzykawek i fiolek po szczepionkach. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla zdro...

odpady medyczne
Ewidencja odpadów a koniec roku – o czym trzeba pamiętać? Lekarz

Podmioty prowadzące ewidencję odpadów – a więc również gabinety stomatologiczne – muszą pamiętać, że na przełomie 2023 i 2024 r. występują szczególne sytuacje związane z wystawianiem i dokonywaniem wpisów do karty ewidencji odpadów i karty przekazani...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...