Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Publikacja:
Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwiła się projektowi ustawy złożonemu w sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada dalsze poszerzenie kręgu uczelni – zwłaszcza zawodowych – mogących otwierać kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny.

Kilka dni temu do sejmu trafił projekt ustawy przygotowany przez posłów partii rządzącej – zakłada on, że lekarzy i lekarzy dentystów będzie mogła kształcić m.in. „uczelnia, która kształci już pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu”. Szkoła będzie musiała zatrudniać co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową i ma to być ich podstawowe miejsce pracy.

NIL: jakość, nie ilość

Projektowi sprzeciwiła się Naczelna Rada Lekarska, która podkreśliła, że działania podejmowane w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w ochronie zdrowia nie mogą być ważniejsze niż zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego omawiana propozycja jest kolejnym krokiem w kierunku bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego w Polsce bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później niezbędnego w zawodzie lekarza właściwego kształcenia podyplomowego (stażu podyplomowego, kształcenia specjalizacyjnego). Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej „felczeryzacji” zawodu lekarza – czytamy w oficjalnym stanowisku samorządu.

Jak dodano, jest to także naruszeniem wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej określających tzw. minimalne wymogi kształcenia w zawodzie lekarza, a dodatkowo zwrócono uwagę, że „po raz kolejny, ustawodawca zamierza regulować tak istotne sprawy w trybie wykluczającym rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych – poprzez przedłożenie w Sejmie projektu jako projektu poselskiego”.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska przypomina: dentysta to wolny zawód Lekarz

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które na nowo definiują pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji wolnego zawodu eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty. Na taki za...

skladki NIL
Naczelna Rada Lekarska: będą wyższe składki członkowskie Lekarz

NRL przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Stażyści będą płacić połowę tej kwoty, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zost...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Dalszy ciąg dyskusji o kształceniu medyków w uczelniach zawodowych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponownie zabrała głos w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym mogą występować także uczelnie zawodowe. Zda...

ROZWIŃ WIĘCEJ
no fault
Naczelna Izba Lekarska rozmawia o systemie no-fault Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w ostatnich dniach spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, przewodniczącą senackiej komisji zdrowia Beatą Małecką-Liberą oraz Rzecznikiem Praw Obywat...

pielegniarka
Naczelna Rada Lekarska: lekarze popierają strajk pielęgniarek Lekarz

Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lekarze popierają manifestację pielęgniarek, które domagają się akceptacji poprawek Senatu dotyczących podwyżek ich pensji – informuje NRL. Minister uważa, że manifestacja pielęgniarek przed Sejmem ...

szkolenia
Naczelna Izba Lekarska organizuje szkolenia "na żądanie" Lekarz

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL wprowadza możliwość organizacji szkoleń "na żądanie". Będą to szkolenia organizowane dla konkretnych grup i zespołów lekarskich. Jak informuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL, szkolenia "na żądanie" mogą mieć ...

wynagrodzenia lekarzy
Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów Lekarz

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie e...

medycyna
Naczelna Izba Lekarska o jakości kształcenia medyków Lekarz

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do prezesów OIL o wprowadzenie obligatoryjnej procedury wynikającej z art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (niedostateczne przygotowanie zawodowe) przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa ...

Ukraina
Naczelna Izba Lekarska organizuje wsparcie dla Ukrainy Lekarz

27 lutego 2022 r. w trybie pilnym zebrało się prezydium NRL. Podczas spotkania omówiono sytuację na Ukrainie i zdecydowano o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin z Ukrainy. Wysokość kwoty wynika z ogranic...

karetka1
Naczelna Izba Lekarska: kolejna karetka dla Ukrainy Lekarz

Fundacja Lekarze Lekarzom – prowadzona przez Naczelną Izbę Lekarską – zakupiła kolejną karetkę dla Ukrainy. Tym razem trafi ona do Irpienia. W środę 25 maja spod siedziby NIL do Irpienia wyjechała nowa karetka zakupiona przez Fundację Lekarze Lekarz...