Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Francja: będą wyższe kary za przemoc w gabinecie

Publikacja:
Francja: będą wyższe kary za przemoc w gabinecie

Francja: będą wyższe kary za przemoc w gabinecie

Z aktualnych statystyk wynika, że każdego dnia we Francji około 65 pracowników służby zdrowia pada ofiarą agresji fizycznej lub słownej. Nowa ustawa, która jest obecnie procedowana w Zgromadzeniu Narodowym, ma powstrzymać spiralę przemocy w gabinetach – także dentystycznych.

Ze względu na pogarszającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa pracowników sektora medycznego, we Francji wprowadzana jest długo oczekiwana aktualizacja ustawy, która zaostrza kary, a także rozszerza zastosowanie przestępstwa zniewagi.

Tekst nowej ustawy został jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe w pierwszym czytaniu 14 marca. Dzięki tej propozycji rząd chce wprowadzić do prawa krajowy plan bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia przedstawiony jeszcze we wrześniu 2023 r. Skutkiem tego będzie m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przemocy wobec lekarzy i ich zespołów. Ustawa jest obecnie w Senacie Republiki Francuskiej.

Bez pobłażliwości dla sprawców przemocy

Ustawa składa się z trzech głównych artykułów. Artykuł 1 zaostrza kary za przemoc wobec personelu placówek opieki zdrowotnej. Ataki skutkujące niezdolnością do pracy przez okres dłuższy niż 8 dni podlegają karze do 5 lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 75 000 €. Ataki, które nie skutkują niezdolnością do pracy, będą karane do 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości 45 000 €. Zaostrzono również kary za kradzież sprzętu medycznego w placówce opieki zdrowotnej: podlega ona karze 5 lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 75 000 €.

Artykuł 2 rozszerza przestępstwo zniewagi na wszystkich pracowników placówek opieki zdrowotnej i niezależnych pracowników służby zdrowia. Znieważenie podlega karze grzywny w wysokości 7500 €. Natomiast artykuł 3 zezwala pracodawcom na występowanie w charakterze współpozwanych i wnoszenie oskarżeń karnych w przypadku przemocy lub gróźb wobec ich pracownika – za zgodą poszkodowanego pracownika. Natomiast w przypadku lekarzy na samozatrudnieniu skargę będzie mogła złożyć wskazana przez ustawodawcę organizacja zawodowa.

Nowe prawo oznacza podwyższenie kar – obecnie groźby i napaści fizyczne lub słowne wobec personelu medycznego są karane 3 latami więzienia i grzywną w wysokości 45 000 €, a groźby śmierci są karane 5 latami więzienia i grzywną w kwocie 75 000 €.

Groźby śmierci, zniewagi, nękanie i niszczenie mienia

Niestety przykładów przemocy wobec tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, jest we Francji aż nadto. W czerwcu 2023 r. asystentka stomatologiczna została pobita przez pacjenta w gabinecie w Bretanii. W Reims pielęgniarka zmarła po ataku nożownika. Rok wcześniej branżą wstrząsnął atak nożownika na dentystę oraz jego asystentkę w departamencie Indre-et-Loire. Nie może więc dziwić, że niepewność i poczucie zagrożenia rosną również wśród przedstawicieli środowiska stomatologicznego we Francji.

Narodowy Ośrodek Obserwacji Przemocy w Służbie Zdrowia (Observatoire National des Violences en Milieu de Santé; ONVS) już od 2005 r. gromadzi relacje dotyczące aktów przemocy wobec osób i uszkodzenia mienia we francuskich placówkach opieki zdrowotnej. Przez kilka lat udokumentowano prawie 20 000 zgłoszeń przemocy rocznie we wszystkich sektorach służby zdrowia, co odpowiada około 30 000 incydentów przemocy wobec osób oraz 5 000 przypadków uszkodzenia mienia rocznie.

Jak potwierdziła Unia Stomatologiczna (Union Dentaire), w 2021 r. do ONVS zgłoszono ponad 19 000 przypadków przemocy, przy czym 84% ofiar stanowił personel medyczny. Przestępstwa obejmują zarówno ataki werbalne, jak i przemoc fizyczną i groźby z użyciem broni. Jak ustalono, głównymi przyczynami ataków na personel stomatologiczny są oskarżenia związane z przeprowadzanym leczeniem (51,4%) oraz odmowa podjęcia leczenia (21,2%).

Personel medyczny dwa razy bardziej zagrożony atakami niż inne branże

Badanie przeprowadzone w lutym 2023 r. przez ministerstwo zdrowia wykazało, że pracownicy służby zdrowia są dwukrotnie bardziej narażeni na zniewagi i przemoc fizyczną lub werbalną w pracy w porównaniu z resztą pracujących Francuzów.

Pod koniec maja tego roku izby lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, podiatrów i położnych opublikowały komunikat prasowy w odpowiedzi na planowaną ustawę, w którym przypomniały o „swoim silnym i trwałym zaangażowaniu w bezpieczeństwo wszystkich pracowników służby zdrowia, których reprezentują, niezależnie od ich statusu i formy zatrudnienia”.

T.H.

Źródło: https://www.zm-online.de/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pieniadze
Będą wyższe opłaty za egzamin z języka polskiego Lekarz

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Projekt zakłada zwiększenie opłaty za egzamin z 400 zł na 500 zł...

skladki NIL
Naczelna Rada Lekarska: będą wyższe składki członkowskie Lekarz

NRL przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Stażyści będą płacić połowę tej kwoty, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zost...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zaburzenia TDM
Przemoc fizyczna i psychiczna w dzieciństwie a zaburzenia TMD Lekarz

Fizyczne i emocjonalne nadużycia, jakich pacjenci doświadczali w dzieciństwie, mogą powodować pogorszenie stanu psychicznego, a zarazem prowadzić do rozwoju zaburzeń skroniowo-żuchwowych. To wnioski płynące z artykułu badawczego, który został opublik...

Dr Smile
Jest decyzja UOKiK: 3,5 mln zł kary dla firmy Dr Smile Lekarz

Dr Smile został ukarany przez prezesa UOKiK za sposób zawierania umów z konsumentami, niepotwierdzanie ich na trwałym nośniku oraz stosowanie klauzuli abuzywnej. Konsultanci spółki wykorzystywali presję czasu i techniki manipulacyjne, namawiając do n...

nieumyslne spowodowanie smierci
Wyższe kary dla lekarzy za nieumyślne spowodowanie śmierci? Lekarz

W najnowszym projekcie nowelizacji Kodeksu Karnego zaplanowano zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci – z kary wynoszącej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności na karę od 6 mie...

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Nowy Ład: wyższe podatki dla medyków Lekarz

Jak informuje portal PolitykaZdrowotna, planowany przez rząd PiS tzw. Nowy Ład oznacza podwyższenie podatków dla lekarzy i lekarzy dentystów. Eksperci twierdzą, że przełoży się to na drastyczny wzrost cen świadczeń medycznych. Po pierwsze – lekarze...

przemoc
USA: dentyści narażeni na przemoc z użyciem broni Lekarz

Mimo wielu tragicznych w skutkach zdarzeń, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych, środowisko osób związanych zawodowo ze stomatologią nie wypowiada się zbyt często na temat przemocy z użyciem broni i nie postuluje bardziej rygorystycznej kontro...