Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL

Publikacja:
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL

Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, który jest nadal często spotykany, a jednak różni się od zawodu asystentki.

Pod koniec stycznia na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi – m.in. zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej. W projekcie ustawy określono, że minister zdrowia prowadzić będzie jawny rejestr osób wykonujących dany zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych – w tym celu będzie mogła wykorzystać 6 dni płatnego urlopu rocznie. Projekt ustawy reguluje także kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny, m.in. poprzez powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ.

NIL zwraca uwagę na brak projektów rozporządzeń

Projekt ustawy zaopiniowała właśnie Naczelna Izba Lekarska. Zwróciła ona uwagę, że do projektu ustawy nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów. Dla ustawy o niektórych zawodach medycznych szczególnie istotne będzie określone w drodze rozporządzenia:

– wykazu czynności zawodowych, do wykonywania których będą uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny,

– wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego,

– efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia.

Co ze statusem pomocy dentystycznej?

NIL w swojej opinii zauważyła, że w kontekście zawodu asystentki stomatologicznej nie sposób pominąć statusu osób wykonujących dziś zawód pomocy dentystycznej. – Choć nie ma potrzeby tworzenia mnogości zawodów o podobnych kompetencjach i uprawnieniach (w projekcie ustawy ujęte są asystentki stomatologiczne i higienistki stomatologiczne), to należy mieć na uwadze, że szereg gabinetów stomatologicznych zatrudnia aktualnie osoby, które wykonują zawód pomocy dentystycznej. Zatem istnieje potrzeba unormowania funkcjonowania na rynku pracy osób, które już ten zawód wykonują – podkreślono.

Według samorządu, projekt ustawy nie odnosi się do możliwości wzrostu bezrobocia wśród osób, które wykonują zawód pomocy dentystycznej. – Należy wskazać, że wśród osób wykonujących zawód pomocy dentystycznej są również osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, a także osoby będące już na emeryturze. Konieczność formalnego uzupełnienia kwalifikacji może de facto doprowadzić do faktycznego wypchnięcia z rynku pracy doświadczonych i dobrze wykwalikowanych pracowników. Niezbędność tego rozszerzenia podyktowana jest również koniecznością zapewnienia płynności pracy i prawidłowego funkcjonowania gabinetów zatrudniających pomoce dentystyczne – dodano.

Jak unormować status zawodowy pomocy dentystycznej?

Przepisy przejściowe projektu ustawy regulują status osób, które w dniu wejścia jej w życie będą spełniać łącznie warunki do wykonywania zawodu medycznego – staną się one wówczas osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu projektowanej ustawy i będzie im przysługiwało prawo wpisu do rejestru osób wykonujących zawód medyczny.

(…) Potwierdzenie kwalifikacji będzie się mogło odbyć poprzez wykazanie, że dana osoba posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. Natomiast podstawą do wykonywania zawodu pomocy dentystycznej jest odbycie przeszkolenia przez lekarza dentystę oraz posiadanie wykształcenia średniego. Zatem osoby takie nie będą mogły potwierdzić swoich umiejętności stosownym dokumentem, a tym samym nie będą mogły uzyskać wpisu do rejestru osób wykonujących zawód medyczny we wskazanym wyżej trybie – podkreślono.

NIL uważa więc, że należy unormować kwestię osób wykonujących zawód pomocy dentystycznej i stworzyć szybką ścieżkę prawną pozwalającą tym osobom na uzupełnienie formalnego wykształcenia na poziome asystentki stomatologicznej. W takim przepisie powinny zostać uregulowane następujące kwestie:

– osoby, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy wykonują od co najmniej 18 miesięcy nieprzerwanie zawód pomocy dentystycznej, powinny uzyskać wpis do rejestru jako osoby wykonujące zawód asystentki stomatologicznej – po złożeniu wniosku popartego przez jednostkę zatrudniającą i po odbyciu szkolenia uzupełniającego,

– program tego szkolenia uzupełniającego powinien określić minister zdrowia w drodze rozporządzenia,

– rozporządzenie powinno też określić krąg podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego (jednym z takich podmiotów powinna być Naczelna Rada Lekarska).

Powiedzieć, że asystentka czy higienistka jest prawą ręką lekarza stomatologa, to za mało. To prawa ręka, prawe oko, ale też pół serca – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Marcin Aluchna.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

bermix studio yWYiNNK tOI unsplash
Higienistki i asystentki bardzo potrzebne na rynku pracy Asysta

Minister edukacji narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Najbardziej poszukiwani w skali całego kraju są wykwalifikowani pracownicy techniczni, ale w wielu wo...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
Royal Navy rekrutuje dentystów, asystentki i higienistki Lekarz

Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii poszukuje nowych pracowników cywilnych. W ofercie Royal Navy znalazło się wiele wakatów dla osób związanych zawodowo z branżą stomatologiczną – lekarzy dentystów, asystentek oraz higienistek. W ramach no...

asystentka - Dentonet.pl
Ryzyka w pracy higienistki i asystentki a ochrona ubezpieczeniowa Asysta

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, higienistki i asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka
Oficjalnie: ustawa ureguluje zawody asystentki i higienistki Asysta

W I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Jak czytamy, ...

higienistka - Dentonet.pl
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy Asysta

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaga...

asystentka
Umiarkowane zapotrzebowanie na asystentki i higienistki na rynku pracy Asysta

W Polsce występuje umiarkowane zapotrzebowanie rynku pracy na asystentki i higienistki stomatologiczne – wynika z obwieszczenia ministerstwa edukacji i nauki. Zawody o kluczowym znaczeniu dla rozwoju państwa to przede wszystkim różnego rodzaju pracow...

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...

asystentka
"Asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny" Asysta

W odpowiedzi na interpelację poseł Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że w opinii ministra zdrowia asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu usta...

asystentka
USA: asystentki i higienistki stomatologiczne pilnie poszukiwane Asysta

W Stanach Zjednoczonych zmagających się obecnie z najpoważniejszą od początku tego roku falą pandemii COVID-19 (nawet 190 000 nowych przypadków dziennie pod koniec sierpnia) dodatkowym problemem w pracy lekarzy dentystów są kłopoty z pozyskaniem śred...

asystentka stomatologiczna1
Współczynnik pracy dla higienistki i asystentki stomatologicznej Asysta

Ustawa z 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadziła załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji...