Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii

Publikacja:
USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii

USA: wyraźny odwrót od amalgamatu w stomatologii

Po Norwegii, Szwecji i Danii, które w 2008 roku (jako pierwsze w Europie) zakazały stosowania amalgamatu w stomatologii, z tego materiału rezygnują kolejne państwa Starego Kontynentu. Do tej pory amalgamat był powszechny w amerykańskim praktykach dentystycznych, ale ostatnie badanie wskazuje na zmianę tego trendu.

Po przeanalizowaniu ponad 1,3 miliona przypadków wypełnień wprowadzonych w amerykańskich gabinetach dentystycznych w latach 2017–2022, autorzy badania stwierdzili, że odsetek wypełnień amalgamatowych w zębach bocznych spadł aż o 73%. Ale, jak zaznaczyli, stosowanie amalgamatu może się różnić w zależności od regionu USA oraz populacji.

W badaniu prowadzonym przez dwa zespoły naukowców przeanalizowano 1 346 918 przypadków wypełnień zębów bocznych w tym pięcioletnim okresie, aby oszacować odsetek wypełnień amalgamatowych w porównaniu z wypełnieniami kompozytowymi lub z żywic. Wykazano, że odsetek wypełnień amalgamatowych spadł pomiędzy 2017 a 2022 rokiem z 21,5% do zaledwie 5,7%.

Zauważono przy tym, że od 2017 roku wykorzystanie amalgamatu dentystycznego zmniejsza się szybko we wszystkich grupach pacjentów, we wszystkich grupach wiekowych – zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Można przyjąć, że wyjątkiem są „pacjenci o najwyższej wrażliwości społecznej” (w tym osoby mieszkające w domach opieki społecznej), którzy nadal są leczeni najczęściej z użyciem wypełnień amalgamatowych oraz, co może zaskakiwać, małe dzieci.

Stosowany od 200 lat, wycofywany od kilkunastu

Amalgamat dentystyczny jest stosowany od lat 30. XIX wieku i od tego czasu setki milionów ludzi było leczonych stomatologicznie z jego użyciem. Jednak obawy związane z narażeniem na działanie rtęci, a także jej potencjalny wpływ na środowisko, skłoniły do wprowadzenia zakazu stosowania amalgamatu w stomatologii w wielu krajach, przede wszystkim w Europie.

W badaniu naukowców z USA zauważono, że Stany Zjednoczone i wiele innych krajów wybrało opcję „stopniowego wycofywania uzupełnień amalgamatowych” – zgodnie z Konwencją z Minamaty w sprawie rtęci, która jest globalnym traktatem mającym na celu ochronę zdrowia i środowiska przed skutkami stosowania rtęci.

Amalgamat wciąż często stosowany u maluchów

Według współautorki badania dr Danessy Sandmann z Medical College of Wisconsin, w grupach o najwyższej wrażliwości społecznej odsetek osób, u których wykonano wypełnienia amalgamatowe, również spadł, ale nie tak bardzo: o 58% – w porównaniu ze spadkiem o 73% w całej populacji. Rozbieżność ta może wynikać z większej trwałości uzupełnień amalgamatowych niż uzupełnień wykonanych z innych materiałów, co sprawia, że amalgamat jest potencjalnie preferowany w tych grupach pacjentów, u których – jak to określono – „przyszła opieka stomatologiczna jest mniej pewna”.

W badaniu wykazano też zaledwie procentowy spadek wypełnień amalgamatowych u małych dzieci. – Mimo że dzieci w wieku 0–6 lat stanowią najmniejszy odsetek pacjentów, u których wykonuje się wypełnienia, byliśmy zaskoczeni, widząc, że w tej grupie wiekowej odnotowano najmniejszy spadek stosowania amalgamatu w ciągu ostatnich pięciu lat. Było to szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę, że według FDA pacjenci w wieku 0–6 lat są uważani za osoby wysokiego ryzyka pod względem skutków stosowania rtęci – potwierdziła Danessa Sandmann w rozmowie z portalem Dentistry IQ.

Z kolei największy spadek odsetka wypełnień amalgamatowych w latach 2017–2022 odnotowano w grupie wiekowej 15–48 lat. To zarazem populacja pacjentów, u których wypełnienia zębów bocznych wykonuje się najczęściej. Podano również, że w badanym okresie w USA nastąpił wzrost stosowania wypełnień z kompozytów i żywic z 79,9% (2017) do 94,5% (2022).

Artykuł pt. „Wypełnienia amalgamatowe zawierające rtęć stanowią mniej niż 6% wypełnień zębów tylnych w 2022 roku” (Mercury-Containing Amalgam Fillings Account for Less Than 6% of Posterior Tooth Fillings in 2022) ukazał się online w „Epic Research”.

T.H.

Źródła: https://www.dentistryiq.com/dentistry/article/14298353/study-use-of-dental-amalgam-in-fillings-decreases-73-in-5-years

https://epicresearch.org/articles/mercury-containing-amalgam-fillings-account-for-less-than-6-of-posterior-tooth-fillings-in-2022


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

amalgamat - Dentonet.pl
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięc...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
NIL: są problemy z odbiorem odpadów amalgamatu Lekarz

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają informacje o problemach lekarzy dentystów z całego kraju z oddawaniem upoważnionym do tego firmom odpadów amalgamatu. Firm takich jest niewiele, a dodatkowo – nie muszą one godzić się na odbiór odpadów amalgamat...

ROZWIŃ WIĘCEJ
amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w UE. Brytyjczycy komentują Lekarz

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego o zakazie stosowania amalgamatu dentystycznego od 1 stycznia przyszłego roku, swoimi opiniami na temat tego orzeczenia podzieliło się kilkoro Brytyjczyków związanych zawodowo ze stomatologią. Podjęte w St...

samorzad lekarski rzecznik praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił lekarzy. I na odwrót! Lekarz

Wspólne inicjatywy, projekty i wzajemne wsparcie w zakresie m.in. szkoleń i badań - tego ma dotyczyć nawiązana właśnie współpraca pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta i Naczelną Izbą Lekarską. Porozumienie w siedzibie NIL w tej sprawie podpisali prezes...

leczenie stomatologiczne
Koniec amalgamatu w Polsce – jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Jak czytamy, projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie do przepisów rozporz...

wypelnienia z amalgamatu
Parlament Europejski zakazuje amalgamatu dentystycznego Lekarz

Amalgamat to materiał dentystyczny od wielu lat wybierany przez miliony lekarzy dentystów – dla wielu to niemal złoty standard w opiece stomatologicznej. Jednak w ostatnich latach jego popularność powoli spada, a to za sprawą rygorystycznych przepisó...

NHS
BDA: kryzys w stomatologii NHS się pogłębia Lekarz

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak rozważa wprowadzenie radykalnych zmian w dostępie mieszkańców kraju do produktów nikotynowych, tak aby docelowo w kraju obowiązywał całkowity zakaz palenia. Brytyjskie Towarzystwo Stomatologiczne popiera te dział...

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...