Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Publikacja:
Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Kształcenie medyków w kolejnych uczelniach? Naczelna Rada Lekarska ma uwagi

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwiła się projektowi ustawy złożonemu w sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada dalsze poszerzenie kręgu uczelni – zwłaszcza zawodowych – mogących otwierać kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny.

Kilka dni temu do sejmu trafił projekt ustawy przygotowany przez posłów partii rządzącej – zakłada on, że lekarzy i lekarzy dentystów będzie mogła kształcić m.in. „uczelnia, która kształci już pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu”. Szkoła będzie musiała zatrudniać co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową i ma to być ich podstawowe miejsce pracy.

NIL: jakość, nie ilość

Projektowi sprzeciwiła się Naczelna Rada Lekarska, która podkreśliła, że działania podejmowane w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w ochronie zdrowia nie mogą być ważniejsze niż zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego omawiana propozycja jest kolejnym krokiem w kierunku bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego w Polsce bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później niezbędnego w zawodzie lekarza właściwego kształcenia podyplomowego (stażu podyplomowego, kształcenia specjalizacyjnego). Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej „felczeryzacji” zawodu lekarza – czytamy w oficjalnym stanowisku samorządu.

Jak dodano, jest to także naruszeniem wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej określających tzw. minimalne wymogi kształcenia w zawodzie lekarza, a dodatkowo zwrócono uwagę, że „po raz kolejny, ustawodawca zamierza regulować tak istotne sprawy w trybie wykluczającym rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych – poprzez przedłożenie w Sejmie projektu jako projektu poselskiego”.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szkolenia
Naczelna Izba Lekarska organizuje szkolenia "na żądanie" Lekarz

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL wprowadza możliwość organizacji szkoleń "na żądanie". Będą to szkolenia organizowane dla konkretnych grup i zespołów lekarskich. Jak informuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL, szkolenia "na żądanie" mogą mieć ...

karetka1
Naczelna Izba Lekarska: kolejna karetka dla Ukrainy Lekarz

Fundacja Lekarze Lekarzom – prowadzona przez Naczelną Izbę Lekarską – zakupiła kolejną karetkę dla Ukrainy. Tym razem trafi ona do Irpienia. W środę 25 maja spod siedziby NIL do Irpienia wyjechała nowa karetka zakupiona przez Fundację Lekarze Lekarz...

wynagrodzenia lekarzy
Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów Lekarz

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie e...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Kształcenie podyplomowe lekarzy
Dalszy ciąg dyskusji o kształceniu medyków w uczelniach zawodowych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska ponownie zabrała głos w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którą o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym mogą występować także uczelnie zawodowe. Zda...

Ukraina
Naczelna Izba Lekarska organizuje wsparcie dla Ukrainy Lekarz

27 lutego 2022 r. w trybie pilnym zebrało się prezydium NRL. Podczas spotkania omówiono sytuację na Ukrainie i zdecydowano o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin z Ukrainy. Wysokość kwoty wynika z ogranic...

dentysta - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska przypomina: dentysta to wolny zawód Lekarz

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które na nowo definiują pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji wolnego zawodu eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty. Na taki za...

skladki NIL
Naczelna Rada Lekarska: będą wyższe składki członkowskie Lekarz

NRL przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Stażyści będą płacić połowę tej kwoty, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zost...

medycyna
Naczelna Izba Lekarska o jakości kształcenia medyków Lekarz

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do prezesów OIL o wprowadzenie obligatoryjnej procedury wynikającej z art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (niedostateczne przygotowanie zawodowe) przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa ...

ksztalcenie medykow
Kształcenie medyków: kluczowe upraktycznienie Lekarz

Słowem-kluczem jest upraktycznienie kształcenia na kierunkach medycznych – mówił w środę podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w Szczecinie wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Wskazał m.in. ważną rolę centrów symulacji. Sejmowa ko...

pielegniarka
Naczelna Rada Lekarska: lekarze popierają strajk pielęgniarek Lekarz

Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lekarze popierają manifestację pielęgniarek, które domagają się akceptacji poprawek Senatu dotyczących podwyżek ich pensji – informuje NRL. Minister uważa, że manifestacja pielęgniarek przed Sejmem ...