Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną?

Publikacja:
Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną?

Wycofanie wypełnień z amalgamatu – co z wyceną?

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgodnie z którym amalgamat stomatologiczny ma zostać w pełni wycofany z polskich gabinetów stomatologicznych. Obawy NRL dotyczą przede wszystkim kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięcia amalgamatu, tak aby byli chętni lekarze dentyści do jej zakontraktowania.

Przypomnijmy – projekt rozporządzenia ministerstwa zdrowia ma na celu dostosowanie przepisów polskich do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rtęci, na mocy którego od 1 lipca 2018 r. zabronione jest stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących. Zakłada on, że w miejsce amalgamatu u pacjentów stosowane mają być cementy szkłojonomerowe (cement szkłojonomerowy, cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości, cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) do wypełnień, a świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe nadal będą zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

Czy świadczenie będzie opłacalne?

Projekt zaopiniowała właśnie Naczelna Rada Lekarska, która co do zasady pozytywnie oceniła plany wycofania amalgamatu stomatologicznego oraz wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego.

Obawy NRL dotyczą natomiast kwestii odpowiedniej wyceny procedury usunięcia amalgamatu, tak aby byli chętni lekarze dentyści do jej zakontraktowania. Zgodnie z projektem, koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego cementami szkłojonomerowymi mają wynieść maksymalnie około 21 mln zł. – W ocenie prezydium NRL wskazana kwota w przeliczeniu na jedno wypełnienie będzie skutkowała niewielkim lub wręcz kosmetycznym wzrostem finansowania tego świadczenia i nie zapewni niezbędnej opłacalności udzielania świadczeń, a co za tym idzie rentowności kontraktów stomatologicznych – podkreślono.

Pytania o koszt zakupu separatorów

Dodatkowo, według samorządu niejasno sformułowane są propozycje kompensacji kosztów wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Zgodnie z projektem, koszt ten ma być kompensowany przez aktualizację wyceny świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego o koszt amortyzacji separatorów.

W ocenie prezydium, w związku z brakiem danych o liczbie usuwanych wypełnień amalgamatowych niemożliwym jest prognozowanie częstości udzielania tego świadczenia. Skutkiem tego nie sposób przyjąć, przez jak dużą liczbę udzielanych świadczeń należy podzielić koszt amortyzacji samego urządzenia separatora. Wypracowane ostatecznie rozwiązanie winno przewidywać, iż placówkom stomatologicznym deklarującym udzielanie tego świadczenia tę część kosztów świadczenia, jaka wynika z amortyzacji samego separatora, refundować się będzie rocznym ryczałtem z uwzględnieniem przyjętego jednolicie okresu amortyzacji separatora – dodano.

NRL nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że skutkiem wejścia rozporządzenia w życie będzie „usunięcie w całej populacji uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej amalgamatu stomatologicznego i zastąpienie go bezpiecznymi dla pacjentów materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym”. – Wymiana wypełnienia, jak każde świadczenie zdrowotne, wymaga wskazań do zabiegu. Niezależnie, jak szeroko interpretowane będą one przez lekarzy dentystów, trudna do wyobrażenia jest pełna wymiana wszystkich wypełnień amalgamatowych w całej populacji. Przyjęcie takiego sztywnego założenia byłoby niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej i abstrahowaniem od prawa pacjenta do wyrażenia zgody na zabieg – podsumowano.

– Uważam, że w Polsce w niektórych klinikach wykonujemy stomatologię na poziomie światowym. Granice się zatarły – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Grzegorz Wasiluk, prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

protetyka 1
Wycena świadczeń protetycznych. AOTMiT zbiera dane Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o możliwości przekazania przez gabinety stomatologiczne danych dotyczących kosztów realizacji świadczeń z zakresu protetyki. Posłużą one do przeprowadzenia nowej wyceny świadczeń. AOTM...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Trwają prace nad korektą wycen świadczeń stomatologicznych. Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologic...

stomatologia 4
Współpraca z NFZ-em się nie opłaca. "Powodem jest wycena" Lekarz

Z roku na rok ubywa dentystów chcących współpracować z NFZ-em. Sytuacji nie zmienia nawet wprowadzanie nowych świadczeń z zakresu publicznej stomatologii. Dentyści mówią wprost, że współpraca z NFZ-em nie jest opłacalna. W październiku 2022 r. w ży...

ROZWIŃ WIĘCEJ
separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Kiedy pełne wycofanie amalgamatu z polskich gabinetów? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Niemczyk wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że szacowanym okresem wycofania wypełnień amalgamatowych z polskich gabinetów stomatologicznych jest IV kwartał 2022 r. Przypomnijmy - zgod...

amalgamat - Dentonet.pl
Wymiana wypełnień? "Będą decydować względy medyczne" Lekarz

25 sierpnia ukazało się rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zgodnie z którym z listy świadczeń gwarantowanych zostaną usunięte wypełnienia amalgamatowe. O wymianie wypełnienia na białe, bardziej est...

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

NFZ
Koniec stomatologii na NFZ? Wycena „urąga standardom” Lekarz

Od dłuższego czasu obserwuje się odpływ dentystów chcących współpracować z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powodem są zdecydowanie za niskie wyceny świadczeń. - Mamy np. pozycję dotyczącą ekstrakcji zęba na poziomie 30 zł, co urąga współczesnym standard...

separatory amalgamatu
Wycofanie amalgamatu ze świadczeń dla wszystkich pacjentów Lekarz

Komisja stomatologiczna NRL opublikowała komunikat dotyczący najnowszych ustaleń w sprawie polityki ograniczania zużycia i emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu. Wiadomo już, że wycofanie amalgamatu stomatologicznego ze świadc...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 30 listopada zakończyła prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych finansowanych ze środków publicznych. Choć w pracach brali udział przedstawiciele NIL, AOTMiT… odmówiła samorz...

stomatologia9
"Zaproponowana wycena nie stanowi godnego wynagrodzenia" Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wystosowała apel do ministra zdrowia, w którym domaga się podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej. Niepokój budzą m.in. zaproponowane przez AOTMiT wyceny świadczeń sto...