Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Stomatologia – są uwagi NRL do projektu zarządzenia

Publikacja:
Stomatologia – są uwagi NRL do projektu zarządzenia

Stomatologia – są uwagi NRL do projektu zarządzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Uwagi samorządu lekarskiego dotyczą między innymi:

– ustalenia jednolitych w całym kraju zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych – wymaga tego zasada równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

– dodania do projektu ustawy zapisu, że liczba godzin pracy w tygodniu stanowi iloczyn ułamka procentowego etatu przeliczeniowego, na jaki zawarta jest umowa i liczby 30 – podczas negocjacji komisja konkursowa często proponuje obniżenie wymiaru kontraktu i oferent wyraża na to zgodę, a przy sporządzaniu umowy NFZ wymaga harmonogramu w brzmieniu, w jakim została złożona oferta,

– podniesienia zbyt niskich współczynników korygujących wartość świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży oraz w okresie połogu – w tym drugim przypadku współczynnik ma wzrosnąć zaledwie o 0,1 – dla NRL jest to wzrost wysoce niezadowalający, biorąc pod uwagę trudności i szczególny charakter świadczeń udzielonych kobietom w tym okresie,

– niekorzystnego z punktu widzenia lekarzy dentystów nałożenia na świadczeniodawcę obowiązku załączania oświadczeń świadczeniobiorcy, wskazanych w tym przepisie, do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy – według NRL tylko dokumentacja określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego może stanowić dokumentację medyczną, a wprowadzanie w zarządzeniu kolejnych dokumentów, które świadczeniodawcy będą zobowiązani odbierać i przechowywać w formie papierowej pozostaje w sprzeczności z trwającym procesem informatyzacji ochrony zdrowia i przechodzenia praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych na formę elektroniczną dokumentacji medycznej,

– konieczności uaktualnienia wyceny świadczeń stomatologicznych poprzez reformę tabeli punktowej w taki sposób, aby zachowane były właściwe relacje odzwierciedlające różnice kosztów pracy bądź materiałów pomiędzy świadczeniami – z tego postulatu zrealizowana została jedynie zmiana wyceny świadczeń endodontycznych,

– braku realizacji uwzględnienia postulatu samorządu lekarskiego ujednolicenia wyceny protez częściowych poprzez przyporządkowanie protezie odtwarzającej brak 5-8 zębów tej samej wartości punktowej co protezie odtwarzającej brak 8-13 zębów.

Całość uwag znaleźć można na stronie internetowej NIL.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ewa Jaskowska
Stomatologia estetyczna dla początkujących dentystów Lekarz

– Moda na ładny uśmiech stała się symbolem naszych czasów i dobrze byłoby, gdyby każdy lekarz miał w swojej ofercie tego typu zabiegi, bo są one przez pacjentów oczekiwane i dobrze odbierane – mówi o stomatologii estetycznej dr n. med. Ewa Jaskowska,...

stomatologia na NFZ
NRL: uwagi do projektu ws. finansowania publicznej stomatologii Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Przypomnijmy - pod koniec paździer...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
studia stomatologiczne - Dentonet.pl
Wrocław: stomatologia z pozytywną oceną PKA Lekarz

Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła pracę przy ocenie programowej kierunku lekarsko-dentystycznego i wydała ocenę pozytywną. Kolejna weryfikacja odbędzie się w roku akademickim 2026/2027. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała 485/20...

medycyna estetyczna
Kosmetolog nie jest lekarzem! Uwagi NIL do projektu ustawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zawodzie kosmetologa. Według NRL, projekt ten stanowi próbę stworzenia zawodu niemedycznego z atrybutami zawodu medycznego, jakimi są m.in. prowadzenie dokumentacji, tajemnica zawodowa, ...

Romident film 2
Komfortowy gabinet dla lekarza i asysty? Już na etapie projektu! Lekarz

– Komfort pracy lekarza i asysty to kluczowe zagadnienia przy projektowaniu gabinetu – mówi arch. Grzegorz Woronowicz z firmy Romident, zdobywca wielu prestiżowych nagród architektonicznych, specjalizujący się w projektowaniu gabinetów i klinik stoma...

wynagrodzenia rezydentow
Ile zarobią rezydenci od lipca? Jest projekt zarządzenia Lekarz

Z projektu zarządzenia ministra zdrowia wynika, że lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizacje w dziedzinach priorytetowych medycyny zarobią od 1 lipca 2023 r. 8308 zł brutto, a w pozostałych specjalizacjach – 7552 zł brutto. Na stronie Rząd...