Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Publikacja:
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Trwają prace nad korektą wycen świadczeń stomatologicznych. Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych (we wszystkich zakresach), a następnie – ortodontycznych. Zaawansowane rozmowy jednak przerwano jednostronną decyzją NFZ-u o przekazaniu tego zadania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Jak informuje NRL w komunikacie, prace komisji stomatologicznej nad zmianą wycen zaczęły się już w 2018 roku, ale brak wizji władz publicznych, długie wyczekiwania na odpowiedzi od NFZ-u, a także pandemia koronawirusa spowodowały, że tempo prac jest dalekie od oczekiwanego.

Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych (we wszystkich zakresach), a następnie – ortodontycznych. Wycena wypełnień mogła być prowadzona w ramach prac nad projektowanymi od dawna przez resort zdrowia nowymi świadczeniami (wypełnienia zastępujące amalgamat), związanymi z koniecznością zapewnienia przy wypełnianiu określonych klas ubytków odpowiedniej jakości materiałów.

Zgłoszone zostały także postulaty podniesienia wartości współczynnika korygującego świadczenia dla dzieci i zrównania wyceny protezy częściowej, odtwarzającej brak 5-8 zębów z wyceną protezy 8-13 zębowej oraz ostateczne przywrócenie interpretacji zaliczania do wielkości protezy częściowej brakujących zębów ósmych. – Z tych zamierzeń zakończonym działaniem jest korekta wyceny świadczeń endodontycznych oraz podniesienie współczynnika korygującego świadczenia u dzieci i młodzieży z 1,3 na 1,5 (NRL postuluje konsekwentnie współczynnik 2,0) i interpretacja w sprawie odtwarzania trzecich zębów trzonowych w protezach – informuje NRL.

Część rozmów przerwana

Jak podkreśla samorząd, prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych były już z obu stron dość mocno zaawansowane. Zostały one jednak przerwane jednostronną decyzją NFZ-u o przekazaniu tego zadania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Powodem miały być również zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli co do dokonywanych przez NFZ wycen.

NRL podtrzymuje argument, że określanie tabeli punktowej jest kompetencją prezesa NFZ-u zapisaną w aktach prawa powszechnie obowiązującego, zmiany w wycenach dokonywane są na bieżąco w innych rodzajach świadczeń i nic nie stało na przeszkodzie dokończenia prac nad wyceną procedur chirurgicznych – dodaje.

Spotkanie na szczycie

30 lipca br. w ministerstwie zdrowia odbyło się przedstawicieli NRL z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, prezesem AOTMiT oraz zastępcą prezesa NFZ-u. Podtrzymali oni decyzję o rozpoczęciu wyceny świadczeń stomatologicznych przez Agencję Taryfikacji, ale – zdaniem NRL – ta droga taryfikacji ma z punktu widzenia środowiska stomatologicznego swoje wady i zalety.

Wadą, a raczej wyrazem ogromnego wyzwania, jakie stoi przed tym zadaniem, jest specyfika świadczeń stomatologicznych opartych w głównej mierze na pracy podmiotów, w których lekarze udzielają świadczeń na własny rachunek i brak pełnej księgowości. Również i to, że jest to pierwsza taka wycena jest, co jest o tyle istotne, że Agencja zbiera dane od podmiotów, które zgłosiły się do współpracy, jak i od podmiotów wyznaczonych losowo. W każdym przypadku wymaga to sporej grupy osób prowadzących te podmioty przygotowanych do wykonywania zadań związanych z obliczeniami i rachunkowością – podkreśla NRL.

Zaletą tej formy wyceny jest obowiązek Agencji objęcia badaniem wszystkich kosztów – wraz z kosztami czynszu, mediów, amortyzacji sprzętu, obsługi czy zarządu. – Naczelna Rada Lekarska otrzymała zapewnienie czynnego udziału w pracach nad opracowaniem metodologii tej wyceny. Komisja zwróci się jeszcze do społeczności stomatologicznej o wzięcie udziału w procesie wyceny poprzez przystąpienie na zaproszenie Agencji do współpracy przy wypełnianiu kwestionariusza badania kosztów – dodaje samorząd.

W jednym z pism Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował NRL, iż w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na świadczenia stomatologiczne dodatkowe środki wynikające z: efektów nowej wyceny świadczeń chirurgicznych (200 mln zł) i zrównania wyceny protez częściowych (15 mln zł).

Jakie materiały muszą znaleźć się w nowoczesnym gabinecie? – Jednym z takich produktów są nowe kompozyty płynne – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n, med. Agnieszka Pacyk, lekarz dentysta, wykładowca akademicki. Rozmawiamy o zmieniającej się stomatologii adhezyjnej i zmieniających się materiałach. Czym kierować się przy ich wyborze?

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

koronawirus - Dentonet.pl
Jak poprawnie zawiesić udzielanie świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Cisło opublikował praktyczne porady dotyczące czasowego ograniczenia lub zawieszenia udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z epidemią koronawirusa w świetle zaleceń NFZ-u oraz ministerstwa zdrow...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
NRL: niezbędna korekta wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Komisja stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej będzie wspierać podmioty, które zechcą składać wnioski o korektę wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie komisji stomatologic...

ROZWIŃ WIĘCEJ
leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

NFZ
Więcej świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Marty Kubiak wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że ministerstwo podjęło kroki w celu rozszerzenia listy świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ.Przypomnijmy – pod koniec kwietnia br. ...

leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
Wycena niektórych świadczeń stomatologicznych do korekty? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że niewykluczona jest korekta wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, tak by poprawić dostępność świadczeń doraźnych. Przypomnijmy –  poseł Mar...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

quang tri nguyen jmGrEfias c unsplash
Jakie zasady udzielania świadczeń stomatologicznych do końca roku? Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o niezwłoczne przedstawienie środowisku lekarzy dentystów propozycji zasad udzielania świadczeń przynajmniej na okres do końca 2020 r. Apel samorządu jest związany z brakiem odpowiedzi na pisma, jakie ...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Co dalej ze szkolnymi gabinetami stomatologicznymi? Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziała na pismo Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie pilnego zajęcia się kwestią dalszego funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych. Niestety, zdaniem NIL odpowiedź resortu nie jest satysfakcjonująca. - Trudno do...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...