Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Publikacja:
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych?

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 30 listopada zakończyła prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych finansowanych ze środków publicznych. Choć w pracach brali udział przedstawiciele NIL, AOTMiT… odmówiła samorządowi ujawnienia raportu z prac.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 30 listopada zakończyła prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych finansowanych ze środków publicznych. W pracach tych – zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania, jakie odbyło się w lipcu br. w ministerstwie zdrowia – uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Tymczasem AOTMiT odmówiła NRL udostępnienia zarówno raportu z tych prac, a nawet kluczowych danych pozyskanych z badania, będących najpoważniejszymi czynnikami kosztotwórczymi świadczeń (koszt godziny pracy lekarzy dentystów i personelu pomocniczego oraz koszt infrastruktury w przeliczeniu na jedno świadczenie).

25 listopada 2021 r. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do ministra zdrowia o zorganizowanie spotkania podsumowującego prace AOTMiT. Wobec braku odpowiedzi na to pismo, teraz wystosowano do prezesa Agencji wniosek o udostępnienie raportu w trybie dostępu do informacji publicznej

Sprawa właściwej wyceny świadczeń chirurgicznych jest niezwykle ważna z uwagi na zupełne oderwanie od realiów wyceny niektórych świadczeń (np. ekstrakcja zęba ze znieczuleniem wyceniona na 30 zł), planowane na 2022 r. konkursy o udzielanie świadczeń (placówki stomatologiczne w warunkach postępującej drożyzny w dużej części mogą nie zaakceptować niedostatecznej wyceny) oraz możliwość użycia danych dotyczących kosztów stałych oraz kosztów pracy przy wycenie następnych świadczeń – podkreśla NRL.

Dlaczego raport powinien być udostępniony?

Samorząd lekarski podkreśla, że tryb prac AOTMiT jest dokładnie zdefiniowany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy ustawy obligują Agencję do publikacji projektu raportu, wobec którego przysługuje w terminie 7 dni złożenie uwag. Przedstawiciele Agencji tłumaczą, że badanie kosztów świadczeń stomatologicznych nie odbyło się w trybie taryfikacji (szczegółowo opisanym w ustawie), a na podstawie przepisu art. 31n pkt.5 ustawy (Agencja realizuje inne zadania zlecone przez ministra zdrowia). NRL twierdzi jednak, że chociażby ze względu na to, że w pracach brali udział jej przedstawiciele, Agencja ma obowiązek udostępnić dane, niezależnie od tego, że prawo dostępu do informacji publicznej nie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Są propozycje zmian wyceny świadczeń stomatologicznych Lekarz

Na stronie internetowej NFZ-u zamieszczono projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Na wniosek konsultantów krajowych – w szczególności...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Trwają prace nad korektą wycen świadczeń stomatologicznych. Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologic...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Koszty świadczeń stomatologicznych - wypełnij ankietę! Lekarz

Do 15 października Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane dotyczące kosztów i przychodów podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w I połowie 2021 r. Posłużą one do przeprowadzenia analiz i wycen wybranych świadczeń...

finansowanie stomatologii - Dentonet.pl
Petycja w sprawie finansowania świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przygotowała skierowaną do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia petycję, w której zwraca się o zaktualizowanie wycen świadczeń stomatologicznych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza petycja w sprawie d...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych Lekarz

Poseł Waldemar Sługocki skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o działania, jakie planuje podjąć resort, by ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych w okresie pandemii COVID-19 – w tym do leczenia stomatologicznego. W int...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

wyceny swiadczen
Czy zmienią się wyceny publicznych świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, czy planowane są zmiany w zakresie wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Jak poinformował poseł, w ostatnich latach drastycznie sp...

leczenie stomatologiczne dzieci - Dentonet.pl
Wycena niektórych świadczeń stomatologicznych do korekty? Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Sowy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że niewykluczona jest korekta wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, tak by poprawić dostępność świadczeń doraźnych. Przypomnijmy –  poseł Mar...

wycena leczenia stomatologicznego - Dentonet.pl
Trwa badanie kosztów świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zachęca gabinety stomatologiczne prowadzące działalność w formie praktyk lekarskich do przesyłania Agencji Taryfikacji informacji o kosztach udzielanych świadczeń. Ma to pomóc w ustaleniu wyceny świadczeń stomatologicznych. Pr...